sơ đồ tư duy chương 1 vật lý 12

Bài viết dưới đây Hocvn tổng hợp Sơ Đồ Tư Duy Lý 12 Chương 1 đầy đủ và chính xác nhất. Mời bạn đọc cùng theo dõi!

Nội Dung Sơ Đồ Tư Duy Lý 12 Chương 1

Sơ Đồ Tư Duy Lý 12 Chương 1
Sơ Đồ Tư Duy Lý 12 Chương 1

Các Yếu Tố Chính Cần Có Trong Sơ Đồ Tư Duy Lý 12 Chương 1

Sơ Đồ Tư Duy Lý 12 Chương 1
Sơ Đồ Tư Duy Lý 12 Chương 1

Bạn đang xem: sơ đồ tư duy chương 1 vật lý 12

Về chương 1 có 5 bài học nên ta chia thành 5 nhánh cần phải có trong sơ đồ chương 1.

Mỗi nhánh nội dung đều cần có định nghĩa về bài học, đặc điểm hoặc tính chất của các hiện tượng cùng với các công thức cần phải nhớ trong bài. Cụ thể như sau:

 • Bài 1: Trình bày khái niệm về chuyển động, các dạng dao động và công thức của từng dao động cần nhớ trong bài. Bên cạnh đó, còn có các phương trình nhỏ của từng công thức do đó bạn cũng cần trình bày để dễ theo dõi.
 • Bài 2 : Trình bày khái niệm về con lắc lò xo, các dạng lò xo, các dạng năng lượng tác dụng và công thức tính chu kỳ, tần số, vận tốc và thời gian nén, giãn.
 • Bài 3: Trình bày tương tự như ở chương 2 ta cũng trình bày khái niệm về con lắc đơn, phương trình dao động, sự thay đổi chu kỳ. Cũng như công thức tính thời gian, vận tốc, lực căng và các dạng năng lượng.
 • Bài 4: Trình bày khái niệm, đặc điểm và các công thức về va chạm, vật dừng lại, cơ năng, cộng hưởng và biên độ dao động.
 • Bài 5: Trình bày Công thức tổng hợp dao động, độ lệch pha và các điều kiện tổng hợp.

Kiến Thức Liên Quan

Sơ Đồ Tư Duy Lý 12 Chương 1
Sơ Đồ Tư Duy Lý 12 Chương 1

Định nghĩa dao động cơ và dao động tuần hoàn

 • Dao động cơ là những chuyển động qua lại của một vật quanh vị trí cân bằng.
 • Dao động tuần hoàn là những dao động được lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian bằng nhau ( chu kỳ).

Công thức Dao động cơ học

Sơ Đồ Tư Duy Lý 12 Chương 1
Sơ Đồ Tư Duy Lý 12 Chương 1

Một dao động cơ học của con lắc lò xo được biểu diễu theo hàm Sin hoặc Cos theo thời gian t như sau:

 • x = A.cos ( ωt + Ψ ),
 • v = – ωA.sin( ωt + Ψ ),
 • a = -ω².cos ( ωt + Ψ )

Trong đó:

 • x – Li độ ( cm hoặc m ),
 • v – Vận tốc ( m / s hoặc cm / s ),
 • a – Gia tốc ( cm / s² hoặc m / s² ),
 • t – Thời gian ( s ),
 • A – Biên độ ( cm ),
 • ω – Tần số góc ( rad / s ),
 • Ψ – Pha ban đầu ( rad )

Các công thức quan trọng:

 • ω = 2Π / T với T là chu kì ( s )
 • A² = x² + v² / ω², Vmax = ω.A với Vmax là vận tốc cực đại.
 • Vật ở vị trí cân bằng thì x = 0, Vmax, vật ở vị trí biên thì x = A, v = 0
 • w = 0.5.k.A² với k = m.ω² là độ cứng của lò xo ( N / m), w là năng lượng ( J )
Sơ Đồ Tư Duy Lý 12 Chương 1
Sơ Đồ Tư Duy Lý 12 Chương 1

Một số bài tập vận dụng lý thuyết vật lý 12 bài 1 dao động điều hòa

Vận dụng các lý thuyết vật lý 12 bài 1 dao động điều hòa ở trên, hãy giải một số bài tập dưới đây:

 • Bài 1: Một vật dao động điều hòa trên một đoạn thẳng AB dài 5cm có tần số f= 10Hz. Lúc t=0, vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương của quỹ đạo. Hãy viết phương trình dao động của vật.

Hướng dẫn:

Xem thêm: các bài văn nghị luận xã hội

Tần số góc ω =2πf= 2π.10 = 20π

Biên độ A = AB/2 = 2.5 cm

Điều kiện ban đầu t=0: x0= 0, v0> 0 φ = -π/2 x= 2.5cos( 20πt -π/2) (cm)

 • Bài 2: Một vật dao động điều hòa có phương trình dạng: x= – 5cos(π t +π/6) (cm). Hãy xác định biên độ, chu kỳ và pha ban đầu của dao động này.

Hướng dẫn:

Ta có: x= – 5cos( πt +π/6) = 5cos( πt +π/6 -π ) = 5cos( πt – 5π/6 ) (cm)

Vậy A = 5cm, T = 2π/π= 2 (s); φ = -5π/6 (rad)

Sơ Đồ Tư Duy Lý 12 Chương 1
Sơ Đồ Tư Duy Lý 12 Chương 1

Xem thêm: đồng bằng nào của trung quốc nằm ở hạ lưu sông trường giang

Bài viết trên đây là những chia sẻ của Hocvn về Sơ Đồ Tư Duy Lý 12 Chương 1. Hi vọng bài viết hữu ích với bạn.