số điện thoại bảo hiểm xã hội

LƯU Ý: TƯ VẤN DNL share vấn đề tương tác của hướng dẫn hiểm xã hội. Quý Khách phát âm hí hửng lòng liên thông số điện thoại cảm ứng bàn của Cơ quan tiền BHXH, Vui lòng ko gọi vô số Hotline của Tư Vấn DNL. Xin cảm ơn!

Bạn đang xem: số điện thoại bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Thành phố Sài Gòn là ban ngành trực nằm trong hướng dẫn hiểm xã hội nước Việt Nam bịa đặt bên trên Thành phố Sài Gòn.

Có tính năng hùn Tổng Giám đốc hướng dẫn hiểm xã hội nước Việt Nam (sau phía trên gọi tắt là Tổng Giám đốc) tổ chức thực hiện nay cơ chế, quyết sách bảo đảm xã hội yêu cầu, bảo đảm xã hội tự động nguyện (sau phía trên gọi công cộng là bảo đảm xã hội), bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm nó tế; vận hành những quỹ: hướng dẫn hiểm xã hội, bảo đảm thất nghiệp, bảo đảm nó tế bên trên địa phận Thành phố Sài Gòn theo đòi quy ấn định của hướng dẫn hiểm xã hội nước Việt Nam và quy ấn định của pháp lý.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Sài Gòn chịu đựng sự vận hành thẳng, trọn vẹn của Tổng Giám đốc và chịu đựng sự vận hành hành chủ yếu quốc gia bên trên địa phận Thành phố của Ủy ban nhân dân Thành phố Sài Gòn.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Sài Gòn sở hữu tư cơ hội pháp nhân, sở hữu con cái vết, thông tin tài khoản và trụ sở riêng biệt.

Danh bạ hướng dẫn hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh
Số điện thoại cảm ứng hướng dẫn hiểm xã hội TP HCM

Nhiệm vụ và quyền hạn hướng dẫn hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh

– Xây dựng, trình Tổng Giám đốc plan thời gian ngắn và lâu năm về cải cách và phát triển bảo đảm xã hội, bảo đảm nó tế, bảo đảm thất nghiệp bên trên địa phận và lịch trình công tác làm việc mặt hàng năm; tổ chức triển khai triển khai plan, lịch trình sau thời điểm được phê duyệt.

– Tổ chức triển khai công tác làm việc vấn đề, tuyên truyền, phổ cập những cơ chế, quyết sách, pháp luật về bảo đảm xã hội, bảo đảm nó tế.

– Tổ chức cung cấp tuột bảo đảm xã hội, thẻ bảo đảm nó tế mang lại những người dân nhập cuộc bảo đảm xã hội, bảo đảm nó tế đích quy ấn định.

– Tổ chức khai quật, ĐK, vận hành những đối tượng người tiêu dùng nhập cuộc và hưởng trọn bảo đảm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định; tổ chức triển khai thu những khoản đóng góp bảo đảm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo đảm thất nghiệp của các tổ chức và cá thể nhập cuộc.

– Thực hiện nay chế độ một cửa ngõ liên thông vô xử lý cơ chế bảo đảm xã hội, bảo đảm nó tế bên trên ban ngành hướng dẫn hiểm xã hội Thành phố Sài Gòn và hướng dẫn hiểm xã hội quận, huyện; triển khai tiêu thụ làm hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo đảm nó tế bên trên hướng dẫn hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh; lãnh đạo, chỉ dẫn hướng dẫn hiểm xã hội quận, thị xã triển khai theo đòi quy ấn định.

– Thực hiện nay xử lý hưởng trọn những cơ chế bảo đảm xã hội, bảo đảm nó tế và lãnh đạo, chỉ dẫn hướng dẫn hiểm xã hội quận, thị xã xây dựng triển khai theo đòi quy ấn định.

– Tổ chức chi trả những cơ chế bảo đảm xã hội, bảo đảm nó tế, bảo đảm thất nghiệp; kể từ chối việc đóng góp hoặc chi trả những cơ chế bảo đảm xã hội, bảo đảm nó tế, bảo đảm thất nghiệp ko đích quy ấn định.

– Quản lý và dùng, hoạnh toán kế toán tài chính những mối cung cấp kinh phí đầu tư và gia sản theo đòi quy ấn định.

– Tổ chức ký hợp ý đồng, giám sát triển khai hợp ý đồng với những hạ tầng nhà lao, chữa trị bệnh dịch sở hữu đầy đủ ĐK, tiêu xài chuẩn chỉnh trình độ chuyên môn, chuyên môn và giám sát việc hỗ trợ cty nhà lao, chữa trị bệnh; bảo đảm nghĩa vụ và quyền lợi người nhập cuộc bảo đảm nó tế và kháng lạm dụng quá quỹ bảo đảm nó tế.

– Tham gia vô quy trình lựa lựa chọn căn nhà thầu hỗ trợ dung dịch của những hạ tầng nhà lao, chữa trị bệnh dịch bảo đảm nó tế bên trên địa phận theo đòi phân cung cấp của Tổng Giám đốc.

– Chỉ đạo, chỉ dẫn hướng dẫn hiểm xã hội thị xã tổ chức triển khai chi trả những cơ chế bảo đảm xã hội, bảo đảm thất nghiệp theo như đúng quy ấn định của pháp lý và của Ngành.

– Tổ chức đánh giá, xử lý những ý kiến đề xuất, năng khiếu nại, tố giác về sự triển khai cơ chế, quyết sách bảo đảm xã hội, bảo đảm nó tế so với các đơn vị trực nằm trong hướng dẫn hiểm xã hội Thành phố Sài Gòn và tổ chức triển khai, cá thể nhập cuộc bảo đảm xã hội, bảo đảm nó tế, hạ tầng nhà lao, chữa trị bệnh dịch bảo đảm nó tế theo đòi quy ấn định của pháp luật; ý kiến đề xuất với ban ngành sở hữu thẩm quyền xử lý những hành động vi phạm pháp lý.

– Tổ chức triển khai lịch trình, plan cách tân hành chủ yếu theo đòi lãnh đạo, chỉ dẫn của hướng dẫn hiểm xã hội nước Việt Nam.

– Tổ chức vận hành, tàng trữ làm hồ sơ tư liệu hành chủ yếu, nhiệm vụ và làm hồ sơ đối tượng người tiêu dùng nhập cuộc, hưởng trọn những cơ chế bảo đảm xã hội, bảo đảm nó tế, bảo đảm thất nghiệp.

– Tổ chức nghiên cứu và phân tích, phần mềm khoa học; phần mềm technology thông tin trong vận hành, quản lý điều hành hướng dẫn hiểm xã hội Thành phố Sài Gòn.

– Tổ chức huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng về trình độ chuyên môn, nhiệm vụ bảo đảm xã hội, bảo đảm nó tế mang lại công chức, viên chức nằm trong hướng dẫn hiểm xã hội Thành phố Sài Gòn và các tổ chức, cá thể nhập cuộc triển khai quyết sách bảo đảm xã hội, bảo đảm nó tế.

– Chủ trì, phối phù hợp với những ban ngành quốc gia, những tổ chức triển khai chủ yếu trị – xã hội ở địa hạt, những tổ chức triển khai, cá thể nhập cuộc bảo đảm xã hội, bảo hiểm y tế, nhằm xử lý những yếu tố sở hữu tương quan cho tới việc triển khai những cơ chế bảo đảm xã hội, bảo đảm nó tế theo đòi quy ấn định của pháp lý.

– Có quyền khởi khiếu nại vụ dân sự so với những đơn vị chức năng nợ bảo đảm xã hội, bảo đảm nó tế nhằm đòi hỏi tòa án bảo đảm quyền lợi công nằm trong, quyền lợi quốc gia trong nghành nghề bảo đảm xã hội, bảo đảm nó tế bên trên địa phận.

– Đề xuất với hướng dẫn hiểm xã hội nước Việt Nam ý kiến đề xuất việc xây cất, sửa thay đổi, bổ sung chế phỏng, chủ yếu sách về bảo hiểm xã hội, bảo đảm nó tế; ý kiến đề xuất với những ban ngành quốc gia có thẩm quyền thanh tra, khảo sát, xử lý những hành động vi phạm pháp lý bảo đảm xã hội, bảo hiểm y tế.

– Tổ chức xây dựng khối hệ thống quản lý chất lượng theo đòi Tiêu chuẩn chỉnh quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào sinh hoạt của hướng dẫn hiểm xã hội Thành phố Sài Gòn và lãnh đạo, chỉ dẫn hướng dẫn hiểm xã hội quận, thị xã xây dựng triển khai theo đòi quy ấn định.

Xem thêm: đại học sư phạm thể dục thể thao

– Cung cung cấp khá đầy đủ và kịp lúc vấn đề về sự đóng góp, quyền thừa hưởng những cơ chế, giấy tờ thủ tục triển khai quyết sách bảo đảm xã hội, bảo đảm nó tế Lúc người làm việc, người tiêu dùng làm việc hoặc tổ chức triển khai công đoàn yêu thương cầu; hỗ trợ khá đầy đủ và kịp lúc tư liệu, vấn đề tương quan theo đòi đòi hỏi của ban ngành quốc gia sở hữu thẩm quyền.

– Quản lý công chức, viên chức nằm trong hướng dẫn hiểm xã hội Thành phố Sài Gòn.

– Thực hiện nay cơ chế vấn đề, tổng hợp, report theo quy ấn định.

– Thực hiện nay những trách nhiệm không giống vì thế Tổng Giám đốc giao phó.

Trong quy trình sinh hoạt marketing bên trên địa phận TP.Sài Gòn ko bên dưới 1 đợt những cá thể, công ty cần thiết tìm Danh bạ BHXH TPHCM để tương tác trả lời giấy tờ thủ tục hành chủ yếu về bảo đảm xã hội. Nhằm giảm sút thời hạn cho những cá thể, công ty Tư Vấn DNL van lơn share một số thông tin cậy tương tác BHXH Thành phố Hồ Chí Minh cụ thể như sau:

Số điện thoại cảm ứng hướng dẫn hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh
Số điện thoại cảm ứng hướng dẫn hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh

Thông tin cậy tương tác hướng dẫn hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh

Tên cơ quan: Bảo hiểm xã hội TPHCM

Địa chỉ hướng dẫn hiểm xã hội TPHCM: 117C Nguyễn Đình Chính, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại cảm ứng hướng dẫn hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh: 028.39979039

Fax: 028.39979010

Hotline hướng dẫn hiểm xã hội TPHCM: 1900 90 68

Email: [email protected]

Website hướng dẫn hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh: https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn/

Giờ thao tác làm việc hướng dẫn hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh

Thứ Hai07:30–12:00, 13:00–16:30
Thứ Ba07:30–12:00, 13:00–16:30
Thứ Tư07:30–12:00, 13:00–16:30
Thứ Năm07:30–12:00, 13:00–16:30
Thứ Sáu07:30– 12:00, 13:00–16:30
Thứ Bảy, Chủ Nhật, ngày nghỉ lễ, tếtNghỉ thực hiện việc

Thông tin cậy hướng dẫn hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh Sài Gòn bên trên Google Map

Dịch vụ ĐK BHXH lần thứ nhất full giá rất rẻ bên trên TP Hồ Chí Minh

Danh bạ điện thoại cảm ứng BHXH Thành phố Sài Gòn những cỗ phận

Số tổng đài Danh bạ điện thoại cảm ứng BHXH Thành phố Sài Gòn những cỗ phận

Số tổng đài BHXH TP HCM: (028) 39979039

STTBỘ PHẬNSỐ ĐIỆN THOẠI
1Phòng Chế phỏng bảo đảm xã hộiHồ sơ hưu trí: 1441
Tai nàn làm việc – Bệnh nghề ngỗng nghiệp: 1418
Tử tuất: 1431
Ốm nhức, bầu sản: 1412, 1405
Bảo hiểm thất nghiệp: 1432
Hồ sơ trả tỉnh: 1437
Trợ cung cấp BHXH 1 lần: 1416
2Phòng Giám ấn định bảo đảm nó tế 1Số máy nhánh: 1808 và 1810
3Phòng Giám ấn định bảo đảm nó tế 2 Số máy nhánh: 1842, 1843
4Phòng Quản lý thuSố máy nhánh:   1560
5Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượngCác máy nhánh: 1611
6Phòng Cấp tuột, thẻSố máy nhánh: 1623
7Phòng Kế hoạch – Tài ChínhCấp chi phí chói nhức, bầu sản: 1326
8Phòng Thanh tra – Kiểm traCác máy nhánh : 1233, 1253
9Phòng Công nghệ thông tinPhần mượt iBHXH: 1708
10Văn phòng Số máy nhánh: 1261 
11Phòng Quản lý hồ nước sơSố máy nhánh: 1905
Dịch vụ thực hiện giấy tờ thủ tục báo tăng, báo tách BHXH mới nhất nhất

Thông tin cậy Số thông tin tài khoản hướng dẫn hiểm xã hội TPHCM

TTSỐ TÀI KHOẢNTÊN NGÂN HÀNG
13743.0.1056535.92008KHO BẠC NHÀ NƯỚC TPHCM
21700202902015NH NÔNG NGHIỆP VÀ PT NÔNG THÔN VIỆT NAM – công nhân TP HCM
3902015000007 NH TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM công nhân TP HCM
40071000789789NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM công nhân TP HCM
531010009832014NHTMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM công nhân TP HCM
61031101527006NH TMCP QUẦN ĐỘI công nhân SỞ GIAO DỊCH 2

Danh sách thông tin tài khoản thu BHXH Thành phố Thủ Đức và những quận, huyện

Tai-khoan-chuyen-thu-BHXH-BHYT-BHTN-cua-BHXH-TP-TP.Thu-Duc-Q_HTải xuống

Thông tin cậy hướng dẫn hiểm thất nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Hướng dẫn nộp làm hồ sơ hưởng trọn BHTN Quận 11 qua loa bưu năng lượng điện tiên tiến nhất
Hướng dẫn nộp làm hồ sơ hưởng trọn BHTN TP.Sài Gòn qua loa bưu năng lượng điện tiên tiến nhất

Sau Lúc sẵn sàng khá đầy đủ hồ nước sở phía trên, người làm việc gửi toàn bộ sách vở và giấy tờ nêu bên trên qua loa đàng bưu năng lượng điện vì thế thư bảo đảm an toàn cho tới một trong mỗi vị trí sau:

NƠI NHẬN HỒ SƠĐỊA CHỈSỐ ĐIỆN THOẠI
Trung tâm Thương Mại Dịch Vụ việc thực hiện Thành phố Hồ Chí Minh106/14D Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Quận Bình Thạnh, HCM02835147187
02835147007
Chi nhánh bảo đảm thất nghiệp quận 4249 Tôn Đản, Phường 15, Quận 4, HCM02839415841
02838259698
Chi nhánh bảo đảm thất nghiệp quận 6743/34 Hồng Bàng, Phường 6, Quận 6, HCM02839600050
02839608688
Chi nhánh bảo đảm thất nghiệp quận 9Số 1 đàng số chín, phường Phước Bình, TP Thủ Đức, HCM02837431373
02835351529
Chi nhánh bảo đảm thất nghiệp quận 12802 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, HCM02837153288
02835351528
Chi nhánh bảo đảm thất nghiệp quận Tân Bình456 Trường Chinh, Phường 13, Quận Tân Bình, HCM02838426154
02838123889
Cơ sở 2-Củ Chi108 Đường 458, Ấp Thạnh An, Xã Trung An, Huyện Củ Chi, HCM02837975424
02838928259

– Hồ sơ Bảo hiểm thất nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh 2021 bao gồm:

+ Đề nghị hưởng trọn trợ cung cấp thất nghiệp (mẫu số 3) và điền khá đầy đủ vấn đề vô mẫu; Nơi ĐK nhà lao chữa trị bệnh; Số năng lượng điện thoại; Số thông tin tài khoản ngân hàng, thương hiệu ngân hàng, Trụ sở banh thẻ ngân hàng của những người nộp làm hồ sơ hưởng trọn TCTN.

+ Bản chủ yếu hoặc phiên bản sao đưa ra quyết định thôi việc/quyết ấn định thải hồi.

+ Photo 01 Sổ bảo đảm xã hội được chốt cho tới mon ngủ việc sở hữu khá đầy đủ những tờ tách (nộp tất nhiên phiên bản chủ yếu nhằm đối chiếu).

+ Photo 01 minh chứng dân chúng hoặc căn cước công dân.

>>> Hướng dẫn nộp làm hồ sơ hưởng trọn BHTN qua loa bưu năng lượng điện mới nhất nhất

Thông tin cậy tương tác hướng dẫn hiểm xã hội TPHCM
Thông tin cậy tương tác hướng dẫn hiểm xã hội TPHCM

Hướng dẫn cơ hội nộp làm hồ sơ tương quan cho tới BHXH, BHYT, BHTN mới nhất nhất

Hướng dẫn cơ hội ĐK nhận chi phí tương hỗ vì thế VssID kể từ Quỹ BHTN
Doanh nghiệp nộp làm hồ sơ nhận chi phí tương hỗ người nhập cuộc hướng dẫn hiểm thất nghiệp bị tác động vì thế dịch Covid-19 (PGNHS 600L)
Hướng dẫn cơ hội nộp làm hồ sơ 600M tiên tiến nhất 2021
Thủ tục hưởng trọn BHXH 1 đợt tiên tiến nhất 2022

Trên đấy là một trong những share về Danh bạ điện thoại cảm ứng hướng dẫn hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh – Thành Phố Hồ Chí Minh của Tư Vấn DNL, mong muốn qua loa nội dung bài viết này rất có thể khiến cho bạn nắm rõ rộng lớn về những vấn đề về số điện thoại cảm ứng hướng dẫn hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh. Nếu các bạn sở hữu vướng mắc cần thiết tư vấn hí hửng lòng nhằm lại thắc mắc ở sườn phản hồi bên dưới hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

Xem thêm: hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều

5/5 - (1 bình chọn)