phản ứng nhiệt phân không đúng là

Câu hỏi:

16/09/2019 91,922

Bạn đang xem: phản ứng nhiệt phân không đúng là

B. NH4NO3 to N2 + 2H2O.

Đáp án chủ yếu xác

D. 2NaHCO3 to Na2CO3 + CO2 + H2O

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Chọn đáp án B

Phản ứng B ko đúng

NH4NO3  to N2O + 2H2O

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để tạo ra phỏng xốp cho tới một số trong những loại bánh, hoàn toàn có thể người sử dụng muối hạt này tại đây thực hiện bột nở?

A. (NH4)2SO4.

B. NH4HCO3.

C. CaCO3.

D. NH4NO2.

Câu 2:

Nhiệt phân trọn vẹn AgNO3 chiếm được những thành phầm là

A. Ag2O, NO2, O2.

B. Ag2O, NO2.

C. Ag, NO2.

D. Ag, NO2, O2.

Câu 3:

Có những mệnh đề sau: 

(1). Các muối hạt nitrat đều tan nội địa và đều là hóa học năng lượng điện li mạnh.
(2). Ion NO3- đem tính lão hóa vô môi trường thiên nhiên axit.
(3). Khi sức nóng phân muối hạt nitrat rắn tao đều chiếm được khí NO2.
(4). Hầu không còn muối hạt nitrat đều bền sức nóng.
Các mệnh đề chính là 

A. (1) và (3).

Xem thêm: cách chữa tắc tia sữa nhanh nhất

B. (2) và (4).

C. (2) và (3).

D. (1) và (2).

Câu 4:

Nhiệt phân trọn vẹn Cu(NO3)2 chiếm được những thành phầm là

A. Cu(NO2)2, NO2.

B. CuO, NO2, O2.

C. Cu, NO2, O2.

D. CuO, NO2.

Câu 5:

Nhiệt phân trọn vẹn KNO3 chiếm được những thành phầm là

A. KNO2, NO2, O2.

B. KNO2, O2.

C. KNO2, NO2.

D. K2O, NO2, O2.

Câu 6:

Khi sức nóng phân, sản phẩm muối hạt rắn này sau đây đều sinh đi ra sắt kẽm kim loại ?

A. AgNO3, Hg(NO3)2.

B. AgNO3, Cu(NO3)2.

C. Hg(NO3)2, Mg(NO3)2.

D. Cu(NO3)2, Mg(NO3)2.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK