quy đồng mẫu số 3 phân số

3.1/5 - (14 bình chọn)

Cách quy đồng hình mẫu những phân số

Quy đồng hình mẫu những phân số là đổi khác những phân số về dạng mới nhất sao cho những phân số mới nhất này còn có mẫu tương đương nhau.

Bạn đang xem: quy đồng mẫu số 3 phân số

Cách quy đồng hình mẫu những phân số:

  • Bước 1: Tìm BCNN của những hình mẫu số. Khi cơ, tao lựa chọn BCNN này thực hiện mẫu số chung.
  • Bước 2: Tìm thừa số phụ của từng mẫu số (bằng cơ hội phân chia hình mẫu số công cộng mang đến từng hình mẫu số riêng).
  • Bước 3: Nhân tử số và hình mẫu số của từng phân số với quá số phụ ứng.

Cách nằm trong trừ những phân số

Cách nằm trong (hoặc trừ) những phân số:

  • Bước 1: Quy đồng mẫu số những phân số. Khi cơ tao được những phân số mới với hình mẫu số tương đương nhau.
  • Bước 2: Cộng (hoặc trừ) những tử số mới và không thay đổi hình mẫu số.

MÔN TOÁN HỌC – LỚP 4 | QUY ĐỒNG MẪU SỐ CÁC PHÂN SỐ

Quy đồng hình mẫu số những phân số

1. Cách quy đồng hình mẫu số những phân số:

a) Khi quy đồng hình mẫu số nhì phân số rất có thể thực hiện như sau:

Lấy tử số và hình mẫu số của phân số loại nhất nhân với hình mẫu số của phân số loại nhì.

Lấy tử số và hình mẫu số của phân số loại nhì nhân với hình mẫu số của phân số loại nhất.

b) Nếu hình mẫu số của phân số loại nhì nhưng mà phân chia không còn mang đến hình mẫu số của phân số loại nhất thì tao rất có thể quy đồng hình mẫu số nhì phân số như sau:

Lấy hình mẫu số công cộng là hình mẫu số của phân số loại nhì.

Tìm quá số phụ bằng phương pháp lấy hình mẫu số loại nhì mang đến cho hình mẫu số loại nhất.

Nhân cả tử số và hình mẫu số của phân số loại nhất với quá số phụ ứng.

Giữ vẹn toàn phân số loại hia.

Chú ý: tao thông thường lấy hình mẫu số công cộng là số bất ngờ nhỏ nhất không giống 0

và nằm trong phân chia không còn mang đến toàn bộ những hình mẫu.

2. Ví dụ

Cách quy đồng hình mẫu số những phân số Toán 4

a) Khi quy đồng hình mẫu số nhì phân số rất có thể thực hiện như sau:

– Lấy tử số và hình mẫu số của phân số loại nhất nhân với hình mẫu số của phân số loại nhì.

– Lấy tử số và hình mẫu số của phân số loại nhì nhân với hình mẫu số của phân số loại nhất.

b) Nếu hình mẫu số của phân số loại nhì nhưng mà phân chia không còn mang đến hình mẫu số của phân số loại nhất thì tao rất có thể quy đồng hình mẫu số nhì phân số như sau:

– Lấy hình mẫu số công cộng là hình mẫu số của phân số loại nhì.

– Tìm quá số phụ bằng phương pháp lấy hình mẫu số loại nhì mang đến cho hình mẫu số loại nhất.

– Nhân cả tử số và hình mẫu số của phân số loại nhất với quá số phụ ứng.

Giữ vẹn toàn phân số loại hai

Chú ý: tao thông thường lấy hình mẫu số công cộng là số bất ngờ nhỏ nhất không giống 0 và nằm trong phân chia không còn mang đến toàn bộ những hình mẫu.

Cách quy đồng hình mẫu những phân số dễ dàng và thời gian nhanh nhất

Cách thực hiện thời gian nhanh rộng lớn nhằm lựa chọn MSC là số càng bé nhỏ càng chất lượng tốt như sau:

  • Chọn hình mẫu số lớn số 1 trong số hình mẫu số cần thiết quy đồng.
  • Thử phân chia hình mẫu số lớn số 1 cho những hình mẫu số sót lại.
  • Nhân hình mẫu số lớn số 1 này với những số 2,3,4… cho tới khi được buột phân chia không còn cho những hình mẫu số sót lại đua lựa chọn thực hiện MSC.

Trong ví dụ bên trên tao thấy 15 là hình mẫu số lớn số 1, khi demo 15 x 2 = 30 vẫn thấy phân chia không còn cho những hình mẫu số sót lại nên lựa chọn MSC = 30. Việc tiến hành bước quy đồng sót lại tiếp tục thời gian nhanh rất là nhiều đối với việc lựa lựa chọn MSC = 270.

Bài tập luyện Quy đồng hình mẫu những phân số

Bài 1.

Quy đồng hình mẫu số những phân số:

Bài 2

Quy đồng hình mẫu số những phân số:

Bài 3: Quy đồng hình mẫu số những phân số sau:

Bài 6

Rút gọn gàng phân số rồi quy đồng hình mẫu số những phân số sau :

Bài 7

a) Viết những phân số đợt lươt vị 7/ 9 và 5/12 và với hình mẫu số công cộng là 36.

Xem thêm: lời bài hát ngọc sơn tình cha

b) Hãy ghi chép 4 và 21 trở thành nhì phân số đều phải sở hữu hình mẫu số là 7; là 14.

c) Hãy ghi chép 88 và 8 trở thành nhì phân số đều phải sở hữu hình mẫu số là 11; là 22.

Bài 8

Tính (theo mẫu):

Đáp án Bài tập luyện quy đồng hình mẫu những phân số

Bài 1

hoặc rút gọn gàng những phân số:

Bài tập luyện tự động luyện Quy đồng hình mẫu những phân số

Câu 1. Hãy quy đồng hình mẫu số 3 phân số sau với hình mẫu số công cộng là nhỏ nhất:

Câu 3. Ba phân số theo lần lượt vị 3 phân số 2/15; 7/30; 1/45 là:

A. 12/90; 21/90; 2/90

B. 24/180; 37/180; 4/180

C. 4/30; 7/30; 3/180

Câu 4. Ba phân số theo lần lượt vị 3 phân số: 1/3; 2/5; một nửa là:

A. 11/30; 12/30; 15/30

B. 10/30; 12/30; 15/30

C. 5/30; 6/30; 7/30

Câu 5. Hai phân số theo lần lượt vị nhì phân số 3/7 và một nửa với hình mẫu công cộng vị 42 là:

A. 18/42; 14/42

B. 9/42; 15/42

C. 18/42; 21/42

Câu 6.

Người tao chào bán 3/7 số gạo với vô bao. Hỏi nếu như số gạo vô bao được phân thành 126 phần thì số gạo vẫn chào bán cướp từng nào phần vô số đó?

Câu 7. Tìm hình mẫu số chung:

a) Bé nhất rất có thể với của 2 phân số 11/56 và 3/28 là số bất ngờ nào?

b) Bé nhất của 3 phân số 13/36; 23/72; 31/54 là số bất ngờ nào?

c) Nhỏ nhất rất có thể của những phân số sau: 3/5; 4/5; 2/3?

d) Nhỏ nhất của nhì phân số 7/9 và 2/3 ?

Câu 8. Hãy quy đồng hình mẫu số 3 phân số sau với hình mẫu số công cộng là nhỏ nhất: 7/30; 17/45; 11/60.

A. 42/80; 34/180; 33/180

B. 84/360; 136/360; 66/360

C. 42/180; 68/180; 33/180

Câu 9:

Người tao chào bán 3/7 số gạo với vô bao. Hỏi nếu như số gạo vô bao được phân thành 126 phần thì số gạo vẫn chào bán cướp từng nào phần vô số đó?

Câu 10:

Mẫu số công cộng nhỏ nhất của nhì phân số 7/9 và 2/3 là: ………….

Bài tập luyện nâng lên Quy đồng hình mẫu những phân số lớp 4

✅ Lớp 4 ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐

🔢 GIA SƯ TOÁN LỚP 4

Xem thêm: xuân đã đến rồi gieo rắc ngàn