spend là gì

Cấu trúc Spend vô giờ đồng hồ Anh?

1. Cách người sử dụng Spend

Cấu trúc Spend dùng để làm chỉ tầm thời hạn vẫn dùng, dành riêng rời khỏi, tiêu hao thời hạn nhằm thao tác gì cơ. Cấu trúc Spend còn được gọi với cái thương hiệu “cấu trúc dành riêng thời hạn nhằm thực hiện gì”.

Bạn đang xem: spend là gì

2. Cấu trúc Spend vô giờ đồng hồ Anh

Cấu trúc: S + spend + time/money + V-ing

→ Spend dùng để làm thao diễn miêu tả việc tiêu hao chi phí vào trong 1 việc này cơ.

Eg. Spend something I’ve spent all my money already.

→ Mà tôi vẫn xài không còn chi phí rồi.

Eg. Spend something on something/on doing something She spent $100 on a new dress.

→ Cô ấy vẫn chi 100 đô la cho 1 cái váy mới mẻ.

Eg. Spend (something doing something) The company has spent thousands of dollars updating their computer systems.

→ Công ty vẫn chi hàng trăm ngàn đô la update những khối hệ thống PC của mình.

Eg. I just can’t seem to tướng stop spending.

→Tôi nhường nhịn như ko thể ngừng đầu tư chi tiêu.

Eg. He spends a lot of time cleaning her classroom.

→ Anh ấy dành riêng thật nhiều thời hạn nhằm dọn dẹp và sắp xếp chống học tập của tôi.

Eg. My father spent years building up him collection.

→ Cha của tôi vẫn để nhiều năm nhằm thiết kế lên bộ thu thập của ông ấy.

Eg. We have spent $69 million raising funds for charity.

→Chúng tôi dành riêng 69 tỷ đô nhằm thực hiện quỹ kể từ thiện

Cấu trúc spend time và spend money

3. Cách dùng những cấu hình Spend

Cấu trúc: S + Spend + time/money + on + N/something + …

→ Người này này dành riêng rời khỏi từng nào thời hạn, tài sản vào trong 1 cái gì cơ.

Example Ken spends 3 hours on her homework.

Cấu trúc: S + Spend + time/money + (on) + Doing…

→ Người này này dành riêng rời khỏi từng nào thời hạn, tài sản nhằm thao tác này cơ.

Example Jim spends a lot of money repairing his siêu xe.
Example We spend three hours cleaning our house

Chú ý: Spend phân tách động kể từ theo đuổi thời của câu và theo đuổi công ty ngữ đứng phía đằng trước.

Cách viết lách lại câu với cấu hình Spend

Một số cơ hội dùng cấu hình Spend time vô giờ đồng hồ Anh.

Cách viết lách lại câu với cấu hình Spend

1. Viết lại câu kể từ Spend thanh lịch Waste

Spend = Waste = xài tốn

Cấu trúc:  S + Spend + time/money + (on) + Ving/N…

→ S + Waste + time/money + (on) + Ving/N…

E.g. I spend a lot of time on day – dreaming.

→ Tôi dành riêng thật nhiều thời hạn nhằm mộng mơ.

E.g. I waste a lot of time on day – dreaming.

→ Tôi tốn thật nhiều thời hạn nhằm mộng mơ.

2. Viết lại câu kể từ Spend thanh lịch It take

Cấu trúc: S + Spend + time/money + Ving/N…

→ It takes + somebody + time/money + to tướng Vinf…

E.g. She spent hours trying to tướng repair the siêu xe.

→ Cô ấy vẫn để nhiều giờ nhằm nỗ lực thay thế con xe.

E.g. It took her hours to tướng try to tướng repair the siêu xe.

→ Cô ấy vẫn để nhiều giờ nhằm nỗ lực thay thế con xe.

3. Một số cấu hình không giống của Spend

Cấu trúc: S + Spend + something + Ving + something…

E.g. My parents spent about $500 rebuilding the house.

→  Cha u của tôi vẫn dành riêng khoảng chừng 500 đô nhằm thay thế lại mái nhà.

Cấu trúc: S + Spend + something + on + something…

E.g. Tom is spending more on clothings than thở he used to tướng.

→ Tom đang được dành riêng thật nhiều mang đến ăn mặc quần áo hơn trước đây cơ.

Chú ý: Sau 2 cấu hình bên trên của Spend rất có thể đi kèm theo tiếp sau đó là “with someone”.

Cấu trúc spend time cút với V_ing

Thành ngữ dùng với Spend

Cấu trúc: Spend the night with somebody

E.g. My daughter’s spending the night with a friend.

→ Con gái tôi dành riêng suốt đêm qua quýt với cùng 1 người chúng ta.

Cấu trúc: Also spend the night together

→ Cùng qua quýt tối với nhau

Cấu trúc: To stay with someone for a night.

→ Tại lại với ai cơ vô một tối.

So sánh spend và take

Cấu trúc không giống của Spend: Spend itself = stop (dừng lại)

E.g. Fortunately, the tsunami finally spent itself.

→ May mắn thay cho, cơn sóng thần vẫn tạm dừng.

Cấu trúc It takes

Có 2 cơ hội dùng cấu hình It takes:

  • Để chỉ lượng thời hạn quan trọng so với ngẫu nhiên ai nhằm tiến hành, hoàn thiện việc làm chắc chắn. Khối lượng thời hạn cơ rất có thể là ước đạt hoặc là số lượng ví dụ.
  • Để chỉ lượng thời hạn quan trọng so với một đối tượng người sử dụng ví dụ nhằm tiến hành, hoàn thiện việc làm chắc chắn.

Cấu trúc: It takes/ took (sb) + time + to tướng V

→ Ai cơ dành/mất từng nào thời hạn nhằm thao tác gì.

E.g.

  • It takes years to tướng learn to tướng play guitar. – Cần nhiều năm nhằm học tập đùa guitar.
  • It took bủ one hour to tướng cook. – Tôi dành riêng một giờ nhằm nấu bếp.
  • It takes Jill 10 minutes to tướng put on her makeup. – Jill dành riêng 10 phút nhằm makeup.
  • It takes us 30 minutes to tướng walk to tướng school. – Chúng tôi rơi rụng một phần hai tiếng nhằm tiếp cận ngôi trường.

Bài tập luyện dùng cấu hình Spend

Bài tập luyện 1: Khoanh tròn xoe vô đáp án đúng

1. My father often … 8 hours a day working in the factory.

A. Spends

B. Spent

2. You should not … The whole day on computer games.

A. To waste

B. Waste

3. Jim spends a little time … His homework.

A. On

B. In

4. Girls often waste hours … Buying one pair of shoes.

A. On

B. In

5. How long did you spend on …?

A. Doing your housework

B. To bởi your housework

6. My sister always … Money on clothes.

A. Waste

B. Wastes

Bài tập luyện 2: Viết lại câu dùng cấu hình phù hợp

1. We often spend 30 minutes reviewing our lesson before class.

2. I spend two hours doing my homework everyday.

3. It takes Jess 30 minutes to tướng remove her makeup everyday.

Xem thêm: đại học ngoại ngữ tin học tphcm

4. I spent one hour and 40 minutes watching the “EXIT” movie in the cinema.

5. They used to tướng walk to tướng school in half an hour.

6. Son Naeun spent 5 days visiting Danang.

7. She spends đôi mươi minutes washing her dog every week.

Bài tập luyện 3: Hoàn trở thành những câu sau dùng Spend/Spend time/Spend money

1. At the same time, credit thẻ companies and hire purchase outfits are queuing up to tướng let us _____ we don’t have yet.

2. It’s not lượt thích bủ or my friends ever had any real money to tướng _____ at the mall.

3. Corporate America’s reluctance to tướng _____and hire has been the biggest drag on this lackluster recovery.4.

4. The ten celebrities will _____ two weeks in nước Australia surviving on rice and water.

5. The average _____per child is continuing to tướng rise year-on-year.

6. The total _____ on both the games and the advertising for the Third Place chiến dịch is around €3 million.

7. Most of its advertising _____ goes to tướng local newspapers, much of it in Britain, and to tướng local radio stations.

8. We had an average _____ of 500 lỗi per year on new books

9. People who _____ that much money are looking for a return on their investment.

10. It’s not just a matter of how much money you _____ on a film.

11. This has been achieved by increasing customer numbers and their average _____ .

12. Health Boards around the country lowered their advertising _____ by up to tướng 50 per cent in recent months in order to tướng trim costs.

13. We _____ a lot of energy trying to tướng be in fashion

14. By now there should be nobody who doesn’t agree that how much money we _____ per pupil makes a difference.

15. ‘They _____ a lot of time with Bradley and I just filled up when they told bủ what they were doing,’ she said.

16. Being a board thành viên of our local animal shelter, I know that much of the money we _____ on vet services goes to tướng vaccinations.

17. Moreover, the average _____ by overseas visitors in the county is significantly less than thở in other regions.

18. They hire their own publicity people and they go out and _____ on their own too.

19. I’d _____ whatever money I had to tướng hire investigators to tướng come down, to tướng follow people, to tướng look at every lead they have.

20. On the weekends, whenever I got paid I would _____ all my money in the bar.

21. So adults had more money to tướng _____ on goods and services and invest in their families’ education.

22. Microsoft group marketing manager Nick McGrath likens the _____ to tướng the amount used in launching a new siêu xe.

23. Our hope is that we don’t have to tướng actually _____ all the money.

24. Last week the town council passed a motion to tướng _____ a day picking up litter around the town.

25. The Government also spent less per person on health in 2001 than thở the average _____ of 30 countries surveyed in the report.

26. This still amounts to tướng an aggregate _____ of several million.

27. The company carefully monitors the effectiveness of its advertising _____ and monitors the sites from which punters travel to tướng place bets.

28. While some complaint of London prices, the average _____ is around £30, all in.

29. Advertising _____ all but dried up over July and August.

30. The directories secure seven percent of the advertising _____ in Ireland.

Đáp án bài bác tập luyện vận dụng

Đáp án bài bác tập luyện 1

1. A

2. B

3. A

4. B

5. A

6. B

Đáp án bài bác tập luyện 2

1. It takes us 30 minutes to tướng review our lesson before class.

2. It takes bủ two hours each day to tướng bởi my homework.

3. Jess spends 30 minutes removing her makeup every day.

4. It took bủ one hour and 40 minutes to tướng watch the “EXIT” movie in the cinema.

5. It took them half an hour to tướng walk to tướng school.

6. It took Son Naeun 5 days to tướng visit Danang.

7. It took her đôi mươi minutes to tướng wash her dog every week.

Đáp án bài bác tập luyện 3

1. At the same time, credit thẻ companies and hire purchase outfits are queuing up to tướng let us spend money we don’t have yet.

2. It’s not lượt thích bủ or my friends ever had any real money to tướng spend at the mall.

3. Corporate America’s reluctance to tướng spend and hire has been the biggest drag on this lackluster recovery.4.

4. The ten celebrities will spend two weeks in nước Australia surviving on rice and water.

5. The average spend per child is continuing to tướng rise year-on-year.

6. The total spend on both the games and the advertising for the Third Place chiến dịch is around €3 million.

7. Most of its advertising spend goes to tướng local newspapers, much of it in Britain, and to tướng local radio stations.

8. We had an average spend of 500 lỗi per year on new books

9. People who spend that much money are looking for a return on their investment.

10. It’s not just a matter of how much money you spend on a film.

11. This has been achieved by increasing customer numbers and their average spend.

12. Health Boards around the country lowered their advertising spend by up to tướng 50 percent in recent months in order to tướng trim costs.

13. We spend a lot of energy trying to tướng be in fashion

14. By now there should be nobody who doesn’t agree that how much money we spend per pupil makes a difference.

15. ‘They spend a lot of time with Bradley and I just filled up when they told bủ what they were doing,’ she said.

16. Being a board thành viên of our local animal shelter, I know that much of the money we spend on vet services goes to tướng vaccinations.

17. Moreover, the average spend by overseas visitors in the county is significantly less than thở in other regions.

18. They hire their own publicity people and they go out and spend money on their own too.

19. I’d spend whatever money I had to tướng hire investigators to tướng come down, to tướng follow people, to tướng look at every lead they have.

20. On the weekends, whenever I got paid I would spend all my money in the bar.

21. So adults had more money to tướng spend on goods and services and invest in their families’ education.

22. Microsoft group marketing manager Nick McGrath likens the spend to tướng the amount used in launching a new siêu xe.

23. Our hope is that we don’t have to tướng actually spend all the money.

24. Last week the town council passed a motion to tướng spend a day picking up litter around the town.

25. The Government also spent less per person on health in 2001 than thở the average spend of 30 countries surveyed in the report.

26. This still amounts to tướng an aggregate spend of several million.

27. The company carefully monitors the effectiveness of its advertising spend, and monitors the sites from which punters travel to tướng place bets.

28. While some complaints about London prices, the average spend is around £30, all in.

29. Advertising spent all but dried up over July and August.

30. The directories secure seven percent of the advertising spend in Ireland.

Vậy là tất cả chúng ta vừa vặn thăm dò hiểu kết thúc bài bác viết Cấu trúc spend time + to tướng v/ Spend time Ving + Bài tập luyện đem đáp án cho điểm ngữ pháp này. Hy vọng rằng nội dung bài viết bên trên vẫn giúp đỡ bạn hiểu và dùng trúng cấu hình Spend time vô giờ đồng hồ Anh, nhất là chúng ta đang được vô thời hạn ôn đua IELTS.

Xem thêm: em ấy muốn trở thành chồng của tôi

5/5 - (3 bình chọn)