thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học

Câu hỏi:

23/08/2021 4,923

A. Nhúng thanh Cu nhập hỗn hợp Fe2(SO4)3.

Bạn đang xem: thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học

Đáp án chủ yếu xác

B. Nhúng thanh Zn nhập hỗn hợp CuSO4.

C. Nhúng thanh Cu nhập hỗn hợp AgNO3.

D. Nhúng thanh Fe nhập hỗn hợp CuSO4 và H2SO4 loãng.

Đáp án A

Phương pháp giải:

Dựa nhập kỹ năng và kiến thức về ăm ngót chất hóa học.

Giải chi tiết:

Thí nghiệm chỉ xẩy ra làm mòn chất hóa học là nhúng thanh Cu nhập hỗn hợp Fe2(SO4)3.

PTHH: Cu + Fe2(SO4)3 → CuSO4 + 2FeSO4

⟹ Phản ứng ko sinh rời khỏi sắt kẽm kim loại phụ thuộc vào Cu nên có thể xẩy ra làm mòn chất hóa học.

B, C, D vừa phải là làm mòn chất hóa học, vừa phải là làm mòn năng lượng điện hóa vì như thế phản xạ dẫn đến sắt kẽm kim loại mới nhất tạo nên cặp rất rất sắt kẽm kim loại (Zn-Cu; Cu-Ag và Fe-Cu) nằm trong nhúng nhập vào hỗn hợp hóa học năng lượng điện li.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho lếu phù hợp bao gồm Fe và Cu nhập hỗn hợp HNO3, sau thời điểm phản xạ kết giục chiếm được hỗn hợp X và hóa học rắn Y. Muối chiếm được nhập hỗn hợp X là:

A. Fe(NO3)3.

B. Fe(NO3)2.

C. Cu(NO3)2.

D. Fe(NO3)3 và Cu(NO3)2.

Câu 2:

Sắt rất có thể ứng dụng được với toàn bộ những hóa học nhập mặt hàng này sau đây?

A. CuSO4, Cl2, HNO3 quánh nguội, HCl.

B. Mg(NO3), O2, H2SO4 loãng, S.

C. AgNO3, Cl2, HCl, NaOH.

D. Cu(NO3)2, S, H2SO4 loãng, O2.

Xem thêm: em ấy muốn trở thành chồng của tôi

Câu 3:

Khi mang đến luồng khí hiđro (có dư) trải qua ống thử chứa chấp lếu phù hợp bột Al2O3, FeO, CuO, MgO nung rét cho tới Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Chất rắn sót lại nhập ống thử là:

A. Al2O3, FeO, CuO, Mg.

B. Al2O3, Fe, Cu, MgO.

C. Al, Fe, Cu, Mg.

D. Al, Fe, Cu, MgO.

Câu 4:

  1. 17,10. C. 34,20.                 D. 8,55.

Câu 37 (VDC): Hỗn phù hợp khí X bao gồm CO, CO2 và N2, tỉ khối của X đối với H2 là 19. Cho m gam X phản xạ trọn vẹn với 100 ml hỗn hợp Y chứa chấp NaOH 2M và Na2CO3 1,5M, chiếm được hỗn hợp Z. Cho Z ứng dụng với lượng dư hỗn hợp CaCl2, sau thời điểm kết giục phản xạ chiếm được 10 gam kết tủa. Giá trị của m là:

A. 15,2.

B. 9,5.

C. 13,3.

D. 30,4.

Câu 5:

Quá trình phối kết hợp nhiều phân tử nhỏ (monome) trở thành thành phần rộng lớn (polime) đôi khi hóa giải những phân kể từ nhỏ không giống (thí dụ H2O) được gọi là phản ứng:

A. trùng dừng.

B. trùng phù hợp.

C. xà chống hóa.

D. thủy phân.

Câu 6:

Phản ứng này tại đây sai?

A. 4FeO + O2 t°  2Fe2O3.

B. 2FeO + 4H2SO4 đặc → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O.

C. FeO + 2HNO3 → Fe(NO3)2 + H2O.

Xem thêm: bao cao su durex kéo dài thời gian

D. FeO + 4HNO3 đặc → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK