tính chu vi tam giác lớp 3

Muốn tính chu vi của hình tam giác, tao nằm trong chừng nhiều năm phụ vương cạnh của tam giác cơ.

Bạn đang xem: tính chu vi tam giác lớp 3

P = a + b + c

Trong đó:

+ Phường là chu vi tam giác.

+ a, b, c thứu tự là chừng nhiều năm phụ vương cạnh của tam giác.

Công thức tính chu vi hình tam giác là tư liệu tự lực lượng nhà giáo của GiaiToan biên soạn với những công thức chu vi hình tam giác chung chúng ta học viên nắm rõ những kiến thức và kỹ năng và phương pháp tính chu vi hình tam giác và vận dụng đo lường và tính toán trong những bài bác tập dượt. Mời chúng ta học viên nằm trong tìm hiểu thêm nội dung bài viết.

1. Khái niệm hình tam giác

+ Tam giác (Hình tam giác) là một trong hình cơ phiên bản nhập hình học tập bao gồm phụ vương điểm ko trực tiếp mặt hàng và phụ vương cạnh là phụ vương đoạn trực tiếp nối những đỉnh ấy cùng nhau.

Diện tích tam giác: Công thức và bài bác tập

Hình tam giác ABC có:

+ Ba cạnh là: cạnh AB, cạnh AC, cạnh BC.

+ Ba đỉnh là: đỉnh A, đỉnh B, đỉnh C.

+ Ba góc là:

Góc đỉnh A, cạnh AB và AC

Góc đỉnh B, cạnh BA và BC

Góc đỉnh C, cạnh AC và CB

2. Phân mô hình tam giác

2.1. Tam giác thường

+ Tam giác thông thường là tam giác có tính nhiều năm những cạnh không giống nhau.

Chu vi tam giác: Công thức và bài bác tập

+ Tam giác ABC với phụ vương cạnh là AB, AC và BC với chừng nhiều năm phụ vương cạnh không giống nhau.

2.2. Tam giác vuông

+ Tam giác vuông là tam giác với cùng một góc vuông và nhì góc nhọn.

Chu vi tam giác: Công thức và bài bác tập

2.3. Tam giác cân

+ Tam giác cân nặng là tam giác với nhì cạnh đều bằng nhau. Đỉnh của tam giác cân nặng là gửi gắm điểm của nhì cạnh đều bằng nhau ấy.

Chu vi tam giác: Công thức và bài bác tập

2.4. Tam giác đều

+ Tam giác đều là tam giác với phụ vương cạnh đều bằng nhau, là tình huống đặc biệt quan trọng của tam giác cân nặng.

Chu vi tam giác: Công thức và bài bác tập

3. Công thức tính chu vi hình tam giác

Xem thêm: hạ tiên sinh lưu luyến không quên 19

✩ Muốn tính chu vi của hình tam giác, tao nằm trong chừng nhiều năm phụ vương cạnh của tam giác cơ.

P = a + b + c

Trong đó:

+ Phường là chu vi tam giác.

+ a, b, c thứu tự là chừng nhiều năm phụ vương cạnh của tam giác.

Ví dụ: Tính chu vi hình tam giác có tính nhiều năm phụ vương cạnh thứu tự là 27cm; 3dm và 24cm.

Bài làm

Đổi 3dm = 30cm

Chu vi hình tam giác là:

27 + 30 + 24 = 81 (cm)

Đáp số: 81cm

4. Bài thói quen chu vi tam giác

Tham khảo tăng những bài bác tập dượt về tính chất chu vi hình tam giác: Bài tập dượt chu vi hình tam giác

Bài 1: Tính chu vi hình tam giác có tính nhiều năm phụ vương cạnh thứu tự là:

a) 6cm, 10cm và 12cm

b) 2dm, 3dm và 4dm

c) 8m, 12m và 7m

Bài 2: Tam giác với phụ vương cạnh đều bằng nhau và vày 6dm. Tính chu vi của tam giác cơ.

Bài 3: Cho tam giác ABC có tính nhiều năm cạnh AB vày 14cm. Tổng chừng nhiều năm cạnh BC và CA rộng lớn chừng nhiều năm cạnh AB là 8cm.

a) Tìm tổng chừng nhiều năm nhì cạnh BC và CA.

b) Tính chu vi tam giác ABC.

Bài 4: Tam giác ABC với phụ vương cạnh đều bằng nhau, cạnh AB = 5dm. Tìm chu vi tam giác ABC.

Bài 5: Cho tam giác ABC có tính nhiều năm cạnh AB vày 12 centimet.Tổng chừng nhiều năm nhì canh BC và CA rộng lớn chừng nhiều năm cạnh AB là 7cm.

a) Tìm tổng chừng nhiều năm nhì cạnh BC và CA

b) Tìm chu vi tam giác ABC.

Tham khảo tăng công thức tính chu vi một số trong những hình thông thường gặp:

  • Chu vi hình chữ nhật: Công thức và bài bác tập
  • Chu vi và diện tích S hình thang: Công thức và bài bác tập
  • Chu vi hình vuông: Công thức và bài bác tập
  • Chu vi tam giác: Công thức và bài bác tập

---------

Như vậy, GiaiToan.com tiếp tục gửi cho tới chúng ta học viên Công thức tính chu vi hình tam giác. Hình như, chúng ta học viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm tăng những tư liệu và những công thức không giống khác tự GiaiToan biên soạn nhằm học tập đảm bảo chất lượng môn Toán rộng lớn.

Xem thêm: bài 44 trang 92 sgk toán 8 tập 1