mã bưu chính quận 7

Tra cứu vớt lô hàng Bưu năng lượng điện - VNPost

Nhập mã vận đơn của người sử dụng (tracking number)

ex. EF216185515VN

Bạn đang xem: mã bưu chính quận 7

Tổng thích hợp tương đối đầy đủ thông về bưu viên như mã bưu năng lượng điện, địa điểm thanh toán, số điện thoại cảm ứng cơ sở, thời hạn thao tác của những bưu năng lượng điện Quận 7 nằm trong tỉnh Hồ Chí Minh: Quận 7, Phú Mỹ, Tân Phong, Tân Thuận Đông, Tân Hưng, Tân Thuận, Tân Quy Đông, Giao dịch EMS – 136 Nguyễn Thị Thập quận 7, Hòm thư Công nằm trong Tân Phú, Hòm thư Công nằm trong Tân Hưng, Hòm thư Công nằm trong Tân Kiểng, Hòm thư Công nằm trong Bình Thuận, Bưu viên văn chống VP BĐTT Nam Sài Gòn

Xem thêm: cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào cần vương là cuộc khởi nghĩa nào

Mã bưu điện Bưu cục Địa chỉ / SĐT
756100 Bưu viên cung cấp 2 Quận 7 Sô´1441, Đường hùynh Tấn Phát Khu Phô1, Phường Phú Mỹ, Quận 7
Điện thoại: 028.37852456
756110 Bưu viên cung cấp 3 Phú Mỹ Sô´697, Khu phố 1, Phường Phú Thuận, Quận 7
Điện thoại: 028.38733099
756600 Bưu viên cung cấp 3 Tân Phong Sô´382/8A, Khu phố 2, Phường Tân Phong, Quận 7
Điện thoại: 028.37713222
756200 Bưu viên cung cấp 3 Tân Thuận Đông Đường Tân Thuận, Khu chế xuất Tân Thuận, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7
Điện thoại: 028.37701701
756922 Bưu viên cung cấp 3 Tân Hưng Sô´60, Đường D1, Phường Tân Hưng, Quận 7
Điện thoại: 028.37701701
756000 Bưu viên cung cấp 3 Tân Thuận Sô´KE42,43, Đường Hùynh Tấn Phát Khu Phố 1, Phường Tân Thuận Tây, Quận 7
Điện thoại: 028.38728274
756700 Bưu viên cung cấp 3 Tân Quy Đông Sô´44, Khu phố 2, Phường Tân Quy, Quận 7
Điện thoại: 028.37712888
756060 Bưu viên cung cấp 3 Giao dịch EMS – 136 Nguyễn Thị Thập Q.7 Sô´136, Đường Nguyễn Thị Thập, Phường Bình Thuận, Quận 7
Điện thoại: 028.37712888
756335 Hòm thư Công nằm trong Tân Phú Sô´48 KP1, Đường số cửu, Phường Tân Phú, Quận 7
Điện thoại: 028.37712888
756921 Hòm thư Công nằm trong Tân Hưng Sô´695, KP 4, Đường Trần Xuân Sọan, Phường Tân Hưng, Quận 7
Điện thoại: 028.37712888
756841 Hòm thư Công nằm trong Tân Kiểng Sô´124, KP 3, Đường 17, Phường Tân Kiểng, Quận 7
Điện thoại: 028.37712888
756446 Hòm thư Công nằm trong Bình Thuận Sô´342, KP1, Đường Hùynh tấn Phát, Phường Bình Thuận, Quận 7
Điện thoại: 028.37712888
756050 Bưu viên văn chống VP BĐTT Nam Sài Gòn Sô´1441, Đường hùynh Tấn Phát Khu Phô1, Phường Phú Mỹ, Quận 7
Điện thoại: 028.37712888