phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về từ thông

Câu hỏi:

07/04/2020 48,195

A. Biểu thức khái niệm của kể từ thông là Φ = B.S.cosα

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về từ thông

B. Đơn vị của kể từ thông là vêbe (Wb)

C. Từ thông là một trong đại lượng đại số

D. Từ thông là một trong đại lượng đem hướng

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Từ trải qua diện tích S S bịa nhập kể từ ngôi trường đều:

Φ = B.S.cosα

Trong cơ α=n, B  là góc hợp ý bởi vì pháp tuyến n  của mặt mày phẳng phiu sườn thừng và véc tơ chạm màn hình kể từ B .

Đơn vị kể từ thông là vêbe (Wb): 1 Wb = 1 T.m2.

Như vậy tớ nhận biết từ thông là một trong đại lượng đại số, vô hướng

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ trải qua sườn thừng đem diện tích S S bịa nhập kể từ ngôi trường đều đạt độ quý hiếm cực to khi

A. các đàng mức độ kể từ vuông góc với mặt mày phẳng phiu sườn dây

B. những đàng mức độ kể từ tuy nhiên song với mặt mày phẳng phiu sườn dây

C. những đàng mức độ kể từ phù hợp với mặt mày phẳng phiu sườn thừng góc 0o

D. các đàng mức độ kể từ phù hợp với mặt mày phẳng phiu sườn thừng góc 45o

Câu 2:

Một sườn thừng hình vuông vắn, cạnh nhiều năm 4cm, bịa nhập kể từ ngôi trường đều phải sở hữu chạm màn hình kể từ B=2.10-5T, những đàng mức độ kể từ phù hợp với pháp tuyến của mặt mày phẳng phiu sườn thừng góc 60°. Từ trải qua mặt mày phẳng phiu sườn thừng là

A. 1,6.10-6Wb

B. 1,6.10-8Wb

C. 3,2.10-8Wb

D. 3,2.10-6Wb

Xem thêm: uống kim tiền thảo nhiều có ảnh hưởng gì không

Câu 3:

Một sườn thừng hình tròn trụ đem diện tích S S = 2cm2 bịa nhập kể từ ngôi trường đem chạm màn hình kể từ B=5.10-2T, những đàng mức độ kể từ vuông góc với mặt mày phẳng phiu sườn thừng. Từ trải qua mặt mày phẳng phiu sườn thừng là

A. 10-1Wb

B. 10-2Wb

C. 10-3Wb

D. 10-5Wb

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây không đúng?

A. Từ thông là một trong đại lượng vô hướng

B. Từ trải qua mặt mày phẳng phiu sườn thừng bởi vì 0 khi sườn thừng dẫn bịa nhập kể từ ngôi trường đem những đàng mức độ kể từ tuy nhiên song với mặt mày phẳng phiu sườn dây

C. Từ trải qua một phía kín luôn luôn không giống 0

D. Từ trải qua một phía kín hoàn toàn có thể bởi vì 0 hoặc không giống 0

Câu 5:

Một sườn thừng hình chữ nhật đem chiều nhiều năm 25cm, được bịa vuông góc với những đàng mức độ kể từ của một kể từ ngôi trường đều phải sở hữu B=4.10-3T. Từ thông xuyên qua chuyện sườn thừng là 10-4Wb, chiều rộng lớn của sườn thừng rằng bên trên là

A. 1cm             

B. 10cm              

C. 1m                  

D. 10m

Câu 6:

Một sườn thừng hình vuông vắn đem cạnh nhiều năm 5cm, bịa nhập kể từ ngôi trường đều phải sở hữu chạm màn hình kể từ B=4.10-5T, mặt mày phẳng phiu sườn thừng tạo nên với những đàng mức độ từ là một góc 30°. Từ trải qua mặt mày phẳng phiu sườn thừng nhận độ quý hiếm nào là sau đây?

A. 5.10-8Wb

B. 5.10-6Wb

C. 8,5.10-8Wb 

Xem thêm: thời tiết phúc trạch hương khê hà tĩnh

D. 8,5.10-6Wb

TÀI LIỆU VIP VIETJACK