myths là gì

You are viewing the article: Myth Là Gì – Nghĩa Của Từ Myth | Bostonenglish.edu.vn at vieca.org.vn

Myth Là Gì? Cùng công ty chúng tôi mò mẫm hiểu qua chuyện nội dung bài viết tiếp sau đây nhé!

myth là gì

myth là gì

Bạn đang xem: myths là gì

Bạn đang được xem: Myth Là Gì?

Xem thêm: thời tiết xuân trường nam định

Danh từ

Thần thoại
Chuyện phí đàng, vật phí đường; chuyện tưởng tượng, vật tưởng tượng
Những tin đồn thổi.

 Các kể từ liên quan

Từ đồng nghĩa 

noun
allegory , apologue , creation , delusion , fable , fabrication , fairy story , fancy , fantasy , fiction , figment , folk ballad , folk tale , illusion , imagination , invention , legend , lore , mythos , parable , saga , superstition , tale , tall story , tradition , folklore , mythology , anecdote , story

Từ trái khoáy nghĩa 

noun
fact , non-fiction , truth

Bạn đang được coi nội dung bài viết tại: https://vieca.org.vn/

Bostonenglish.edu.vn cũng canh ty trả lời những yếu tố sau đây:

  • Myth
  • Myths
  • Myth synonym
  • Legend là gì
  • Mythology
  • How đồ sộ pronounce myth
  • Folklore là gì
  • On là gì
See more articles in the category: Wiki