lấy chồng từ thuở mười ba đến năm mười tám

Câu 3: Cho câu ca dao:
“Lấy chồng từ thuở mười ba
Đến nay mười tám thiếp đà năm con
Ra đường người tưởng còn son
Về nhà thiếp đã năm con cùng chàng”
a) Cho biết câu ca dao trên đang muốn nói đến tệ nạn gì trong xã hội?
b) Tệ nạn trên có những hậu quả xấu nào mà em biết?

Bạn đang xem: lấy chồng từ thuở mười ba đến năm mười tám

Xem thêm: đại học ngoại ngữ tin học tphcm