quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

Quyết toán thuế thu nhập cá thể (TNCN) là sự thực hiện của những cá thể đem đột biến thu nhập cần Chịu đựng thuế đóng góp cho tới quốc gia tính theo dõi năm.Tuy nhiên vẫn còn đó một vài tình huống chưa chắc chắn tự động quyết toán thuế tncn online như này. Bài viết lách tại đây của hóa đơn năng lượng điện tử EasyInvoice tiếp tục chỉ dẫn tự động quyết toán thuế TNCN online 2023, chào độc giả nằm trong theo dõi dõi.

Bạn đang xem: quyết toán thuế thu nhập cá nhân online

huong-dan-tu-quyet-toan-thue-tncn-online-2023

1.Thuế tncn là gì? Quyết toán thuế tncn là gì?

1.1 Thuế tncn là gì?

Thuế thu nhập cá thể (Personal income tax) là khoản chi phí nhưng mà người dân có thu nhập cần trích nộp nhập một trong những phần chi phí lương lậu, hoặc kể từ những thu nhập không giống nhập ngân sách quốc gia sau thời điểm và được hạn chế trừ. Thuế thu nhập cá thể ko tấn công nhập những cá thể đem thu nhập trung bình, vì thế, khoản thu này tiếp tục vô tư với từng đối tượng người tiêu dùng nhập, thêm phần thực hiện hạn chế khoảng cách chênh chếch trong những tầng phần bên trong xã hội.

Có 2 đối tượng người tiêu dùng cần nộp thuế thu nhập cá nhân: Cá nhân trú ngụ và cá thể ko ngụ tại nước ta đem thu nhập Chịu đựng thuế. Cụ thể:

 • Với cá thể cư trú: Thu nhập Chịu đựng thuế là khoản đột biến nhập và ngoài bờ cõi nước ta (không phân biệt điểm trả thu nhập)
 • Với cá thể ko cư trú: Thu nhập Chịu đựng thuế là thu nhập đột biến bên trên nước ta (không phân biệt điểm trả và nhận thu nhập).

1.2 Quyết toán thuế tncn là gì?

Quyết toán thuế TNCN là sự cá thể tổ chức những việc làm kê khai số thuế nhập 1 năm tính thuế về những yếu tố số thuế rất cần phải nộp thêm thắt, trả trả số chi phí thuế vẫn nộp quá và bù trừ thuế nhập kỳ tiếp sau.

>>>>> Tìm hiểu tức thì Hướng Dẫn Nộp Bổ Sung Quyết Toán Thuế TNCN Năm 2023

2.Các đối tượng người tiêu dùng cần quyết toán thuế tncn

Theo quy tấp tểnh của Luật Quản lý thuế và những văn phiên bản chỉ dẫn thì tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập kể từ chi phí lương lậu, chi phí công; cá thể đem thu nhập kể từ chi phí lương lậu, chi phí công ủy quyền quyết toán thuế cho tới tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập; cá thể đem thu nhập kể từ chi phí lương lậu, chi phí công thẳng quyết toán thuế với phòng ban thuế đem nhiệm vụ quyết toán thuế TNCN.

cac-doi-tuong-phai-quyet-toan-thue-tncn

2.1. Đối với ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân

– Đối với tình huống cá thể trú ngụ đem thu nhập kể từ chi phí lương lậu, chi phí công ủy quyền quyết toán thuế TNCN cho tới tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập, rõ ràng như sau:

Thứ nhất, cá thể đem thu nhập kể từ chi phí lương lậu, chi phí công ký thích hợp đồng làm việc kể từ 03 mon trở lên trên bên trên một điểm và thực tiễn đang được thao tác làm việc bên trên cơ nhập thời khắc tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập tiến hành việc quyết toán thuế, cho dù là tình huống ko thao tác làm việc đầy đủ 12 mon nhập năm dương lịch.

Thứ nhì, tình huống cá thể là kẻ làm việc được điều gửi kể từ tổ chức triển khai cũ cho tới tổ chức triển khai mới nhất vì thế tổ chức triển khai cũ tiến hành sáp nhập, thống nhất, phân tách, tách, quy đổi mô hình công ty hoặc tổ chức triển khai cũ và tổ chức triển khai mới nhất nhập và một khối hệ thống thì cá thể được ủy quyền quyết toán thuế cho tới tổ chức triển khai mới nhất.

Thứ tía, cá thể đem thu nhập kể từ chi phí lương lậu, chi phí công ký thích hợp đồng làm việc kể từ 03 mon trở lên trên bên trên một điểm và thực tiễn đang được thao tác làm việc bên trên cơ nhập thời khắc tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập quyết toán thuế, cho dù là tình huống ko thao tác làm việc đầy đủ 12 mon nhập năm dương lịch; bên cạnh đó đem thu nhập vãng lai ở những điểm không giống trung bình mon nhập năm không thực sự 10 triệu đồng và được khấu trừ thuế theo dõi tỷ trọng 10% nếu như không tồn tại đòi hỏi quyết toán thuế so với phần thu nhập này.

Thứ tư, cá thể sau thời điểm vẫn ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức triển khai trả thu nhập vẫn tiến hành quyết toán thuế thay cho cho tới cá thể, nếu như vạc hiện tại cá thể nằm trong diện thẳng quyết toán thuế với phòng ban thuế thì tổ chức triển khai trả thu nhập ko kiểm soát và điều chỉnh lại quyết toán thuế TNCN của tổ chức triển khai trả thu nhập, chỉ cấp thủ tục khấu trừ thuế cho tới cá thể theo dõi số quyết toán và ghi nhập góc bên dưới phía bên trái của nhóm bệnh kể từ khấu trừ thuế nội dung như sau: “Công ty … vẫn quyết toán thuế TNCN thay cho cho tới Ông/Bà …. (theo ủy quyền) bên trên loại (số loại tự) … của Phụ lục Bảng kê 05-1/BK-TNCN” nhằm cá thể thẳng quyết toán với phòng ban thuế.

>>>>> Tìm hiểu thêm thắt Hướng Dẫn Lập Phụ Lục 05-3/BK-QTT-TNCN

2.2. Đối với tổ chức triển khai trả thu nhập kể từ chi phí lương lậu, chi phí công

Cụ thể, những tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập kể từ chi phí lương lậu, chi phí công đem trách cứ nhiệm khai quyết toán thuế TNCN ko phân biệt đem đột biến khấu trừ thuế hay là không đột biến khấu trừ thuế và quyết toán thuế TNCN thay cho cho tới cá thể đem ủy quyền.

Trường thích hợp cá thể đem ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cho tới tổ chức triển khai và đem số thuế cần nộp thêm thắt sau quyết toán kể từ 50.000 đồng trở xuống nằm trong diện được miễn thuế thì tổ chức triển khai trả thu nhập vẫn kê khai vấn đề cá thể được trả thu nhập cơ bên trên làm hồ sơ khai quyết toán thuế của tổ chức triển khai và ko tổ hợp số thuế cần nộp thêm thắt của những cá thể đem số thuế cần nộp thêm thắt sau quyết toán kể từ 50.000 đồng trở xuống.

Trường thích hợp cá thể là kẻ làm việc được điều gửi kể từ tổ chức triển khai cũ cho tới tổ chức triển khai mới nhất vì thế tổ chức triển khai cũ tiến hành thống nhất, sáp nhập, phân tách, tách, quy đổi mô hình công ty hoặc tổ chức triển khai cũ và tổ chức triển khai mới nhất nhập và một khối hệ thống thì tổ chức triển khai mới nhất đem trách cứ nhiệm quyết toán theo dõi ủy quyền của cá thể đối với tất cả phần thu nhập vì thế tổ chức triển khai cũ chi trả và tổ chức triển khai trả thu nhập mới nhất thu lại bệnh kể từ khấu trừ thuế TNCN vì thế tổ chức triển khai trả thu nhập cũ vẫn cấp cho cho những người làm việc (nếu có).

2.3. Đối với cá thể thẳng quyết toán với phòng ban Thuế

Với tình huống cá thể thẳng quyết toán với phòng ban thuế, thì cá thể trú ngụ đem thu nhập kể từ chi phí lương lậu, chi phí công thẳng khai quyết toán thuế TNCN với phòng ban thuế nếu như đem số thuế cần nộp thêm thắt hoặc đem số thuế nộp quá đề xuất trả hoặc bù trừ nhập kỳ khai thuế tiếp sau.

Cá nhân xuất hiện bên trên nước ta tính nhập năm dương lịch thứ nhất bên dưới 183 ngày, tuy nhiên tính nhập 12 mon liên tiếp Tính từ lúc ngày thứ nhất xuất hiện bên trên nước ta là kể từ 183 ngày trở lên trên thì năm quyết toán thứ nhất là 12 mon liên tiếp Tính từ lúc ngày thứ nhất xuất hiện bên trên nước ta.

Cá nhân là kẻ quốc tế kết giục thích hợp đồng thao tác làm việc bên trên nước ta khai quyết toán thuế với phòng ban thuế trước lúc xuất cảnh. Trường thích hợp cá thể ko thực hiện giấy tờ thủ tục quyết toán thuế với phòng ban thuế thì tiến hành ủy quyền cho tới tổ chức triển khai trả thu nhập hoặc tổ chức triển khai, cá thể không giống quyết toán thuế theo dõi quy tấp tểnh về quyết toán thuế so với cá thể.

Đối với tổ chức triển khai trả thu nhập hoặc tổ chức triển khai, cá thể không giống nhận ủy quyền quyết toán thì cần phụ trách về số thuế TNCN cần nộp thêm thắt hoặc được trả trả số thuế nộp quá của cá thể.

Cá nhân trú ngụ đem thu nhập kể từ chi phí lương lậu, chi phí công bên cạnh đó nằm trong diện xét hạn chế thuế vì thế thiên tai, hỏa hoán vị, tai nạn ngoài ý muốn, bệnh dịch hiểm túng thiếu tác động cho tới năng lực nộp thuế thì ko ủy quyền cho tới tổ chức triển khai, cá thể trả thu nhập quyết toán thuế thay cho nhưng mà cần thẳng khai quyết toán với phòng ban thuế theo dõi quy tấp tểnh.

3. Thời hạn quyết toán thuế tncn năm 2023

thoi-han-quyet-toan-thue-tncn-nam-2023

Quyết toán thuế thu nhập cá thể là nhiệm vụ của tổ chức triển khai, cá thể trả chi phí lương lậu, chi phí công nhập cơ thời hạn hoàn thành xong việc nộp làm hồ sơ quyết toán thuế TNCN là:

 • Chậm nhất 31/03/2023 so với làm hồ sơ quyết toán thuế TNCN năm 2022 của tổ chức triển khai.
 • Chậm nhất 30/04/2023 (Thường sẽ tiến hành tính bù trở nên ngày 02/05/2023) với làm hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá thể của cá thể thẳng quyết toán thuế;

(Chi tiết bên trên khoản 2 Điều 44 Luật quản lý và vận hành thuế 2019)

4. Hướng dẫn công việc tự động quyết toán thuế tncn online 2023

Bước 1: Truy cập Cổng vấn đề năng lượng điện tử của Tổng viên Thuếhttps://canhan.gdt.gov.vn/.

Trường thích hợp cá thể chưa tồn tại thông tin tài khoản singin thì rất cần phải ĐK thông tin tài khoản nhằm singin nhập khối hệ thống.

cac-buoc-quyet-toan-thue-tncn-online-2023-1

Bước 2: Đăng nhập khối hệ thống nộp thuế cá nhân

Trường thích hợp bạn đã sở hữu thông tin tài khoản singin chúng ta lựa chọn mục “Đăng nhập” và điền những ngôi trường vấn đề tương thích bên trên bảng (2) bao gồm “Mã số thuế và “Mã kiểm tra”. Sau cơ chúng ta nhấn lựa chọn “tiếp tục”

cac-buoc-quyet-toan-thue-tncn-online-2023-2

Hệ thống sẽ  kế tiếp gửi cho tới trang singin. quý khách kế tiếp nhập vừa đủ vấn đề cá thể theo dõi những ngôi trường vấn đề ứng gồm:

– Mã số thuế

– Ngày cấp cho mã số thuế

– Cơ quan liêu thuế  tỉnh/Thành phố

– Cơ quan liêu quản lý và vận hành thuế

Sau khi xong xuôi những vấn đề chúng ta nhấn lựa chọn nhập dù “đăng nhập” nhằm kế tiếp.

Bước 3: Chọn “Quyết toán thuế” -> Chọn “Kê khai thuế trực tuyến”

cac-buoc-quyet-toan-thue-tncn-online-2023-3.1

Hệ thống tiếp tục gửi về bảng lựa chọn vấn đề tờ khai. Tại trên đây bạn phải điền vừa đủ nhập những ngôi trường vấn đề theo dõi đòi hỏi.

Lưu ý (*) là ngôi trường vấn đề sẽ phải điền.

Các vấn đề chúng ta cần nhập bao gồm:

– Tên người gửi*: Hệ thống điền tự động hóa theo dõi vấn đề ĐK.

– Địa chỉ liên hệ*: Hệ thống điền tự động hóa theo dõi vấn đề ĐK.

– Điện thoại liên lạc*: Tự động theo dõi vấn đề ĐK thuế.

– Địa chỉ email*: Tự động theo dõi vấn đề ĐK thuế.

– Chọn tờ khai: quý khách lựa chọn tờ khai phù phù hợp với tình huống của tớ.

Xem thêm: cách chữa tắc tia sữa nhanh nhất

– Cục Thuế: Hệ thống điền tự động hóa theo dõi vấn đề ĐK.

– Chi viên Thuế: Hệ thống điền tự động hóa theo dõi vấn đề ĐK.

– Loại tờ khai: Tùy tình huống chúng ta có thể lựa chọn tờ khai đầu tiên hoặc tờ khai bổ sung cập nhật.

– Năm kê khai: Hệ thống điền tự động hóa theo dõi vấn đề ĐK (có thể sửa).

Tại mục lựa chọn tờ khai, nhập tình huống chúng ta tự động quyết toán thuế TNCN các bạn sẽ lựa chọn tờ khai 02/QTT-TNCN – Tờ khai quyết toán thuế TNCN ( Thông tư 80/2021/TT-BTC)

 

 

Tiếp tục tích lựa chọn nhập dù ứng với tình huống quyết toán thuế của tớ theo dõi 03 tình huống sau:

cac-buoc-quyet-toan-thue-tncn-online-2023-3.2

Các tình huống cá thể tự động quyết toán thuế TNCN

Trường thích hợp 1: Người nộp thuế đem có một không hai 01 mối cung cấp thẳng khai thuế nhập năm vì thế thao tác làm việc bên trên những tổ chức triển khai quốc tế, Đại sứ quán, Lãnh sự quán bên trên nước ta hoặc mối cung cấp kể từ quốc tế (không khấu trừ bên trên nguồn). Sau cơ, người nộp thuế lựa lựa chọn phòng ban thuế vẫn khai thẳng nhập năm bên trên dù “Cục thuế” thẳng khai thuế nhập năm. (Trường thích hợp cá thể đem có một không hai 1 thu nhập nhập trực tiếp)

Trường thích hợp 2: Người nộp thuế thẳng khai thuế nhập năm đem kể từ 02 mối cung cấp trở lên trên bao hàm cả tình huống một vừa hai phải đem thu nhập nằm trong diện khai thẳng nhập năm, một vừa hai phải đem thu nhập vì thế tổ chức triển khai trả thu nhập vẫn khấu trừ. Sau cơ, người nộp thuế tự động kê khai những thu nhập nhập và vấn đề tương quan (Trường thích hợp quyết toán thuế thu nhập cá thể đem thu nhập 2 nơi)

Trường thích hợp 3: Người nộp thuế ko thẳng khai thuế nhập năm chỉ mất thu nhập nhập nằm trong diện khấu trừ qua quýt tổ chức triển khai trả thu nhập. Sau cơ khai vấn đề về sự thay cho thay đổi điểm thao tác làm việc. (Trường thích hợp người nộp thuế đem thay cho thay đổi điểm thao tác làm việc hay là không đem thay cho thay đổi điểm thực hiện việc)

Trường thích hợp quyết toán Thuế: quý khách lựa chọn “Quyết toán theo dõi năm dương lịch”

Loại tờ khai: quý khách lựa chọn “Tờ khai chủ yếu thức”

Sau khi xong xuôi những vấn đề bên trên chúng ta nhấn lựa chọn “Tiếp tục”.

Bước 4: Điền nội dung kê khai trực tuyến

Tiếp theo dõi tiến hành việc khai những vấn đề nộp thuế bên trên tờ khai thuế theo dõi khuôn mẫu.

Lưu ý điền vừa đủ và đúng đắn những mục vấn đề. Sau khi điền kết thúc vấn đề chúng ta nhấn lựa chọn “Hoàn trở nên kê khai”.

cac-buoc-quyet-toan-thue-tncn-online-2023-4

Bước 5: Chọn kết xuất XML

Bạn nhấn lựa chọn “kết xuất XML” nhằm chuyển vận tệp tin tờ khai khuôn mẫu vẫn điền vấn đề về PC.

Bước 6: Chọn “Nộp tờ khai”

Bạn lựa chọn “Nộp tờ khai” tiếp sau đó nhập “Mã kiểm tra” nhằm xác thực nộp tờ khai và nhấn lựa chọn “Tiếp tục”.

Sau khi hoàn thành xong khối hệ thống sẽ có được thông tin nộp tờ khai thành công xuất sắc.

Bước 7: In tờ khai

Tại bước lựa chọn “Kết xuất XML”, khối hệ thống tiếp tục gửi về tệp tin tờ khai theo dõi định hình XML. Người nộp cần tiến hành “In tờ khai” nhằm nộp cho tới phòng ban thuế nhằm thực hiện làm hồ sơ khấu trừ.

Mở tệp tin “Kết xuất XML” tiếp sau đó lựa chọn in 02 phiên bản, tiếp sau ký thương hiệu người nộp thuế.

Bước 8: Nộp bệnh kể từ khấu trừ thuế và tờ khai thuế bên trên phần tử 1 cửa

Người nộp thuế đem CMND/CCCD, bệnh kể từ khấu trừ thuế, tờ khai thuế một vừa hai phải in (có chữ ký) cho tới nộp bên trên Sở phận một của của Cơ quan liêu Thuế vẫn nộp tờ khai online nhằm xong xuôi.

>>>>> Xem tức thì Kho Bạc Tình Khấu Trừ Tiền Thuế GTGT

Trên trên đây Hóa đơn năng lượng điện tử EasyInvoice vẫn cung ứng vấn đề về phía dẫn tự động quyết toán thuế tncn online 2023. Hy vọng những vấn đề bên trên hữu ích với quý độc giả. Nếu còn thắc mắc không giống cần phải tư vấn, tương hỗ vui vẻ lòng tương tác với Cửa Hàng chúng tôi qua quýt Hotline: 1900 56 56 53 – 1900 33 69 đội ngũ của Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục trả lời nhanh gọn lẹ và cụ thể nhất.

==========

Theo quy tấp tểnh bên trên Điều 89 Luật Quản lý thuế ngày 13 mon 6 năm 2019, Điều 11 Nghị tấp tểnh 123/2020/NĐ-CP, Điều 1 Nghị tấp tểnh số 41/2022/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC, quy tấp tểnh việc dùng hóa đơn năng lượng điện tử khởi tạo ra kể từ PC chi phí đem mã của phòng ban thuế 

SoftDreams trình làng Phần mượt quản lý và vận hành bán sản phẩm EasyPos tương hỗ Quý quý khách hàng nhập nhiệm vụ dùng hóa đơn năng lượng điện tử khởi tạo ra kể từ PC chi phí. Nếu Quý quý khách hàng cần phải tư vấn và tương hỗ thêm thắt, hãy tương tác tức thì cho tới lực lượng có trách nhiệm của SoftDreams, Cửa Hàng chúng tôi khẳng định tương hỗ quý khách hàng kịp lúc 24/7 nhập trong cả quy trình dùng ứng dụng.

EASYPOS – Phần mượt Quản lý bán sản phẩm đáp ứng đủ nhiệm vụ như:

 • Liên kết thẳng với phòng ban thuế
 • Tự động nhất quán lô hàng trở nên hoá đơn, gửi tài liệu lên phòng ban thuế theo dõi thông tư 78/2021/TT-BTC
 • Cập nhật nhanh nhất có thể những quyết sách mới nhất của phòng ban thuế
 • Tạo và in lô hàng trong cả khi đem hoặc không tồn tại liên kết mạng. 
 • Thiết lập khuôn mẫu vé in theo dõi ước muốn của Doanh Nghiệp & HKD.
 • Tích thích hợp hệ sinh thái xanh nhiều kênh như: Hóa đơn năng lượng điện tử EasyInvoice, Phần mượt kế toán tài chính EasyBooks và chữ ký số EasyCA
 • Tự động tổng hợp report cụ thể về lợi nhuận, ROI, chi phí… từng ngày
 • Tự động hóa nhiệm vụ nhập liệu và tàng trữ vấn đề đơn hàng

ĐĂNG KÝ DÙNG THỬ PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG EASYPOS NGAY

Video chỉ dẫn dùng Phần mượt quản lý và vận hành bán sản phẩm EasyPos

Để được tư vấn và tương hỗ thẳng vui vẻ lòng liên hệ

Điện thoại: 1900 33 69 – 1900 56 56 53

Website: https://vieca.org.vn/

Email: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/vieca.org.vn

 

Xem thêm: toán nâng cao lớp 2 kì 1