mã di truyền có tính thoái hóa tức là

Câu hỏi:

03/09/2020 22,456

Bạn đang xem: mã di truyền có tính thoái hóa tức là

A. nhiều cỗ tía nằm trong xác lập một axit amin 

Đáp án chủ yếu xác

B. toàn bộ những loại đều người sử dụng cộng đồng một cỗ mã di truyền 

C. mã kết cổ động là UAA, UAG, UGA 

D. một cỗ tía mã hoá chỉ mã hoá cho 1 loại axit

Đáp án A
Mã DT với tính tha hóa thể hiện tại ở điểm lưu ý nhiều cỗ tía nằm trong đem vấn đề mã hóa cho 1 axit amin

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bản hóa học của mã DT là

A. một cỗ tía mã hoá cho 1 axit amin 

B. tía nuclêôtit ngay tắp lự kề nằm trong loại hoặc không giống loại đều mã hoá cho 1 axit amin 

C. những axit amin đựơc mã hoá vô gen 

D. trình tự động bố trí những nulêôtit vô ren quy toan trình tự động bố trí những axit amin vô prôtêin

Câu 2:

Trong những loại nuclêôtit nhập cuộc kết cấu nên ADN không tồn tại loại nào:

A. Guanin(G). 

B. Uraxin(U). 

C. Ađênin(A). 

D. Timin(T).

Câu 3:

Đặc tính này tiếp sau đây của mã DT phản ánh tính thống nhất của sinh giới?

A. Tính thoái hóa 

Xem thêm: em ấy muốn trở thành chồng của tôi

B. Tính liên tục 

C. Tính phổ biến 

D. Tính quánh hiệu

Câu 4:

Mỗi ren mã hoá prôtêin nổi bật bao gồm vùng

A. Điều hoà, vận hành, kết thúc 

B. Khởi đầu, mã hoá, kết thúc 

C. Điều hoà, mã hoá, kết thúc 

D. Điều hoà, vận hành, mã hoá

Câu 5:

Mã DT này tại đây không tồn tại tính thoái hóa

A. UGG và AUA 

B. UUG và AUA 

C. AUG và UGG 

D. AUG và UUG

Câu 6:

Mã DT với tính quánh hiệu, với nghĩa là:

A. Mã khai mạc là AUG, mã kết cổ động là UAA, UAG, UGA. 

B. hầu hết cỗ tía nằm trong xác lập một axit amin. 

C. Một cỗ tía mã hoá chỉ mã hoá cho 1 loại axit amin. 

D. Tất cả những loại đều người sử dụng cộng đồng một cỗ mã DT.

Xem thêm: vẽ tranh chủ đề bảo vệ môi trường