nhân tố sinh thái vô sinh bao gồm

Nhân tố sinh thái xanh vô sinh bao gồm

Bạn đang xem: nhân tố sinh thái vô sinh bao gồm

A. toàn bộ những yếu tố cơ vật lý, hoá học tập của môi trường xung quanh xung xung quanh loại vật.

B. khu đất, nước, không gian, nhiệt độ, độ sáng , những yếu tố cơ vật lý xung quanh loại vật.

C. khu đất, nước, không gian, nhiệt độ, độ sáng , những hóa học hoá học tập của môi trường xung quanh xung xung quanh loại vật.

D. khu đất, nước, không gian, nhiệt độ, độ sáng, sức nóng phỏng của môi trường xung quanh xung xung quanh loại vật.

Đáp án A

- Nhân tố sinh thái xanh là toàn bộ những yếu tố môi trường xung quanh với tác động thẳng hoặc loại gián tiếp cho tới cuộc sống loại vật. được tạo thành 2 nhóm:
* Nhóm yếu tố sinh thái xanh vô sinh:
- Là toàn bộ những yếu tố vật lí, chất hóa học của môi trường xung quanh xung quanh loại vật.
* Nhóm yếu tố sinh thái xanh hữu sinh:
- Là quan hệ đằm thắm loại vật này với loại vật không giống sinh sống xung xung quanh, vô tê liệt trái đất là yếu tố sinh thái xanh với tác dụng rất rộng lớn cho tới sự phát triển và cách tân và phát triển của loại vật.
Trong những đáp án bên trên, đáp án A là đích thị và không hề thiếu nhất.
→ Đáp án A

Thuy copper sai thời buổi này qua chuyện ngày không giống ~.~ là TẤT CẢ TÁC NHÂN VẬT LÝ-HÓA HỌC !!! ==

. 19/06/2017

phamtuyetnhung hì bản thân biết rồi cảm ơn cậu nha. 27/4/2017

. 28/04/2017

Xem thêm: lục tiên sinh đêm nay không ăn thịt

No name với nhé thầy ghi nâng lên là kiến thức và kỹ năng sâu sát rộng lớn thôi chứ ko ganh đua thầy dạy dỗ chi -_- 27/4/2017

. 28/04/2017

phamtuyetnhung ko ý bản thân là cả khóa thaayg ghi nâng lên luôn luôn ý chứ không hề nên từng câu này đâu . 27/4/2017

. 28/04/2017

Trần Trang phần này còn có ganh đua nhé 27/4/2017

. 28/04/2017

No name phần này nhưng mà nâng lên gì chúng ta 27/4/2017

. 28/04/2017

phamtuyetnhung cho bản thân căn vặn bao nhiêu phần nâng lên này còn có ganh đua không? . 27/4/2017

. 28/04/2017

Phương Thảo HQV toàn bộ VL HH . 20/5/2016

. 21/05/2016

Xem thêm: lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều có phương

Kỉ niệm cuộc sống ukm thánh ori cũng sai . 4/7/2015

. 05/07/2015

Huỳnh Nguyễn Hữu Phươ Overkill1997 Sai tỉ lần ròi -_-... Lý hóa all . 19/3/2015

. 20/03/2015