một vật được ném thẳng đứng từ dưới lên cao

Một vật rơi tự tại kể từ phỏng cao h. Cùng khi ê một vật không giống được ném trực tiếp xuống kể từ phỏng cao H (H > h) với véc tơ vận tốc tức thời đầu \( {{v}_{0}} \). Hai vật cho tới khu đất đồng thời. Tìm  \( {{v}_{0}} \).

Hướng dẫn giải:

Bạn đang xem: một vật được ném thẳng đứng từ dưới lên cao

Hướng dẫn giải:

Chọn gốc tọa phỏng O bên trên mặt mũi khu đất, chiều dương phía lên, gốc thời hạn khi nhị vật chính thức vận động.

– Phương trình vận động của nhị vật là:

+ Vật (1):  \( {{x}_{1}}=h-\frac{1}{2}g{{t}^{2}} \)                     (1)

+ Vật (2):  \( {{x}_{2}}=H-{{v}_{0}}t-\frac{1}{2}g{{t}^{2}} \)            (2)

– Khi vật (1) va đất:

Xem thêm: Sustainability in Digital Gaming: Environmental Initiatives by the Best Online Casino Singapore

 \( {{x}_{1}}=0\Rightarrow h-\frac{1}{2}g{{t}^{2}}=0\Rightarrow t=\sqrt{\frac{2h}{g}} \)       (3)

– Khi vật (2) va đất:  \( {{x}_{2}}=0\Rightarrow H-{{v}_{0}}t-\frac{1}{2}g{{t}^{2}}=0\Leftrightarrow H={{v}_{0}}t+\frac{1}{2}g{{t}^{2}} \)       (4)

– Thay độ quý hiếm t ở (3) vô (4) tao được:  \( H={{v}_{0}}.\sqrt{\frac{2h}{g}}+\frac{1}{2}g.\frac{2h}{g}={{v}_{0}}.\sqrt{\frac{2h}{g}}+h \)

\(\Rightarrow {{v}_{0}}=(H-h).\sqrt{\frac{g}{2h}}=\frac{H-h}{2h}\sqrt{2gh}\)      (H > h)

Vậy, véc tơ vận tốc tức thời lúc đầu của vật ném trực tiếp đứng xuống bên dưới là: \({{v}_{0}}=\frac{H-h}{2h}\sqrt{2gh}\)   (H > h).

Xem thêm: đại học ngoại ngữ tin học tphcm

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua loa phần mềm Zoom, Google Meet,...

Các Việc liên quan

Một vật được buông rơi tự tại kể từ phỏng cao h. Một giây sau, cũng bên trên điểm ê, một vật không giống được ném trực tiếp đứng phía xuống với véc tơ vận tốc tức thời v0. Hai vật va khu đất nằm trong lúc

Xem lời nói giải!

Một vật rơi tự tại kể từ phỏng cao h. Cùng khi ê một vật không giống được ném trực tiếp xuống kể từ phỏng cao H (H > h) với véc tơ vận tốc tức thời đầu v0. Hai vật cho tới khu đất nằm trong lúc

Xem lời nói giải!

Từ phỏng cao h = đôi mươi m, nên ném một vật trực tiếp đứng với véc tơ vận tốc tức thời v0 vì chưng từng nào nhằm vật này cho tới mặt mũi khu đất sớm rộng lớn 1 s đối với rơi tự động do

Xem lời nói giải!

Ở một tầng tháp cơ hội mặt mũi khu đất 45 m, một người thả rơi một vật. Một giây sau, người ê ném vật loại nhị xuống theo phía trực tiếp đứng. Hai vật va khu đất nằm trong lúc

Xem lời nói giải!

Một cầu thang máy vận động lên rất cao với tốc độ 2 m/s2. Lúc cầu thang máy với véc tơ vận tốc tức thời 2,4 m/s thì kể từ trần cầu thang máy với cùng 1 vật rơi xuống

Xem lời nói giải!

Hai giọt nước rơi thoát khỏi ống nhỏ giọt xa nhau 0,5 s. Tính khoảng cách thân thuộc nhị giọt nước sau khoản thời gian giọt trước rơi được

Xem lời nói giải!

Các Việc nằm trong ngôi nhà đề!

Một vật được buông rơi tự tại kể từ phỏng cao h. Một giây sau, cũng bên trên điểm ê, một vật không giống được ném trực tiếp đứng phía xuống với véc tơ vận tốc tức thời v0. Hai vật va khu đất nằm trong lúc

Xem lời nói giải!

Một vật rơi tự tại kể từ phỏng cao h. Cùng khi ê một vật không giống được ném trực tiếp xuống kể từ phỏng cao H (H > h) với véc tơ vận tốc tức thời đầu v0. Hai vật cho tới khu đất nằm trong lúc

Xem lời nói giải!

Từ phỏng cao h = đôi mươi m, nên ném một vật trực tiếp đứng với véc tơ vận tốc tức thời v0 vì chưng từng nào nhằm vật này cho tới mặt mũi khu đất sớm rộng lớn 1 s đối với rơi tự động do

Xem lời nói giải!

Ở một tầng tháp cơ hội mặt mũi khu đất 45 m, một người thả rơi một vật. Một giây sau, người ê ném vật loại nhị xuống theo phía trực tiếp đứng. Hai vật va khu đất nằm trong lúc

Xem lời nói giải!

Một cầu thang máy vận động lên rất cao với tốc độ 2 m/s2. Lúc cầu thang máy với véc tơ vận tốc tức thời 2,4 m/s thì kể từ trần cầu thang máy với cùng 1 vật rơi xuống

Xem lời nói giải!

Hai giọt nước rơi thoát khỏi ống nhỏ giọt xa nhau 0,5 s. Tính khoảng cách thân thuộc nhị giọt nước sau khoản thời gian giọt trước rơi được

Xem lời nói giải!

Các giọt nước rơi kể từ cái ngôi nhà xuống sau những khoảng tầm thời hạn cân nhau. Giọt (1) va khu đất thì giọt (5) chính thức rơi. Tìm khoảng cách Một trong những giọt sau đó nhau hiểu được cái ngôi nhà cao 16 m

Xem lời nói giải!

Từ vách núi, một người buôn rơi một hòn đá xuống vực thâm thúy. Từ khi buông đến thời điểm nghe giờ đồng hồ hòn đá va lòng vực không còn 6,5 s

Xem lời nói giải!

Sau 2 s Tính từ lúc khi giọt nước loại nhị chính thức rơi, khoảng cách thân thuộc nhị giọt nước là 25 m. Tính coi giọt nước loại nhị được nhỏ rơi trễ rộng lớn giọt nước loại nhất bao lâu

Xem lời nói giải!
  • 1
  • 2
  • 3
  • 8
Loading...

Các sách tìm hiểu thêm bởi Trung Tâm Nhân Tài Việt phân phát hành!

Không nhìn thấy nội dung bài viết nào là.