phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn

Câu hỏi:

23/05/2021 18,898

Bạn đang xem: phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn

C. 2x – 1 = 0

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Các phương trình (x – 1)2 = 9 và 12x2-1=0 là những phương trình bậc nhì.

Phương trình 0,3x – 4y = 0 là phương trình hàng đầu nhì ẩn.

Phương trình 2x – 1 = 0 là phương trình hàng đầu một ẩn.

Đáp án hãy chọn là: C

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phương trình này tại đây ko nên là phương trình bậc nhất?

A. 2x – 3 = 2x + 1   

B. -x + 3 = 0

C. 5 – x = -4   

D. x2 + x = 2 + x2

Câu 2:

Phương trình x – 12 = 6 – x đem nghiệm là:

A. x = 9

B. x = -9

C. x = 8

D. x = -8

Câu 3:

Phương trình hàng đầu một ẩn đem dạng

A. ax + b = 0, a ≠ 0

B. ax + b = 0

Xem thêm: nên ăn ổi vào lúc nào để giảm cân

C. ax2 + b = 0

D. ax + by = 0

Câu 4:

Phương trình ax + b = 0 là phương trình hàng đầu một ẩn nếu:

A. a = 0

B. b = 0

C.  b ≠ 0

D. a ≠ 0

Câu 5:

Phương trình này tại đây ko nên là phương trình hàng đầu một ẩn?

A. x7+3=0 

B. (x – 1)(x + 2) = 0

C. 15 – 6x = 3x + 5

D. x = 3x + 2

Câu 6:

Phương trình 2x – 3 = 12 – 3x đem từng nào nghiệm?

A. 0

B. 1

C. 2

D. Vô số nghiệm

TÀI LIỆU VIP VIETJACK