lời bài hát thư tình em gái

TONE: Nam: Gm, Nữ: C#m | STYLE: Habanera

Thư kể từ trở nên đô em gửi chuồn, Qua miền rừng cao nguyên trung bộ về anh, Cao nguyên vẹn với còn rét nhập hồn, Thông reo với còn nhả nhạc buồn, Bên rừng, mặt mày suối, mặt mày hồ nước...

Bạn đang xem: lời bài hát thư tình em gái

Đô trở nên còn vui vẻ như rất lâu rồi, Lâu rồi nhưng mà anh ko về thăm hỏi, Cô em gái nhỏ của ngày nào là, Năm ni chuẩn bị sửa nhằm nhập đời, Bây giờ đang được tập dượt thực hiện thơ...

[ĐK: ] Ngày xưa nhưng mà em còn lưu giữ, Gần anh với căn vặn em rằng, Chừng nào là em rộng lớn như anh, Đường tình em tiếp tục thương ai...

Bây giờ thì em cao vì như thế anh, Thương thời chẳng thương ai ngoài anh, Thương anh ham muốn được sản xuất người tình, Cho em không còn còn buồn 1 mình, Như phiên em đợi người thương...

== DẠO NHẠC ==

Thư kể từ trở nên đô em gửi chuồn, Qua miền rừng cao nguyên trung bộ về anh, Cao nguyên vẹn với còn rét nhập hồn, Thông reo với còn nhả nhạc buồn, Bên rừng, mặt mày suối, mặt mày hồ nước...

Đô trở nên còn vui vẻ như rất lâu rồi, Lâu rồi nhưng mà anh ko về thăm hỏi, Cô em gái nhỏ của ngày nào là, Năm ni chuẩn bị sửa nhằm nhập đời, Bây giờ đang được tập dượt thực hiện thơ...

Xem thêm: công dụng của hoa đu đủ đực

[ĐK: ] Ngày xưa nhưng mà em còn lưu giữ, Gần anh với căn vặn em rằng, Chừng nào là em rộng lớn như anh, Đường tình em tiếp tục thương ai...

Bây giờ thì em cao vì như thế anh, Thương thời chẳng thương ai ngoài anh, Thương anh ham muốn được sản xuất người tình, Cho em không còn còn buồn 1 mình, Như phiên em đợi người thương...

* Thương anh ham muốn được sản xuất người tình, Cho em không còn còn buồn 1 mình, Như phiên... em đợi người.. thương......

== HẾT BÀI ==

1. Thư kể từ trở nên đô em gửi chuồn, 
Qua miền rừng cao nguyên trung bộ về anh, 
Cao nguyên vẹn với còn rét nhập hồn, 
Thông reo với còn nhả nhạc buồn, 
Bên rừng, mặt mày suối, mặt mày hồ nước...

Xem thêm: hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều

2. Đô trở nên còn vui vẻ như rất lâu rồi, 
Lâu rồi nhưng mà anh ko về thăm hỏi, 
Cô em gái nhỏ của ngày nào là, 
Năm ni chuẩn bị sửa nhằm nhập đời, 
Bây giờ đang được tập dượt thực hiện thơ...

[ĐK: ] 
Ngày xưa nhưng mà em còn lưu giữ, 
Gần anh với căn vặn em rằng, 
Chừng nào là em rộng lớn như anh, 
Đường tình em tiếp tục thương ai...

3. Bây giờ thì em cao vì như thế anh, 
Thương thời chẳng thương ai ngoài anh, 
Thương anh ham muốn được sản xuất người tình, 
Cho em không còn còn buồn 1 mình, 
Như phiên em đợi người thương...