sách bài tập toán 7 kết nối tri thức

❮ Bài trước Bài sau ❯

Bạn đang xem: sách bài tập toán 7 kết nối tri thức


Haylamdo thuế tầm và biên soạn giải sách bài bác tập dượt Toán lớp 7 Tập 1 & Tập 2 Kết nối học thức hoặc nhất, cụ thể gom học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài bác tập dượt vô SBT Toán 7 kể từ bại học tập chất lượng môn Toán 7 nhằm đạt điểm trên cao vô bài bác ganh đua Toán lớp 7.

 • Giải sgk Toán lớp 7 (Kết nối tri thức)
 • Giải Vở thực hành thực tế Toán lớp 7 (Kết nối tri thức)
 • Giải sbt Toán lớp 7 (Chân trời sáng sủa tạo)
 • Giải sbt Toán lớp 7 (Cánh diều)

Mục lục Giải sách bài bác tập dượt Toán lớp 7 Tập 1

Chương 1: Số hữu tỉ

 • Bài 1: Tập phù hợp những số hữu tỉ

 • Bài 2: Cộng, trừ, nhân, phân tách số hữu tỉ

 • Bài 3: Luỹ quá với số nón ngẫu nhiên của một vài hữu tỉ

 • Bài 4: Thứ tự động triển khai những phép tắc tính. Quy tắc trả vế

 • Ôn tập dượt chương 1

Chương 2: Số thực

 • Bài 5: Làm quen thuộc với số thập phân vô hạn tuần hoàn

 • Bài 6: Số vô tỉ. Căn bậc nhị số học

 • Bài 7: Tập phù hợp những số thực

 • Ôn tập dượt chương 2

Chương 3: Góc và đường thẳng liền mạch tuy vậy song

 • Bài 8: Góc ở địa điểm quan trọng. Tia phân giác của một góc

 • Bài 9: Hai đường thẳng liền mạch tuy vậy song và tín hiệu nhận biết

 • Bài 10: Tiên đề Euclid. Tính hóa học của hai tuyến đường trực tiếp tuy vậy song

 • Bài 11: Định lí và minh chứng toan lí

 • Ôn tập dượt chương 3

Chương 4: Tam giác tự nhau

 • Bài 12: Tổng những góc vô một tam giác

 • Bài 13: Hai tam giác cân nhau. Trường phù hợp cân nhau loại nhất của tam giác

 • Bài 14: Trường phù hợp cân nhau loại nhị và loại tía của tam giác

 • Bài 15: Các tình huống cân nhau của tam giác vuông

 • Bài 16: Tam giác cân nặng. Đường trung trực của đoạn thẳng

 • Ôn tập dượt chương 4

Chương 5: Thu thập và màn biểu diễn dữ liệu

 • Bài 17: Thu thập và phân loại dữ liệu

 • Bài 18: Biểu đồ dùng hình quạt tròn

Mục lục Giải sách bài bác tập dượt Toán lớp 7 Tập 2

Chương 6: Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ

 • Bài 20: Tỉ lệ thức

 • Bài 21: Tính hóa học của mặt hàng tỉ số tự nhau

 • Bài 22: Đại lượng tỉ trọng thuận

 • Bài 23: Đại lượng tỉ trọng nghịch

 • Ôn tập dượt chương 6

Chương 7: Biểu thức đại số và nhiều thức một biến

 • Bài 24: Biểu thức đại số

 • Bài 25: Đa thức một biến

 • Bài 26: Phép nằm trong và phép tắc trừ nhiều thức một biến

 • Bài 27: Phép nhân nhiều thức một biến

 • Bài 28: Phép phân tách nhiều thức một biến

 • Ôn tập dượt chương 7

Chương 8: Làm quen thuộc với vươn lên là cố và phần trăm của vươn lên là cố

 • Bài 29: Làm quen thuộc với vươn lên là cố

 • Bài 30: Làm quen thuộc với phần trăm của vươn lên là cố

 • Ôn tập dượt chương 8

Chương 9: Quan hệ trong số những nguyên tố vô một tam giác

 • Bài 31: Quan hệ đằm thắm góc và cạnh đối lập vô một tam giác

 • Bài 32: Quan hệ đằm thắm lối vuông góc và lối xiên

 • Bài 33: Quan hệ đằm thắm tía cạnh của một tam giác

 • Bài 34: Sự đồng quy của tía lối trung tuyến, tía lối phân giác vô một tam giác

 • Bài 35: Sự đồng quy của tía lối trung trực, tía lối cao vô một tam giác

 • Ôn tập dượt chương 9

Chương 10: Một số hình khối vô thực tiễn

 • Bài 36: Hình vỏ hộp chữ nhật và hình lập phương

 • Bài 37: Hình lăng trụ đứng tam giác và hình lăng trụ đứng tứ giác

 • Ôn tập dượt chương 10

  Xem thêm: các bài văn nghị luận xã hội

Bài tập dượt ôn tập dượt cuối năm