sách giáo khoa toán lớp 5 trang 21 luyện tập

Trong bài viết tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng dẫn các em Giải bài tập trang 21 SGK Toán 5 Luyện tập với các dạng toán: Tính số quyển vở tương ứng với giá tiền, tính thu nhập trung bình của mỗi người trong gia đình, tính số khối lượng công việc của một nhóm công nhân, hãy tính số bao gạo mà xe chở được nhiều nhất… dựa vào dữ liệu đã cho.

bài viết liên quan

Bạn đang xem: sách giáo khoa toán lớp 5 trang 21 luyện tập

  • Giải bài 1 Trang 21 SGK Toán 5 luyện tập
  • Giải bài 4 Trang 21 SGK Toán 5 luyện tập
  • Giải bài 4 trang 21 SGK Toán 5, Nhận xét, bổ sung về giải toán
  • Giải bài 2 Trang 21 SGK Toán 5 luyện tập
  • Giải bài 3 Trang 21 SGK Toán 5 luyện tập

=> Xem thêm các bài giải toán lớp 5 tại đây: giải toán lớp 5

Hướng dẫn Giải bài tập trang 21 Toán 5 bao gồm các phương pháp giải

1. Giải bài 1 trang 21 SGK Toán 5

Đề tài:

Một người mua 25 quyển vở, giá mỗi quyển 3000 đồng, vừa hết tiền. Cũng với số tiền đó nếu mua vở với giá 1500 đồng một quyển thì người đó mua được bao nhiêu quyển?

Phương pháp giải:

– Tính số tiền người đó có bằng cách nhân số sách cần mua với giá tiền 1 cuốn sách.

– Tính số sách người đó mua được với giá 1500 đồng/1 cuốn bằng cách lấy số tiền người đó có chia cho giá 1 cuốn sách (1500 đồng).

Trả lời:

Số tiền của người đó là:

3000 x 25 = 75 000 (đồng)

Số quyển vở loại 1500 đồng mua được là:

75 000 : 1500 = 50 (cuốn sách)

Đáp số: 50 quyển sách

2. Giải bài 2 trang 21 SGK Toán 5

Đề tài:

Một gia đình gồm có 3 người (bố, mẹ và một con). Thu nhập bình quân hàng tháng là 800.000 đồng/người. Nếu gia đình sinh thêm một con và tổng thu nhập của gia đình không thay đổi thì thu nhập bình quân tháng của mỗi người sẽ giảm đi bao nhiêu?

Phương pháp giải:

– Bước 1: Tìm tổng thu nhập của gia đình đó bằng cách nhân thu nhập bình quân tháng của mỗi người với 3 (người)

– Bước 2: Để tìm thu nhập bình quân của mỗi người nếu sinh thêm 1 con, ta chia tổng thu nhập của cả gia đình cho 4 (người).

– Bước 3: Tìm số tiền trung bình thu nhập hàng tháng của mỗi người sẽ giảm đi khi có thêm một con bằng cách trừ đi thu nhập trung bình của mỗi người khi tăng một con (kết quả ở bước 2).

Trả lời:

Thu nhập hàng tháng của gia đình là:

800 000 x 3 = 2 400 000 (đồng)

Nếu sinh thêm một con thì thu nhập bình quân của mỗi người sẽ là:

2400 000 : (3 + 1) = 600 000 (đồng)

Thu nhập bình quân của mỗi người giảm:

800 000 – 600 000 = 200 000 (đồng).

3. Giải bài 3 trang 21 SGK Toán 5

Đề tài:

Xem thêm: lục tiên sinh đêm nay không ăn thịt

Một đội 10 người trong một ngày đào được 35 m mương. Hỏi nếu thêm 20 người cùng đào thì một ngày đào được bao nhiêu mét mương? (Mức độ đào của mỗi người là như nhau).

Phương pháp giải:

– Bước 1: Tìm số mét mương đào được trong 1 ngày 20 người bằng cách nhân số mét mương đào được trong 1 ngày với 20 người cộng lại rồi chia cho 10.

– Bước 2: Để tìm số mét mương đội đó đào được trong một ngày, ta lấy số mét hào đội 10 người đã đào cộng với số mét hào đội 20 người đào thêm.

Trả lời:

Trong một ngày 20 người đào:

35 x 20 / 10 = 70 (m)

Trong một ngày cả đội đào được:

35 + 70 = 105 (m)

Đáp số: 105 mét.

4. Giải bài 4 trang 21 SGK Toán 5

Đề tài:

Một xe chỉ chở được 300 bao gạo, mỗi bao 50 kg. Nếu chất lên xe đó một bao gạo có khối lượng 75kg thì xe chở được bao nhiêu?

Phương pháp giải:

– Tìm số ki-lô-gam gạo mà ô tô tải đã chở, nhân số bao gạo với khối lượng mỗi bao.

– Tìm số bao gạo loại 75 kilôgam mà ô tô tải chở được, chia tổng số kilôgam ô tô tải chở được cho khối lượng mỗi bao.

Trả lời:

Số ki-lô-gam gạo mà xe đó chở là:

50 x 300 = 15 000 (kg)

Số bao 75 kg là:

15 000 : 75 = 200 (túi)

Hướng dẫn giải bài tập trang 21 Toán 5 ngắn gọn

Giải bài 1 trang 21 SGK Toán 5
Một người mua 25 quyển vở, giá mỗi quyển 3000 đồng, vừa hết tiền. Cũng với số tiền đó nếu mua vở với giá 1500 đồng một quyển thì người đó mua được bao nhiêu quyển?
Câu trả lời :
Số tiền của người đó là:
3000 x 25 = 75 000 (đồng)
Số quyển vở loại 1500 đồng mua được là:
75 000 : 1500 = 50 (cuốn sách)
Đáp số: 50 quyển sách.
Giải bài 2 trang 21 SGK Toán 5
Một gia đình gồm có 3 người (bố, mẹ và một con). Thu nhập bình quân hàng tháng là 800.000 đồng/người. Nếu gia đình sinh thêm một con và tổng thu nhập của gia đình không thay đổi thì thu nhập bình quân tháng của mỗi người sẽ giảm đi bao nhiêu?
Câu trả lời :
Thu nhập hàng tháng của gia đình là:
800 000 x 3 = 2 400 000 (đồng)
Nếu sinh thêm một con thì thu nhập bình quân của mỗi người sẽ là:
2 400 000 : (3 + 1) = 600 000 (đồng)
Thu nhập bình quân của mỗi người giảm:
800 000 – 600 000 = 200 000 (đồng)

Chương II chúng ta làm quen với số thập phân, trong đó khái niệm về số thập phân được sử dụng nhiều. Cùng xem gợi ý Giải bài tập trang 34, 35 SGK toán lớp 5 để học tốt Toán lớp 5.

Giải bài 3 trang 21 SGK Toán 5
Một đội 10 người trong một ngày đào được 35 m ruộng. Hỏi nếu thêm 20 người cùng đào thì một ngày đào được bao nhiêu mét mương? (Mức khai thác của mỗi người là như nhau).
Câu trả lời :
Trong một ngày 20 người đào được: 35.20/10 = 70 (m)
Trong một ngày cả đội đào được:
35 + 70 = 105 (m)
Giải bài 4 trang 21 SGK Toán 5
Một xe chỉ chở được 300 bao gạo, mỗi bao 50 kg. Nếu chất lên xe đó một bao gạo có khối lượng 75kg thì xe chở được bao nhiêu?
Câu trả lời :
Số ki-lô-gam gạo là:
50 x 300 = 15 000 (kg)
Số bao 75 kg là:
15 000 : 75 = 200 (túi)

——————-HẾT——————

Dưới đây là gợi ý Giải bài tập trang 21 SGK Toán 5 chi tiết đầy đủ. Các em chuẩn bị trước nội dung phần Luyện tập chung trang 22 SGK Toán 5 thông qua bài Giải bài tập trang 22 SGK Toán 5 và Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài qua phần Giải bài tập trang 22, 23 Toán 5 để học tốt môn Toán 5 hơn.

Ngoài nội dung ở trên, các em có thể tìm hiểu thêm phần Giải bài tập trang 57 SGK Toán 5 để nâng cao kiến ​​thức môn Toán 5 của mình.

Hơn nữa, Giải bài tập trang 62 SGK Toán 5 là một bài học quan trọng trong chương trình Toán 5 mà các em cần phải đặc biệt lưu tâm.


Xem thêm: những câu nói hay về tình yêu tiếng anh