sgk toán 7 kết nối tri thức

THCS.TOANMATH.com reviews cho tới quý thầy, thầy giáo và những em học viên Sách giáo khoa Toán 7 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống).

Bạn đang xem: sgk toán 7 kết nối tri thức

Xem thêm: hạ tiên sinh lưu luyến không quên 19

MỤC LỤC:
Chương I. SỐ HỮU TỈ.
Bài 1. Tập phù hợp những số hữu tỉ.
Bài 2. Cộng, trừ, nhân, phân tách số hữu tỉ.
Luyện tập luyện công cộng.
Bài 3. Luỹ quá với số nón đương nhiên của một trong những hữu tỉ.
Bài 4. Thứ tự động tiến hành những luật lệ tính. Quy tắc trả vế.
Luyện tập luyện công cộng.
Bài tập luyện cuối chương I.
Chương II. SỐ THỰC.
Bài 5. Làm thân quen với số thập phân vô hạn tuần trả.
Bài 6. Số vô tỉ. Căn bậc nhị số học tập.
Bài 7. Tập phù hợp những số thực.
Luyện tập luyện công cộng.
Bài tập luyện cuối chương II.
Chương III. GÓC VÀ ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG.
Bài 8. Góc ở địa điểm quan trọng đặc biệt. Tia phân giác của một góc.
Bài 9. Hai đường thẳng liền mạch tuy nhiên song và tín hiệu nhận ra.
Luyện tập luyện công cộng.
Bài 10. Tiên đề Euclid. Tính hóa học của hai tuyến đường trực tiếp tuy nhiên tuy nhiên.
Bài 11. Định lí và chứng tỏ toan lí.
Luyện tập luyện công cộng.
Bài tập luyện cuối chương III.
Chương IV. TAM GIÁC BẰNG NHAU.
Bài 12. Tổng những góc vô một tam giác.
Bài 13. Hai tam giác đều bằng nhau. Trường phù hợp đều bằng nhau loại nhất của tam giác.
Luyện tập luyện công cộng.
Bài 14. Trường phù hợp đều bằng nhau loại nhị và loại phụ vương của tam giác.
Luyện tập luyện công cộng.
Bài 15. Các tình huống đều bằng nhau của tam giác vuông.
Bài 16. Tam giác cân nặng. Đường trung trực của đoạn trực tiếp.
Luyện tập luyện công cộng.
Bài tập luyện cuối chương IV.
Chương V. THU THẬP VÀ BIỂU DIỄN DỮ LIỆU.
Bài 17. Thu thập và phân loại tài liệu.
Bài 18. Biểu vật dụng hình quạt tròn trặn.
Bài 19. Biểu vật dụng đoạn trực tiếp.
Luyện tập luyện công cộng.
Bài tập luyện cuối chương V.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM.
Vẽ hình đơn giản và giản dị với ứng dụng GeoGebra.
Dân số và cơ cấu tổ chức số lượng dân sinh VN.
BẢNG TRA CỨU THUẬT NGỮ.
BẢNG GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ.

Ghi chú: Quý thầy, cô và độc giả rất có thể share tư liệu bên trên TOANMATH.com bằng phương pháp gửi về:
Facebook: TOÁN MATH
Email: [email protected]

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Tác giả

Bình luận