sách giáo khoa toán 10 kết nối tri thức

Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống) được biên soạn vì thế những tác giả: Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Cung Thế Anh, Trần Văn Tấn, Đặng Hùng Thắng (đồng Chủ biên), Hạ Vũ Anh, Trần Mạnh Cường, Phan Thị Hà Dương, Nguyễn Đạt Đăng, Phạm Hoàng Hà, Đặng Đình Hanh, Phan Thanh Hồng, Nguyễn Thị Kim Sơn, Dương Anh Tuấn, Nguyễn Chu Gia Vượng.

Đúng như tên thường gọi của cuốn sách, những kỹ năng và kiến thức trình diễn ở trên đây đều bắt nguồn từ những trường hợp của cuộc sống đời thường xung quanh tao và quay về tạo điều kiện cho ta xử lý những yếu tố của cuộc sống đời thường. Vì thế, lúc học Toán theo gót cuốn sách này, những em tiếp tục cảm biến được rằng, Toán học tập thiệt là thân thiện.

Bạn đang xem: sách giáo khoa toán 10 kết nối tri thức

Đoạn khai mạc của những chương, những bài học kinh nghiệm thông thường thể hiện những trường hợp, những ví dụ thực tiễn đã cho chúng ta thấy sự quan trọng cần mang lại những định nghĩa toán học tập mới nhất. Qua cơ, những em sẽ tiến hành trau dồi những kĩ năng quan trọng cho 1 công dân vô thời tân tiến, này là kỹ năng “mô hình hoá”. Khi đã mang yếu tố thực tiễn biệt về câu hỏi (mô hình toán học), tất cả chúng ta sẽ thấy tăng những kỹ năng và kiến thức toán học tập mới nhất, nhằm cùng theo với những kỹ năng và kiến thức vẫn biết xử lý câu hỏi thực tiễn biệt đưa ra.

Hi vọng rằng, qua chuyện từng bài học kinh nghiệm, từng chương sách, qua chuyện từng vòng lặp kể từ thực tiễn biệt cho tới trí thức toán học tập, rồi kể từ trí thức toán học tập trở lại thực tiễn biệt, TOÁN 10 sẽ hỗ trợ những em trưởng thành và cứng cáp nhanh gọn lẹ và phát triển thành người bạn tri kỷ thiết của những em.

Xem thêm: lục tiên sinh đêm nay không ăn thịt

Xem thêm: em ấy muốn trở thành chồng của tôi

Mục lục Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống):
CHƯƠNG I. MỆNH ĐỀ VÀ TẬP HỢP.
Bài 1. Mệnh đề.
Bài 2. Tập ăn ý và những phép tắc toán bên trên tụ hội.
Bài luyện cuối chương I.
CHƯƠNG II. BẤT PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
Bài 3. Bất phương trình hàng đầu nhị ẩn.
Bài 4. Hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn.
Bài luyện cuối chương II.
CHƯƠNG III. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC.
Bài 5. Giá trị lượng giác của một góc kể từ 0° cho tới 180°.
Bài 6. Hệ thức lượng vô tam giác.
Bài luyện cuối chương III.
CHƯƠNG IV. VECTƠ.
Bài 7. Các định nghĩa khai mạc.
Bài 8. Tổng và hiệu của nhị vectơ.
Bài 9. Tích của một vectơ với một số trong những.
Bài 10. Vectơ vô mặt mày bằng phẳng toạ chừng.
Bài 11. Tích vô vị trí hướng của nhị vectơ.
Bài luyện cuối chương IV.
CHƯƠNG V. CÁC SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU SỐ LIỆU. KHÔNG GHÉP NHÓM.
Bài 12. Số sấp xỉ và sai số.
Bài 13. Các số đặc thù đo xu thế trung tâm.
Bài 14. Các số đặc thù đo chừng phân giã.
Bài luyện cuối chương V.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.
Tìm hiểu một số trong những kỹ năng và kiến thức về tài chủ yếu.
Mạng xã hội: Lợi và sợ hãi.
Bảng tra cứu vãn thuật ngữ.
Bảng phân tích và lý giải thuật ngữ.

Xem thêm: Sách giáo khoa Toán 10 (tập 2) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống)