settle for là gì

Settle down là gì? Settle down là dạng kể từ gì và nó ý nghĩa thế nào vô giờ đồng hồ Anh? Cùng Shop chúng tôi mò mẫm hiểu về cụm kể từ settle down nằm trong một số trong những kể từ vựng không giống với tương quan cho tới seattle vô nội dung bài viết sau đây nhé!

Settle down là gì

Bạn đang xem: settle for là gì

Settle down là gì

Settle down vô giờ đồng hồ Anh Tức là ổn định quyết định. Thông thông thường kể từ này được dùng nhằm nói đến việc việc một ai bại, một người nào là bại ổn định quyết định cuộc sống đời thường của tôi. Trong tình huống này settle down được dùng như 1 động kể từ. 

Ví dụ: 

 • One day I’ll want to tướng settle down and have a family.  – Một ngày nào là bại tôi tiếp tục mong muốn ổn định quyết định cuộc sống đời thường và với 1 mái ấm gia đình. 
 • Settle down, children. – Bình tĩnh cút, những con cái.
 • When things settle down here, I’ll come for a visit. – Khi tất cả ổn định quyết định ở phía trên, tôi sẽ tới thăm hỏi.
 • As a southerner, he did not want to tướng move north, fearing that he ‘might never settle down in the provinces’. – Là một người miền Nam, anh không thích dịch rời về phía bắc, vì như thế kinh sợ rằng bản thân ‘có thể ko thể ổn định quyết định việc làm ở tỉnh khác’.

Nghĩa loại nhì của kể từ settle down vô giờ đồng hồ Anh là nhằm nói tới trường hợp một người, một điểm đang được trải qua không ít yếu tố, vụ việc những khi những vụ việc này lắng xuống chúng ta tiếp tục trở thành điềm tĩnh, trầm ổn định rộng lớn. 

Ví dụ: 

 • Though previously troubled by civil strife, the region has now settled down. – Mặc mặc dù trước đó bắt gặp phiền nhiễu vì thế xung đột dân sự, điểm này hiện tại đang được ổn định quyết định.
 • We saw the therapist four times, and the children have now settled down. – Chúng tôi đang được bắt gặp bác bỏ sĩ điều trị tứ thứ tự, và con trẻ giờ đang được ổn định quyết định.
 • They swore they would never settle down and get married. – Họ đang được thề bồi rằng sẽ không còn lúc nào ổn định quyết định cuộc sống đời thường và kết duyên.

Nghĩa loại 3 của kể từ settle down là ổn định quyết định nhằm tổ chức thực hiện một điều gì bại. Trong tình huống này các bạn cũng hoàn toàn có thể hiểu nghĩa của kể từ settle down là triệu tập nhằm tổ chức thực hiện một việc gì bại. 

 • He got his coffee, came back and settled down to tướng listen. – Anh lấy coffe, trở lại và lắng tai.
 • They settled down to tướng some serious work. – Họ đang được xử lý hoàn thành một số trong những việc làm tráng lệ.

Ý nghĩa sau cùng của settle down Shop chúng tôi mong muốn mang về mang đến chúng ta ngày thời điểm ngày hôm nay đó là chỉ hành vi một người đang được ổn định quyết định vô tối và sẵn sàng cút ngủ. 

Ví dụ: 

 • They put up their tents and settled down for the night. – Họ đang được ổn định quyết định được lều nằm trong bản thân và sẵn sàng cút ngủ.

Settle down đồng nghĩa tương quan, trái ngược nghĩa

Settle down đồng nghĩa tương quan, trái ngược nghĩa

Một số kể từ đồng nghĩa tương quan với settle down: Chill, cool it, cool off, loosen up, mellow, relax, simmer down, take a chill pill, alight, arrive, deplane, detrain, disembark, drop, perch, rest, roost, settle, stop, come down, fly down, get down, phối down, sit, sit down, touch down,…

Một số kể từ trái ngược nghĩa với settle down: Abide, advance, carry forward, draw out, endure, extend, forge ahead, get on with it, go on, hố in, keep at, keep on, becloud, bedim, blacken, cloud over, cloud up, deepen, dim, eclipse, fog, gray, haze, make dim,…

Settle for là gì

Xem thêm: còn bao nhiêu ngày nữa đến tết

Settle for là gì

Settle for vô giờ đồng hồ Anh Tức là xử lý một chiếc gì bại. Đây là 1 trong những cụm động kể từ được dùng khi tất cả chúng ta gật đầu, đồng ý một điều gì bại hoặc một chiếc gì bại trong cả khi nó ko cần là cực tốt hoặc nó ko cần thành phẩm nhưng mà bạn muốn. 

Ví dụ: 

 • They were hoping to tướng sell their xế hộp for £2,000, but settled for £1,500. – Họ đang được kỳ vọng bán tốt con xe của tôi với giá bán 2.000 bảng Anh, tuy nhiên đang được xử lý với giá bán 1.500 bảng Anh.
 • He wants a full refund and he won’t settle for anything less. – Anh ấy mong muốn được hoàn vốn khá đầy đủ và anh ấy sẽ không còn xử lý mang đến ngẫu nhiên khoản nào là thấp hơn.

Từ đồng nghĩa tương quan của settle for là: accede to tướng something, acceptance, acquiescence, be resigned to tướng something, bend to tướng something, bow down to tướng someone, cave in,  concede, crack, peace, philosophical, resign yourself to tướng something, resignation, resigned, resignedly, resort to tướng something, shoulder, tolerate, trade something off, yield to tướng something,….

Settle up là gì

Settle up là gì

Settle up vô giờ đồng hồ Anh được dùng để làm nói tới hành vi xử lý một việc làm, một ai bại hoặc một chiếc gì bại. Thông thông thường cụm động kể từ này thông thường được dùng để làm nói đến việc việc trả nợ cho 1 ai bại hay như là một việc làm nào là bại.

Ví dụ: 

 • I’ve finished eating – just let bầm settle up and we can go. – Tôi đang được ăn hoàn thành – chỉ việc trả chi phí hoàn thành là tất cả chúng ta hoàn toàn có thể cút. 
 • We can offer a reduction to tướng customers who settle up by the over of the month. – Chúng tôi hoàn toàn có thể rời giá bán mang đến những người tiêu dùng giao dịch vô vào cuối tháng.

Từ đồng nghĩa tương quan với settle up là: Amortise, amortize, clear, mặc định, discharge, discharge, forgive, incur, liquidate, liquidation, liquidity, make good (on) a promise/threat/debt etc, on tài khoản, on tài khoản, overpay, pay, pay back, pay off, pay up, redeem,…

Settle into là gì

Settle into vô giờ đồng hồ Anh Tức là ổn định quyết định ở một điểm nào là bại hoặc một chiếc gì bại. Từ này thông thường được dùng vô câu với ý rằng ai bại hoàn toàn có thể ổn định quyết định, trở thành tự do bên trên một điểm hoặc tiến hành một hoạt động và sinh hoạt nào là bại. 

 • Students settled into their desks and took out their notebooks. – Học sinh ngồi xuống bàn và lấy vở rời khỏi .
 • After moving frequently during his first 14 years, he settled into a normal high school life. – Sau khi dịch rời thông thường xuyên vô 14 năm trước tiên của tôi, anh ấy đang được ổn định quyết định cuộc sống đời thường trung học tập thông thường.

Từ đồng nghĩa tương quan với settle into là: Acclimatization, acculturation, adaptation, conformity, familiarization, orientation, direction, location, acclimatization, adaptation, assimilation, bearings, coordination, familiarization, fix, position, breaking in, lắc of the land, sense of direction,…

Settle down to tướng là gì

Settle down to tướng vô giờ đồng hồ Anh cũng Tức là ổn định quyết định và nó thông thường được dùng để làm nói tới việc ai này dành toàn bộ sự xem xét vào một trong những việc, một hoạt động và sinh hoạt nhưng mà bản thân đang được tiến hành. 

Xem thêm: cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào cần vương là cuộc khởi nghĩa nào

 • When the work was done, we settled down to tướng a home-cooked meal. – Khi việc làm đang được hoàn thành xong, Shop chúng tôi ổn định quyết định với 1 bữa tiệc tự động nấu nướng.

Từ đồng nghĩa tương quan với settle down to tướng là: Calm down, settle, root, calm, cool-off, chill-out, cool-it, take-root, steady down,…

Trên đó là tổ hợp vấn đề về settle down là gì với mọi ví dụ về settle down. Hy vọng rằng trải qua nội dung bài viết này những các bạn sẽ hiểu rộng lớn về khái niệm, ý nghĩa sâu sắc của settle down là gì vô giờ đồng hồ Anh.

Xem thêm: Google Meet là gì? Hướng dẫn dùng Google Meet