kim loại nào sau đây không phải là kim loại kiềm

YOMEDIA

Bạn đang xem: kim loại nào sau đây không phải là kim loại kiềm

 • Câu hỏi:

  Kim loại này tại đây ko nên là sắt kẽm kim loại kiềm?

  • A. Cs. 
  • B. Li. 
  • C. Ba. 
  • D. Na.

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: C

Mã câu hỏi: 59897

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: cách chữa tắc tia sữa nhanh nhất

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu chất vấn này nằm trong đề thi đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Kim loại crom tan vô dung dịch
 • Trong cách thức thủy luyện, nhằm pha trộn Cu kể từ hỗn hợp CuSO4 rất có thể người sử dụng sắt kẽm kim loại này thực hiện hóa học khử?
 • Nguyên tắc pha trộn sắt kẽm kim loại là:
 • Chọn tuyên bố ko đích trong số tuyên bố mặt mũi dưới?
 • Phương trình chất hóa học này tại đây lý giải được câu châm ngôn Nước chảy đá mòn”?
 • Cho những sắt kẽm kim loại sau: Na, Ba, Cr, Fe. Số sắt kẽm kim loại ứng dụng với nước tạo nên hỗn hợp bazơ là:
 • Trường hợp ý này tiếp sau đây đưa đến kết tủa sau thời điểm phản xạ xẩy ra trả toàn?
 • Dung dịch NaOH rất có thể phản xạ với toàn bộ những hóa học vô mặt hàng này sau đây?
 • Cấu hình electron này sau đấy là của ion Cr3+?
 • Công thức chất hóa học của Fe (II) hiđroxit là:
 • Phương trình này tại đây đúng?
 • Khí X được pha trộn và thu vào trong bình tam giác theo như hình vẽ.Khí X được đưa đến kể từ phản xạ chất hóa học này sau đây?
 • Dãy bao gồm những hóa học chỉ mất tính oxi hoá là:
 • Cho 1,17 gam một sắt kẽm kim loại kiềm ứng dụng với nước (dư). Sau phản xạ chiếm được 0,336 lít khí H2 (đktc). Kim loại kiềm là
 • Để phân biệt nhì hỗn hợp KNO3 và Mg(NO3)2 đựng vô nhì lọ riêng lẻ, tao rất có thể người sử dụng dung dịch:
 • Quặng này tại đây đem chứa chấp bộ phận đó là Al2O3?
 • Trong dân gian lận đem câu:                                  
 • Hòa tan trọn vẹn m gam Fe vì chưng hỗn hợp HNO3 quánh rét dư, chiếm được 3,36 lít NO2 (đktc) thành phầm khử duy nhất).
 • Hai hỗn hợp đều phản xạ được với sắt kẽm kim loại Fe là
 • Chất này tại đây vừa vặn phản xạ với NaOH vừa vặn phản xạ với HCl?
 • Cho những kim loại tổng hợp sau: Cu-Fe; Zn-Fe; Fe-C; Sn-Fe.
 • Kim loại này tại đây ko nên là sắt kẽm kim loại kiềm?
 • Kim loại Ca được pha trộn vì chưng cách thức này sau đây?
 • Dung dịch NaHCO3 ko ứng dụng với
 • Cho luồng khí H2 (dư) trải qua lếu láo hợp ý rắn X bao gồm CuO, FeO, MgO cho tới khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn chiếm được hóa học rắn Y.
 • Một kiểu nước cứng đem chứa chấp những ion: Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, SO42-. Chất được sử dụng làmmềm kiểu nước cứng bên trên là
 • Người tao thông thường người sử dụng lếu láo hợp ý tecmit (kim loại M và Fe2O3) pha trộn một lượng nhỏ Fe nhằm hàn lối ray.
 • Phản ứng ko tạo nên FeCl2 là
 • Điện phân hỗn hợp NaCl đem màng ngăn xốp một thời hạn, chiếm được hỗn hợp A.
 • Cho 200 ml dd AlCl3 1,5M ứng dụng với V lít dd NaOH 0,5M, lượng kết tủa chiếm được là 7,8 gam. Giá trị lớn số 1 của V là
 • Hòa tan không còn a mol Al vô hỗn hợp chứa chấp 2,5a mol NaOH chiếm được hỗn hợp A. Kết luận này sau đấy là đúng?
 • Hấp thụ trọn vẹn khí CO2 vô hỗn hợp Ca(OH)2 chiếm được 20g kết tủa.
 • Những hóa học ứng dụng được với hỗn hợp H2SO4 loãng là hóa học này trong số hóa học sau Ag, Fe3O4, Na2CO3 và Fe(OH)3?
 • Cho 13,7 gam Ba tan không còn vô 300 ml hỗn hợp Al2(SO4)3.
 • Cho lếu láo hợp ý bao gồm Fe(NO3)2 và Al2O3 vô hỗn hợp H2SO4 (loãng, dư) chiếm được hỗn hợp X.
 • Cho thân phụ hỗn hợp A, B, C là hỗn hợp những hóa học không giống nhau với thành phẩm thực nghiệm thân ái bọn chúng được ghi trên bảng sau: (dấu �
 • Cho những tuyên bố sau:(1). Dùng hỗn hợp Ba(OH)2 nhằm phân biệt nhì hỗn hợp AlCl3 và Na2SO4.(2).
 • Hòa tan trọn vẹn 0,5 mol lếu láo hợp ý X chứa chấp Fe, Mg, Fe3O4 và Fe(NO3)2 vô hỗn hợp chứa chấp 0,08 mol HNO3 và 0,71 mol H2SO4 chiếm được du
 • Cho hỗn hợp A chứa chấp AlCl3 và HCl.
 • Hòa tan không còn 17,4 gam lếu láo hợp ý bao gồm Fe3O4 và FeCO3 vô hỗn hợp H2SO4 quánh, rét dư.

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: tiếng anh lớp 5 unit 6 lesson 2