mẫu giấy khám sưc khỏe xin việc

Giấy nhà đá sức mạnh là sách vở không thể không có khi chuồn ứng tuyển. Tại nhiều tổ chức triển khai, công ty, biểu hiện sức mạnh thông thường được review là đầy đủ ĐK ứng tuyển thực hiện. Hiện ni, Giấy nhà đá sức mạnh được cung cấp theo đòi kiểu mẫu công cộng của Sở Y tế.

Bạn đang xem: mẫu giấy khám sưc khỏe xin việc

1. Mẫu Giấy nhà đá sức mạnh chuẩn chỉnh của Sở Y tế

1.1. Giấy nhà đá sức mạnh cho tất cả những người bên dưới 18 tuổi

....................

....................

Số:    /GKSK-........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

GIẤY KHÁM SỨC KHỎE

Họ và tên (chữ in hoa): ………………………...…………...………

Giới:          Nam □      Nữ □      Tuổi:...........................................

Số CMND hoặc Hộ chiếu (nếu có): ...........................................

cấp ngày......../....../............tại.................................................................

Họ và thương hiệu phụ thân, u hoặc người giám hộ:...........................................

……………………...….................…………………………………...…

Chỗ ở hiện tại tại:………………………….............…………………......

……………………...…….................………………………………...…

Lý tự nhà đá mức độ khỏe:.........................................................................

...................................................................................................................

...................................................................................................................

TIỀN SỬ BỆNH TẬT

1. Tiền sử gia đình:

          Có ai nhập mái ấm gia đình (ông, bà, phụ thân, u, anh chị em) giắt những căn bệnh khi sinh ra đã bẩm sinh hoặc căn bệnh truyền nhiễm:         Không   □      Có  □

Nếu “có”, ý kiến đề nghị ghi rõ ràng thương hiệu bệnh:...................................................................

................................................................................................................................

2. Tiền sử phiên bản thân:

a) Sản khoa:

- Bình thông thường.

- Không bình thường:  Đẻ thiếu hụt tháng; Đẻ quá tháng; Đẻ với can thiệp; Đẻ ngạt, Mẹ bị căn bệnh nhập thời kỳ có thai (nếu với cần thiết ghi rõ rệt thương hiệu bệnh:……………………………………………………………………………)

b) Tiêm chủng:

STT

Loại vắc xin

Tình trạng tiêm/uống vắc xin

Không

Không lưu giữ rõ

1

BCG

2

Bạch hầu, ho liên tục, uốn nắn ván

3

Sởi

4

Bại liệt

5

Viêm óc Nhật Bản B

6

Viêm gan lì B

7

Các loại khác

c) Tiền sử bệnh/tật: (các căn bệnh khi sinh ra đã bẩm sinh và mạn tính)

- Không       □

- Có             □

Nếu “có”, ghi rõ ràng thương hiệu bệnh………………..……………………………………

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

d) Hiện bên trên với đang được chữa trị bị bệnh gì không?  Nếu với, ghi rõ rệt thương hiệu căn bệnh và liệt kê những dung dịch đang được dùng:

………………………………………………………………………………………………….…………

Tôi van lơn cam kết những điều khai bên trên trên đây trọn vẹn trúng với thực sự theo đòi sự nắm rõ của tôi.

................. ngày .......... tháng.........năm.........

Người ý kiến đề nghị nhà đá sức mạnh (hoặc Cha/mẹ hoặc người giám hộ)

(Ký và ghi rõ rệt bọn họ, tên)

I. KHÁM THỂ LỰC 

Chiều cao:   ................cm;   Cân nặng: ................. kg;   Chỉ số BMI: ...........

Mạch: ........................lần/phút;        Huyết áp:.................... /..................... mmHg 

Phân thể loại lực:................................................................................................................

II. KHÁM LÂM SÀNG

1. Nhi khoa

a) Tuần hoàn: ..................................................................

b) Hô hấp: .......................................................................

c) Tiêu hóa: ....................................................................

Họ thương hiệu, chữ ký của Bác sỹ

................................

................................

................................

d) Thận-Tiết niệu:...............................................

đ) Thần kinh-Tâm thần: .....................................

e) Khám lâm sàng khác:.....................................

2. Mắt:

a) Kết trái ngược nhà đá thị lực: Không kính:  Mắt phải:......  Mắt trái: .......

                              Có kính:        Mắt phải: ............. Mắt trái .....................

b) Các căn bệnh về đôi mắt (nếu có):.......................................................................................

3. Tai-Mũi-Họng

a) Kết trái ngược nhà đá thính lực:

Tai trái:    Nói thường:.................. m;    Nói thầm:.........................m

Tai phải:  Nói thường:.................. m;     Nói thầm:..................m

b) Các căn bệnh về Tai-Mũi-Họng (nếu có):……....................................……

4. Răng-Hàm-Mặt

a) Kết trái ngược khám: + Hàm trên:.........................................

                             + Hàm dưới: .......................................

b) Các căn bệnh về Răng-Hàm-Mặt (nếu có).........................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

...............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

..............................

Nhi khoa

III. KHÁM CẬN LÂM SÀNG

Họ thương hiệu, chữ ký

của Bác sỹ

Xét nghiệm huyết học/sinh hóa/Xquang và những xét nghiệm không giống khi với hướng đẫn của bác bỏ sỹ:

Kết quả:...............................................

...........................................................

.............................................................

...............................

...............................

...............................

...............................

Nội dung khám

IV. KẾT LUẬN CHUNG

Sức khỏe mạnh thông thường............................................

Hoặc những yếu tố sức mạnh cần thiết lưu ý:.....................................

..................................................................................................

…………ngày…… tháng……… năm...........

NGƯỜI KẾT LUẬN

(Ký, ghi rõ rệt bọn họ thương hiệu và đóng góp dấu)

1.2. Giấy nhà đá sức mạnh cho tất cả những người kể từ đầy đủ 18 tuổi hạc trở lên

..................

..................

Số:    /GKSK-.........

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự tự - Hạnh phúc

GIẤY KHÁM SỨC KHỎE

(Ảnh 4 x 6cm) Họ và tên (chữ in hoa): ………….………………………...…....………

Giới:          Nam □          Nữ □         Tuổi:...............................

Số CMND hoặc Hộ chiếu: .......................... cấp ngày....../..../..............

tại……………………………….

Chỗ ở hiện tại tại:…………………………………….......................……......

………………….................…...………………….....…………….……...…

Lý tự nhà đá mức độ khỏe:..........................................................................

TIỀN SỬ BỆNH CỦA ĐỐI TƯỢNG KHÁM SỨC KHỎE

1. Tiền sử gia đình:

          Có ai nhập mái ấm gia đình ông (bà) giắt một trong những bệnh: lây nhiễm, tim mạch, đái toá đàng, lao, hen truất phế cai quản, ung thư, động kinh, rối loàn tinh thần,  căn bệnh khác:  

a) Không  □;  b)  Có   □; Nếu “có”, ý kiến đề nghị ghi rõ ràng thương hiệu bệnh:………………………………………………

2. Tiền sử phiên bản thân: Ông (bà) đã/đang giắt căn bệnh, biểu hiện căn bệnh này tại đây không: Bệnh lây nhiễm, bệnh tim mạch mạch, đái toá đàng, lao, hen truất phế cai quản, ung thư, động kinh, rối loàn tinh thần, căn bệnh khác: a) Không       □;  b)  Có   □

Nếu “có”, ý kiến đề nghị ghi rõ ràng thương hiệu bệnh:  …………………………….

3. Câu chất vấn khác (nếu có):

a) Ông (bà) với đang được chữa trị bị bệnh gì không? Nếu với, van lơn hãy liệt kê những dung dịch đang được người sử dụng và liều lĩnh lượng:

……………………………………………………………………………………………

Xem thêm: thời tiết xuân trường nam định

b) Tiền sử bầu sản (Đối với phụ nữ): ……………………………………………

Tôi van lơn cam kết những điều khai bên trên trên đây trọn vẹn trúng với thực sự theo đòi sự nắm rõ của tôi.

................. ngày .......... tháng.........năm................

Người ý kiến đề nghị nhà đá mức độ khỏe

(Ký và ghi rõ rệt bọn họ, tên)

I. KHÁM THỂ LỰC 

Chiều cao:  .....................cm;   Cân nặng: ............ kg;   Chỉ số BMI: ..............

Mạch: ...............lần/phút;        Huyết áp:............... /............... mmHg  

Phân thể loại lực:..........................................................................................

II. KHÁM LÂM SÀNG

Họ thương hiệu, chữ ký của Bác sỹ

1. Nội khoa

a) Tuần hoàn: ........................................

  Phân loại ...............................................

b) Hô hấp: ...........................................

  Phân loại . ...........................................

c) Tiêu hóa: .............................................

  Phân loại .............................................

d) Thận-Tiết niệu: ....................................

  Phân loại ...............................................

đ) Cơ-xương-khớp: . ................................

  Phân loại ............................................

e) Thần kinh: .......................................

  Phân loại ................................................

g) Tâm thần: ..............................................

  Phân loại .............................................

2. Ngoại khoa: .........................................

  Phân loại ..............................................

3. Sản phụ khoa:  ......................................

  Phân loại .................................................

4. Mắt:

- Kết trái ngược nhà đá thị lực: Không kính:  Mắt phải:.....  Mắt trái: ......

                                     Có kính:     Mắt phải: ............. Mắt trái: ............

- Các căn bệnh về đôi mắt (nếu có): .......................

- Phân loại: . ........................................

5. Tai-Mũi-Họng

- Kết trái ngược nhà đá thính lực:

Tai trái:    Nói thường:..... m;    Nói thầm:.....m

Tai phải:  Nói thường:......... m;     Nói thầm:...............m

- Các căn bệnh về tai-mũi-họng (nếu có):……...........................

- Phân loại: ..........................................................

6. Răng-Hàm-Mặt

- Kết trái ngược khám: + Hàm trên:. ....................

                           + Hàm dưới: ...................

- Các căn bệnh về Răng-Hàm-Mặt (nếu có).......

- Phân loại: .........................................

7. Da liễu: ............................................

  Phân loại:...........................................

...........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

..........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

.........................................

Nội dung khám

Họ thương hiệu, chữ ký

của Bác sỹ

1. Xét nghiệm máu:

a) Công thức máu: Số lượng HC: .....................   

                               Số lượng Bạch cầu: .................

                                        Số lượng Tiểu cầu:.............

b) Sinh hóa máu: Đường máu: .........................

    Urê:........ Creatinin:........

    ASAT (GOT):............   ALAT (GPT): ..........

c) Khác (nếu có):............................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

................................................

2. Xét nghiệm nước tiểu:

a) Đường: .......................................

b) Prôtêin: ................................

c) Khác (nếu có): .........................

................................................

................................................

................................................

3. Chẩn đoán hình ảnh: 

................................................

...................................................

................................................

................................................

................................................

Nội dung khám

IV. KẾT LUẬN

1. Phân loại mức độ khỏe:.............................................................

2. Các căn bệnh, tật (nếu có): ........................................................................................

……………ngày…… tháng……… năm...........

NGƯỜI KẾT LUẬN

(Ký, ghi rõ rệt bọn họ, thương hiệu và đóng góp dấu)


2. Giấy nhà đá sức mạnh thể hiện tại những nội dung gì?

Tại Thông tư 14/2013/TT-BYT nêu rõ rệt, hạ tầng dùng làm việc, ngôi trường ĐH, cao đẳng, trung học tập có trách nhiệm và ngôi trường dạy dỗ nghề nghiệp với trách cứ nhiệm tổ chức triển khai nhà đá sức mạnh mang đến đối tượng người sử dụng nằm trong thẩm quyền quản lý và vận hành theo đòi quy toan.

Nội dung giấy tờ nhà đá sức mạnh thông thường được in ấn bên trên mẫu giấy A3 bao gồm những thông tin:

- tin tức cá thể của những người khám: Hình ảnh, bọn họ thương hiệu, tháng ngày năm sinh, vị trí, vấn đề liên lạc;

- tin tức chi phí sử bệnh lý của người nhà đá sức mạnh và gia đình;

- Các vấn đề cơ phiên bản như khối lượng, chiều cao;

- Các nội dung nhà đá sức mạnh lâm sàng: Nội khoa, nước ngoài khoa, Tai - Mũi - Họng, Răng - Hàm - Mặt, domain authority liễu…

- Các nội dung nhà đá sức mạnh cận lâm sàng: Xét nghiệm ngày tiết, xét nghiệm thủy dịch, chẩn đoán hình hình họa.

- Kết luận nhà đá mức độ khỏe: Phân loại sức mạnh, những bị bệnh (nếu có).

mau giay kham suc khoeMẫu Giấy nhà đá sức mạnh chuẩn chỉnh của Sở Y tế (Ảnh minh họa)


3. Đi nhà đá sức mạnh cần đưa theo những sách vở nào?

Hồ sơ nhà đá sức mạnh cần thiết chuẩn chỉnh bị:

- Giấy nhà đá sức mạnh theo đòi mẫu;

- Hình ảnh chân dung cỡ 04cm x 06cm, được chụp bên trên nền vệ sinh thời hạn không thật 06 mon.

Với người mất mặt năng lượng hành động dân sự hoặc không tồn tại năng lượng hành động dân sự hoặc giới hạn năng lượng hành động dân sự (không nằm trong tình huống nhà đá sức mạnh toan kỳ) cần thiết sẵn sàng thêm thắt văn phiên bản đồng ý của phụ thân hoặc u hoặc người giám hộ hợp lí.

Trường ăn ý đi kiểm tra sức khỏe sức mạnh lịch cần đạt thêm Giấy ra mắt của phòng ban, tổ chức triển khai điểm người cơ đang được thao tác hoặc mang tên nhập list nhà đá sức mạnh lịch tự phòng ban, tổ chức triển khai điểm người cơ đang được thao tác xác nhận nhằm nhà đá mức độ theo đòi ăn ý đồng.

4. Hướng dẫn điền Giấy nhà đá mức độ khỏe

- Họ và tên: Viết chữ in hoa không hề thiếu bọn họ và thương hiệu của người sử dụng (họ và thương hiệu vừa lòng những sách vở tùy thân).

- Các vấn đề cá nhân: Tuổi, nam nữ, vị trí điểm ở thì ghi theo đòi vấn đề trong những sách vở tùy thân thiện.

- Lý tự nhà đá mức độ khỏe: Tùy theo đòi mục tiêu nhà đá sức mạnh của từng người nhằm điền vấn đề nhập cơ (ví dụ như chuồn van lơn việc…).

- Tiền sử bệnh lý của người nhà đá mức độ khỏe: Tại mục này, cần thiết trình diễn vấn đề đúng mực, không hề thiếu về Tiền sử sức mạnh của mái ấm gia đình tương đương của phiên bản thân thiện nhằm bác bỏ sĩ rất có thể so sánh, đánh giá biểu hiện tình hình bệnh lý của những người nhà đá sức mạnh.

Sau khi kê khai không hề thiếu những vấn đề theo phía dẫn bên trên, người nhà đá sức mạnh tiếp tục ký xác nhận và cam kết những vấn đề kê khai là trúng thực sự.

5. Giấy nhà đá sức mạnh có mức giá trị dùng bao lâu?

Theo khoản 3 Điều 8 Thông tư 14/2013/TT-BYT, giấy tờ nhà đá sức mạnh có mức giá trị nhập thời hạn 12 mon Tính từ lúc ngày ký Kết luận sức mạnh.

Đối với nhà đá sức mạnh cho tất cả những người VN đi làm việc việc ở quốc tế theo đòi ăn ý đồng thì độ quý hiếm của Giấy nhà đá sức mạnh theo đòi quy toan của vương quốc hoặc vùng cương vực nhưng mà người làm việc VN cho tới thao tác.

Một người rất có thể đòi hỏi cung cấp nhiều Giấy nhà đá sức mạnh, song cần thiết lưu ý:

Xem thêm: chuyên đề ngữ văn 10 chân trời sáng tạo

- Photocopy Giấy nhà đá sức mạnh đang được với chữ ký của những người Kết luận trước lúc đóng góp dấu;

- Sau khi tổ chức nhân phiên bản, tiến hành dán hình họa, đóng góp vệt giáp lai nhập Giấy nhà đá sức mạnh phiên bản photocopy và đóng góp vệt theo đòi quy toan.

Trên đó là những Mẫu Giấy nhà đá mức độ khỏe chuẩn chỉnh của Sở Y tế. Nếu với vướng giắt không giống tương quan cho tới nghành dạy dỗ, độc giả tương tác 1900.6192 sẽ được tương hỗ.