kim loại nào sau đây là kim loại kiềm

Kim loại kiềm là gì, Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? nội dung bài viết dưới đây sẽ giải đáp về vấn đề này.

Câu hỏi:

Bạn đang xem: kim loại nào sau đây là kim loại kiềm

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

A. Al

B. Mg

C. Ca

D. K

Đáp án đúng D.

Kim loại kiềm là K, kim loại kiềm là những kim loại thuộc nhóm IA đứng đầu các chu kì trừ chu kì I gồm có các nguyên tố Liti, Natri, Kali, Rubidi, Xesi, Franxi kim loại kiềm có tính khử mạnh, có màu trắng bạc và có ảnh kim, dẫn điện tốt.

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là đáp án D do:

Kim loại kiềm thuộc nhóm IA. Gồm các nguyên tố: Liti (Li), Natri (Na), Kali (K), Rubiđi (Rb), Xêsi (Cs) và Franxi (Fr).

Đây là những nguyên tố s, có 1e lớp ngoài cùng (ns1) nên những nguyên tử này dễ dàng nhường đi 1e để có được cấu hình bền khi tham gia phản ứng hóa học.

Tính chất vật lý:

– Có màu trắng bạc và có ánh kim;

– Dẫn điện tốt;

– Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi thấp;

– Khối lượng riêng nhỏ.

– Độ cứng tương đối thấp do kim loại kiềm có mạng tinh thể lập phương tâm khối, cấu trúc tương đối rỗng, ngoài ra trong tinh thể các nguyên tử và ion liên kết với nhau bằng liên kết kim loại yếu, dễ bị bẻ gãy.

Tính chất hóa học:

– Các nguyên tử kim loại kiềm có năng lượng ion hóa nhỏ (tính oxi hóa yếu) nên có tính khử rất mạnh, tính khử theo chiều tăng dần từ Liti đến Xesi.

Xem thêm: Sustainability in Digital Gaming: Environmental Initiatives by the Best Online Casino Singapore

M→M++e

Kim loại kiềm có số oxi hóa là +1 trong các hợp chất

– Tác dụng với phi kim

Kim loại kiềm khử các nguyên tử phi kim thành ion âm, một số trường hợp tác dụng cụ thể như:

+ Tác dụng với oxi

Natri cháy trong khí oxi khô tạo ra hợp chất natri peoxit (Na2O2).

Và Natri cháy trong không khí khô ở nhiệt độ thường tạo ra hợp chất natri oxit (Na2O).

+ Tác dụng với clo: 2K + Cl2 → 2KCl

– Tác dụng với axit

Kim loại kiềm khử mạnh ion H+ trong dung dịch axit HCl và H2SO4 loãng thành khí hiđro:

2Na + 2HCl → 2NaCl + H2↑

Lưu ý: Tất cả kim loại kiềm đều có hiện tượng nổ khi tiếp xúc với axit.

– Kim loại kiềm tác dụng với nước

Kim loại kiềm có khả năng khử nước dễ dàng ở nhiệt độ thường và giải phóng khí hiđro:

2K + 2H2O → 2KOH + H2↑

Vì kim loại kiềm dễ tác dụng với nước, với oxi trong không khí nên để bảo quản, người ta ngâm chìm các kim loại kiềm trong dầu hỏa.

Xem thêm: còn bao nhiêu ngày nữa đến tết