quy định số 12-qđ/tc-ttvh

Tóm tắt câu hỏi:

Bạn đang xem: quy định số 12-qđ/tc-ttvh

Thưa Luật sư! Tôi tốt nghiệp chính quy của trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội năm 1999 (Nay là Học viện Tài chính). Tôi được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam ngày 04/9/2004 (Chính thức ngày 04/9/2005). Theo qui định Số:12/QĐ/TC-TTVH ngày 09/01/2004 thì tôi có thuộc nhóm đối tượng được cộng nhận có trình độ lý luận chính trị trung cấp hay không?

Luật sư tư vấn:

Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Ban biên tập – Phòng tư vấn trực tuyến của Công ty LUẬT DƯƠNG GIA. Với thắc mắc của bạn, Công ty LUẬT DƯƠNG GIA xin được đưa ra quan điểm tư vấn của mình như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

– Quy định 12/QĐ/TC-TTVH;

– Quy định 256-QĐ/TW. 

2. Giải quyết vấn đề:

Căn cứ điểm 2 Mục I Quy định 12/QĐ/TC-TTVH xác định trình độ lý luận chính trị do Ban Tổ chức Trung ương – Ban Tư Tưởng – Văn hóa Trung ương ban hành (hết hiệu lực ngày 16 tháng 09 năm 2009 ) quy định đối tượng được công nhận có trình độ trung cấp lý luận chính trị như sau:

* Những người đã tốt nghiệp ở các học viện, trường đại học, cao đẳng của các trường thuộc chuyên ngành Kinh tế – Quản trị, kinh doanh, Khoa học xã hội và Nhân văn ở trong nước.

* Những người đã tốt nghiệp hoặc đã học xong chương trình trung học chính trị tại các trường chính trị tỉnh, thành và ở các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được cấp có thẩm quyền giao trách nhiệm đào tạo trung cấp lý luận chính trị.

Xem thêm: lịch thi tuyển sinh lớp 10 năm 2023 2024

* Những người đã tốt nghiệp hoặc đã học xong chương trình đào tạo cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân ở cơ sở tại các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

* Những người tốt nghiệp hệ dài hạn (từ hai năm trở lên) không phải chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại các phân hiệu Nguyễn Ái Quốc và các trường Đảng khu vực (trước đây) và Phân viện Hà Nội, Phân viện Đà Nẵng, Phân viện Thành phố Hồ Chí Minh, Phân viện Báo chí và Tuyên truyền.

* Những người tốt nghiệp các ngành khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên đã bảo vệ thành công luận án TS và TSKH (PTS và TS cũ) ở trong nước và ở các nước XHCN. * Những người có bằng thạc sĩ chuyên ngành khoa học Xã hội và Nhân văn, chuyên ngành Kinh tế – Quản trị, kinh doanh ở trong nước.

* Những người đã tốt nghiệp hệ dài hạn trường đào tạo sĩ quan, Quản lý – Chỉ huy quân sự, công an, các học viện đào tạo cán bộ cấp chiến thuật – chiến dịch ngành hậu cần, kỹ thuật.”

Đối với trường hợp của bạn tốt nghiệp chính quy của trường Đại học Tài chính – Kế toán Hà Nội năm 1999 (Nay là Học viện Tài chính), nếu trường đại  học này thuộc chuyên ngành Kinh tế – Quản trị, kinh doanh, Khoa học xã hội và nhân văn thì được công nhận có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Tuy nhiên, theo như bạn trình bày thì được hiểu tại thời điểm trước tháng 9 năm 2009 bạn chưa được công nhận có trình độ trung cấp lý luận chính trị. Vì vậy, hiện nay đang áp dụng Quy định 256-QĐ/TW quy định về việc xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các cơ sở đào tạo ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc Đại học chính trị chuyên ngành và sau Đại học tại Học Viện chính trị – hành chính quốc gia Hồ Chí Minh có hiệu lực ngày 16 tháng 09 năm 2009 thay thế Quy định 12/QĐ/TC-TTVH.

Căn cứ tại Điều 2 Quy định số 256-QĐ/TW quy định đối tượng xác định:

“Là cán bộ, đảng viên đã học lý luận chính trị ở các trường ngoài hệ thống trường chính trị của Đảng hoặc đã học đại học chính trị chuyên ngành và sau đại học tại Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, nay có nhu cầu được xác định trình độ lý luận chính trị.”

Như vậy, căn cứ theo quy định trên thì trường hợp của bạn sẽ không được xem xét công nhận trình độ lý luận chính trị theo Quy định số 12-QĐ/TC-TTVH vì đã hết hiệu lực ngày 19 tháng 06 năm 2009. Để được xem xét công nhận trình độ lý luận chính trị thì bạn cần phải thuộc đối tượng theo khoản Điều 2 Quy định 256-QĐ/TW nêu trên. 

Còn trường hợp bạn đã được xác định trình độ lý luận chính trị theo Quy định số 12-QĐ/TC-TT-VHTW, ngày 09-01-2004 của Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương) cho đến thời điểm Quy định 256-QĐ/TW có hiệu lực thì không tiến hành xác định lại.

Xem thêm: lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều có phương