người yêu dấu ơi xin chớ xa anh mà

Tone gốc Fm: Capo 1

Bạn đang xem: người yêu dấu ơi xin chớ xa anh mà

Bass 3 2 3 1 3 2 3

Người yêu thương [Em]dấu ơi van nài chớ xa xăm anh [Em]mà.

Người hãy [G]nói rằng anh đang được sai ở [D]đâu.

Một điếu [Em]thuốc đơn độc lắm.

Uống mang đến [Bm]say không thể quên.

Vẫn bản thân [C]anh vô tối nước [D]mắt không ngừng nghỉ rơi [Em].

Người yêu thương [Em]dấu ơi van nài chớ xa xăm anh [Em]mà.

Vì anh [G]yếu mượt khi vắng tanh bóng hình [D]em.

Người đang được [Em]hứa nâng niu mãi.

Cứ ngu [Bm]ngơ anh vẫn tin cậy.

Phải thực hiện [C]sao bay được lưới [D]tình em đang được giăng [Em].

Người yêu thương [Em]dấu ơi van nài chớ xa xăm anh [Em]mà.

Giờ anh [G]quá buồn bao thương nhớ cuồng [D]quay.

Dù anh [Em]đã đang được phân tích và lý giải.

Cớ sao [Bm]em em ngó lơ.

Có cần [C]chăng nâng niu [D]giờ đang được nhạt màu sắc [Em].

Người yêu thương [Em]dấu ơi van nài chớ xa xăm anh [Em]mà.

Từ khi [G]vắng người anh mất mặt lên đường niềm [D]tin.

Còn đâu [Em]nữa thương với ghi nhớ.

Tâm chân [Bm]tình em tiến công rơi.

Biết dò la [C]đâu nâng niu [D]giờ này hóa băng [Em].

Người yêu thương [Em]dấu ơi van nài chớ xa xăm anh [Em]mà.

Người hãy [G]nói rằng anh đang được sai ở [D]đâu.

Xem thêm: hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều

Một điếu [Em]thuốc đơn độc lắm.

Uống mang đến [Bm]say không thể quên.

Vẫn bản thân [C]anh vô tối nước [D]mắt không ngừng nghỉ rơi [Em].

Người yêu thương [Em]dấu ơi van nài chớ xa xăm anh [Em]mà.

Vì anh [G]yếu mượt khi vắng tanh bóng hình [D]em.

Người đang được [Em]hứa nâng niu mãi.

Cứ ngu [Bm]ngơ anh vẫn tin cậy.

Phải thực hiện [C]sao bay được lưới [D]tình em đang được giăng [Em].

Người yêu thương [Em]dấu ơi van nài chớ xa xăm anh [Em]mà.

Giờ anh [G]quá buồn bao thương nhớ cuồng [D]quay.

Dù anh [Em]đã đang được phân tích và lý giải.

Cớ sao [Bm]em em ngó lơ.

Có cần [C]chăng nâng niu [D]giờ đang được nhạt màu sắc [Em].

Người yêu thương [Em]dấu ơi van nài chớ xa xăm anh [Em]mà.

Từ khi [G]vắng người anh mất mặt lên đường niềm [D]tin.

Còn đâu [Em]nữa thương với ghi nhớ.

Tâm chân [Bm]tình em tiến công rơi.

Biết dò la [C]đâu nâng niu [D]giờ này hóa băng [Em].

Người yêu thương [Em]dấu ơi van nài chớ xa xăm anh [Em]mà.

Giờ anh [G]quá buồn bao thương nhớ cuồng [D]quay.

Dù anh [Em]đã đang được phân tích và lý giải.

Cớ sao [Bm]em em ngó lơ.

Có cần [C]chăng nâng niu [D]giờ đang được nhạt màu sắc [Em].

Xem thêm: các bài văn nghị luận xã hội