nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta là

Câu hỏi:

23/08/2019 23,470

Bạn đang xem: nhiệm vụ của giáo dục và đào tạo ở nước ta là

A. giảng dạy quả đât nước ta trở nên tân tiến trọn vẹn.

B. nâng lên dân trí, giảng dạy lực lượng lao động, tu dưỡng nhân tài.

Đáp án chủ yếu xác

C. đáp ứng sự nghiệp công nghiệp hóa, tiến bộ hóa tổ quốc.

D. lưu giữ gìn, trở nên tân tiến và quảng bá văn minh thế giới.

Đáp án: B

Lời giải: Nhiệm vụ của dạy dỗ và giảng dạy ở việt nam là nâng lên dân trí, giảng dạy lực lượng lao động, tu dưỡng nhân tài.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đảng và Nhà việt nam coi dạy dỗ và giảng dạy là

A. nhân tố đưa ra quyết định nhằm trở nên tân tiến tổ quốc.

B. yếu tố cần thiết nhập quyết sách của Nhà nước.

C. quyết sách xã hội cơ bạn dạng.

D. quốc sách tiên phong hàng đầu.

Câu 2:

Đa dạng hóa những mô hình ngôi trường lớp và những kiểu dáng dạy dỗ là nội dung cơ bạn dạng của phương phía này bên dưới đây?

A. Mở rộng lớn quy tế bào dạy dỗ.

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang lại dạy dỗ.

C. Xã hội hóa sự nghiệp dạy dỗ.

D. Thực hiện nay công bình xã hội nhập dạy dỗ.

Câu 3:

Phát triển dạy dỗ là việc nghiệp của

A. Nhà nước và của toàn dân.

B. Đảng và Nhà nước.

C. Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra.

Xem thêm: nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ của

D. Nhà nước, Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra.

Câu 4:

Một trong mỗi phương phía cơ bạn dạng của quyết sách dạy dỗ và giảng dạy ở việt nam là

A. nâng lên dân trí, giảng dạy lực lượng lao động, tu dưỡng nhân tài.

B. nâng lên quality, hiệu suất cao dạy dỗ và giảng dạy.

C. nâng lên nắm vững và nấc trải nghiệm văn hóa truyền thống.

D. nâng lên hiệu suất cao của hoạt động và sinh hoạt khoa học tập và technology.

Câu 5:

Thực hiện nay công bình xã hội nhập dạy dỗ nhằm

A. đáp ứng quyền học hành xuyên suốt đời của công dân

B. tạo ra từng ĐK nhằm người nghèo nàn đem thời cơ được học hành.

C. tạo ra môi trường xung quanh mang lại công dân nâng lên trí tuệ.

D. đáp ứng nhu cầu yêu cầu học hành của công dân.

Câu 6:

Nhà nước kêu gọi từng nguồn lực có sẵn nhằm trở nên tân tiến dạy dỗ và giảng dạy là triển khai nội dung của phương phía nào?

A. Mở rộng lớn quy tế bào dạy dỗ.

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang lại dạy dỗ.

C. Thực hiện nay công bình xã hội nhập dạy dỗ.

D. Xã hội hóa sự nghiệp dạy dỗ.

Câu 7:

Phương phía này sau đây của quyết sách dạy dỗ và giảng dạy đem chân thành và ý nghĩa nhân bản thâm thúy của sự việc nghiệp dạy dỗ nước ta?

A. Nâng cao quality, hiệu suất cao dạy dỗ và giảng dạy.

B. Ưu tiên góp vốn đầu tư mang lại dạy dỗ.

C. Thực hiện nay công bình xã hội nhập dạy dỗ.

D. Xã hội hóa sự nghiệp dạy dỗ.

Xem thêm: bài 44 trang 92 sgk toán 8 tập 1

TÀI LIỆU VIP VIETJACK