nhận xét nào sau đây thể hiện đúng đặc điểm của bộ máy nhà nước văn lang âu lạc

Câu hỏi:

25/08/2019 96,995

Bạn đang xem: nhận xét nào sau đây thể hiện đúng đặc điểm của bộ máy nhà nước văn lang âu lạc

A. cỗ máy sông núi khá hoàn hảo kể từ TW cho tới địa phương

B. cỗ máy sông núi phức tạp với tương đối nhiều phần tử, hàng đầu là vua

C. còn giản dị nguyên sơ, ko hoàn hảo, tuy nhiên là tổ chức triển khai điều hành và quản lý một quốc gia

Đáp án chủ yếu xác

D. sông núi Thành lập và hoạt động nhanh nhất ở điểm châu Á

Đáp án C

Đặc điểm của phòng nước Văn Lang - Âu Lạc là còn giản dị nguyên sơ, ko hoàn hảo, tuy nhiên là tổ chức triển khai điều hành và quản lý một vương quốc.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào là không phản ánh đích hạ tầng dân đến việc Thành lập và hoạt động sớm của Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc?

A. Yêu cầu cải cách và phát triển việc kinh doanh với những tộc người khác

B. Yêu cầu của sinh hoạt thị thủy và giao thông đường thủy nhằm đáp ứng nông nghiệp

C. Yêu cầu của việc làm chống giặc ngoài xâm

D. Những fake biến đổi căn bạn dạng nhập cuộc sống kinh tế tài chính - xã hội

Câu 2:

Tín ngưỡng thông dụng của người dân Văn Lang - Âu Lạc là

A. sùng bái người dân có công

B. thờ cúng tổ tiên

C. sùng bái tự động nhiên

D. sùng bái con cái người

Câu 3:

Nền văn hóa truyền thống nào là là nền móng cho việc Thành lập và hoạt động của vương quốc Văn Lang?

A. Văn hóa Hòa Bình

Xem thêm: lục tiên sinh đêm nay không ăn thịt

B. Văn hóa Đông Sơn

C. Văn hóa Hoa Lộc

D. Văn hóa Sa Huỳnh

Câu 4:

Các đẳng cấp chủ yếu nhập xã hội Văn Lang - Âu Lạc là

A. vua – quan lại lại – lạc dân

B. vua – quý tộc – lạc dân

C. vua, quý tộc – dân tự tại – nô tì

D. quý tộc – dân tự động do

Câu 5:

Người hàng đầu những cỗ ở Văn Lang – Âu Lạc là

A. Lạc hầu

B. Lạc tướng

C. Quan lang

D. Bồ chính

Câu 6:

Nguồn hoa màu chủ yếu của người dân Văn Lang - Âu Lạc là

A. lúa mạch

B. gạo nếp, gạo tẻ

C. ngô, khoai, sắn

D. lúa mì

Xem thêm: còn bao nhiêu ngày nữa đến tết