kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án A

A trúng vì thế Na là sắt kẽm kim loại kiềm nên tan không còn nội địa.

Na + H2O -> NaOH + H2

B, C sai vì thế Fe thuộc tính với H2O ở nhiệt độ phỏng cao.

D sai Al ko phản xạ với H2O (SGK12-NC trang 173)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Các hỗn hợp nào là tại đây đều sở hữu thuộc tính với Al2O3?

A. Na2SO4, HNO3

B. HNO3, KNO3

C. HCl, NaOH

D. NaCl, NaOH

Câu 2:

Loại đá quặng nào là tại đây không nên là thích hợp hóa học của nhôm?

A. Đá rubi

B. Đá saphia

C. Quặng boxit

D. Quặng đôlômit

Câu 3:

Chất nào là sau đây không tác dụng với hỗn hợp AlCl3?

A. AgNO3

B. Ag

C. NaOH

Xem thêm: Sustainability in Digital Gaming: Environmental Initiatives by the Best Online Casino Singapore

D. dung dịch NH3

Câu 4:

Các hỗn hợp nào là tại đây đều sở hữu thuộc tính với Al2O3?

A. Na2SO4, HNO3.

B. HNO3, KNO3

C. HCl, NaOH

D. NaCl, NaOH

Câu 5:

Thực hiện nay những thử nghiệm sau:

(a) Cho Al nhập hỗn hợp HCl.

(b) Cho Al nhập hỗn hợp AgNO3.

(c) Cho Na nhập H2O.

(d) Cho Ag nhập hỗn hợp H2SO4 loãng.

(e) Cho hỗn hợp Fe(NO3)2 nhập hỗn hợp AgNO3.

Số thử nghiệm xẩy ra phản xạ là

A. 4

B. 2

C. 3

D. 5

Câu 6:

Thí nghiệm nào là tại đây Lúc kết đôn đốc không sở hữu kết tủa

A. Cho hỗn hợp AlCl3 dư nhập hỗn hợp NaOH

B. Cho Ba dư nhập hỗn hợp NH4HCO3

C. Cho hỗn hợp NaHCO3 dư nhập hỗn hợp Ca(OH)2

D. Cho hỗn hợp HCl dư nhập hỗn hợp NaAlO2

TÀI LIỆU VIP VIETJACK