tiếng anh lớp 5 unit 13 lesson 3

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh lớp 5 unit 13 lesson 3

1. Listen and repeat.

(Nghe và tái diễn.)

1. What tự you tự in your không tính phí time? 

(Bạn làm cái gi vô thời hạn rảnh của mình?)

I surf the Internet. 

(Tôi truy vấn Internet. / Tôi lướt Internet.)

2. What does he tự in his không tính phí time?

(Cậu ấy làm cái gi vô thời hạn rảnh của cậu ấy?)

He listens to lớn music. 

(Cậu ấy nghe nhạc.)

3. What does she tự in her không tính phí time? 

(Cô ấy làm cái gi vô thời hạn rảnh của cô ý ấy?)

She goes shopping. 

(Cô ấy cút sắm sửa.)

4. What tự they tự in their không tính phí time? 

(Họ làm cái gi vô thời hạn rảnh của họ?)

They go camping.

(Họ cút cắm trại.)

Bài 2

2. Listen and circle a or b. Then say the sentences aloud.

(Nghe và khoanh tròn trặn a hoặc b. Sau bại liệt phát âm rộng lớn những câu sau.)

1. What tự you tự in your không tính phí time? I ________.

a. clean the house

b. watch cartoons

2. What does she tự in her không tính phí time? She ______.

a. goes skating

b. goes fishing

3. What does he tự in his không tính phí time? He ________.

a. does karate

b. goes to lớn the cinema

4. What tự they tự in their không tính phí time? They ________.

a. work in the garden

b. go shopping

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. What tự you tự in your không tính phí time? - I clean the house.

(Bạn làm cái gi vô thời hạn rảnh? - Tôi lau chùi và vệ sinh mái ấm cửa ngõ.)

2. What does she tự in her không tính phí time? - She goes skating.

(Cô ấy làm cái gi vô thời hạn rảnh? - Cô ấy cút trượt pa-tanh.)

3. What does he tự in his không tính phí time? - He goes to lớn the cinema.

(Cậu ấy làm cái gi vô thời hạn rảnh? - Cậu ấy tiếp cận rạp chiếu phim.)

4. What tự they tự in their không tính phí time? - They work in the garden.

(Họ làm cái gi vô thời hạn rảnh của họ? - Họ thao tác vô vườn.)

Lời giải chi tiết:

Bài 3

3. Let's chant.

(Chúng tớ nằm trong ca hát.)

What tự you do?

What tự you tự in your không tính phí time?

I watch cartoons.

I watch cartoons.

Xem thêm: Cách chơi Bull Bull - bí quyết hốt bạc cho anh em cược thủ

What does he tự in his không tính phí time?

He goes fishing.

He goes fishing.

What does she tự in her không tính phí time?

She goes shopping.

She goes shopping.

Tạm dịch:

Bạn thực hiện gì?

Bạn thực hiện gì

Vào thời hạn rảnh?

Tôi coi những phim phim hoạt hình.

Tôi coi những phim phim hoạt hình.

Cậu ấy làm cái gi vô thời hạn rảnh của cậu ta?

Cậu ấy cút câu cá.

Cậu ấy cút câu cá. 

Cô ấy làm cái gi vô thời hạn rảnh của cô ý ta?

Cô ấy cút sắm sửa.

Cô ấy cút sắm sửa.

Bài 4

4. Read and draw lines to lớn match.

(Đọc và nối.) 

My name is Lien. In my không tính phí time, I often go camping with my family. The camp is in the forest near the Red River. We go there by bus in the morning. My father likes fishing in the river. My mother likes drawing. She often draws pictures of the camp. I often go hiking in the forest because I lượt thích sports. We return trang chính late in the evening. We enjoy camping very much.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tên của tôi là Liên. Vào thời hạn rảnh, tôi thông thường cút cắm trại với mái ấm gia đình. Chỗ cắm trại ở vô rừng ngay sát sông Hồng. Chúng tôi tiếp cận bại liệt vị xe cộ buýt vô buổi sáng sớm. Ba tôi mến câu cá bên trên sông. Mẹ tôi thì mến vẽ. Mẹ thông thường vẽ những hình ảnh ở điểm cắm trại. Tôi thông thường đi dạo vô rừng cũng chính vì tôi mến thể thao. Chúng tôi về nhà trễ vô bữa tối. Chúng tôi mến cắm trại lắm.

Lời giải chi tiết:

Bài 5

5. Write about what your family tự at weekends.

(Viết về mái ấm gia đình chúng ta làm cái gi vô những vào cuối tuần.)

Lời giải chi tiết:

My name is Trinh. 

(Tôi của tôi là Trinh.)

At weekends, I often go to lớn the music club.

(Vào những vào cuối tuần, tôi thông thường tiếp cận câu lạc cỗ music.)

My father goes to lớn drink coffee with his friends.

(Ba tôi tợp cafe với những người dân chúng ta của ông ấy.)

My mother goes to lớn the supermarket.

(Mẹ tôi cút khu chợ.)

My brother goes to lớn the sports centre.

(Em trai tôi tiếp cận trung tâm thể thao.)

Bài 6

6. Project.

(Dự án)

Phỏng vấn nhì bạn làm việc về bọn họ làm cái gi vô thời hạn rảnh của mình.

Bài 7

7. Colour the stars.

(Tô color những ngôi sao)

Bây giờ tôi rất có thể...

- chất vấn và vấn đáp những thắc mắc về những hoạt động và sinh hoạt vui chơi.

Xem thêm: lời bài hát ngọc sơn tình cha

- nghe và gạch men bên dưới những đoạn văn về những hoạt động và sinh hoạt vui chơi.

- phát âm và gạch men bên dưới những đoạn văn về những hoạt động và sinh hoạt vui chơi.

- viết lách về mái ấm gia đình tôi làm cái gi vô vào cuối tuần.