tính diện tích hình thoi lớp 4

Diện tích hình thoi lớp 4 là kiến ​​thức cơ bản giúp các bạn học tốt chương trình toán phần hình học một cách dễ dàng hơn. Hãy cùng Tech Parent tìm hiểu cách tính diện tích hình thoi và các dạng bài tập qua bài viết dưới đây nhé.

Kiến thức cần nhớ về diện tích hình thoi lớp 4

Định nghĩa

diện tích hình thoi lớp 4

Bạn đang xem: tính diện tích hình thoi lớp 4

Hình thoi là tam giác có hai cặp cạnh đối song song và bốn cạnh bằng nhau.

Đặc điểm và dấu hiệu nhận biết

Thiên nhiên

 • Các góc đối đỉnh thì bằng nhau.
 • Hai đường chéo vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.
 • Hai đường chéo là tia phân giác của các góc của hình thoi.
 • Hình thoi có tất cả các tính chất của hình bình hành.

Dấu hiệu nhận biết

tứ giác đặc biệt

 • Tứ giác có bốn cạnh bằng nhau là hình thoi.
 • Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.
 • Tứ giác có các đường chéo là tia phân giác của cả bốn góc là hình thoi.

hình bình hành đặc biệt

 • Hình thoi là một dạng đặc biệt của hình bình hành vì nó có tất cả các tính chất của hình bình hành và còn có một số tính chất khác:
 • Hình bình hành có hai cạnh bằng nhau là hình thoi.
 • Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi.
 • Hình bình hành có đường chéo là tia phân giác của một góc là hình thoi.

>> Xem thêm: Top 5 phần mềm học tiếng anh giao tiếp cho bé tại nhà tiết kiệm nhất

Cách tính diện tích hình thoi lớp 4

Công thức tính diện tích hình thoi dựa vào độ dài hai đường chéo

Diện tích hình thoi bằng tích độ dài hai đường chéo chia cho 2 (cùng đơn vị đo).

Công thức:

Trong đó:

 • S: diện tích hình thoi
 • a, b: độ dài 2 đường chéo

Ví dụ: Cho hình thoi có hai đường chéo là 3 cm và 6 cm. Diện tích của hình thoi đã cho là bao nhiêu?

Áp dụng công thức tính diện tích hình thoi, ta có:

S = (3 x 6) : 2 = 9 (cm 2 )

Đáp số: S = 9cm 2

Công thức tính diện tích hình thoi dựa vào đường cao và cạnh

Diện tích hình thoi bằng tích của chiều cao và độ dài cạnh.

Công thức:

Trong đó:

 • S: diện tích hình thoi
 • a: chiều dài cạnh
 • h: đường cao tốc

Ví dụ: Tính diện tích hình thoi biết độ dài một cạnh là 10 cm, chiều cao là 8 cm.

Công thức tính diện tích hình thoi khi biết chiều cao và đáy là:

S = 8 x 10 = 80 (cm 2 )

Đáp số: S = 80 cm 2

Một số dạng bài tập tính diện tích hình thoi lớp 4

Dạng 1: Tính diện tích hình thoi dựa vào độ dài hai đường chéo

Bài tập 1:

Xét một hình thoi có các đường chéo lần lượt là 7 cm và 9 cm. Diện tích hình thoi đó là bao nhiêu?

Theo công thức tính diện tích hình thoi ta có:

S = (7 x 9) : 2 = 31,5 (cm 2 )

Đáp số: S = 31,5cm 2

Bài tập 2:

Tìm diện tích hình thoi có hai đường chéo lần lượt là 9 cm và 8 cm.

Áp dụng công thức tính diện tích hình thoi khi độ dài 2 đường chéo là:

S = (9 x 8) : 2 = 36 (cm 2 )

Đáp số: S = 36 cm 2

Bài tập 3:

Tìm diện tích hình thoi biết độ dài hai đường chéo là 5 m và 20 dm.

Đổi: 5 m = 50 dm.

Áp dụng công thức tính diện tích hình thoi, ta có:

S = 1/2 x 50 x 20 = 500 (dm 2 ).

Trả lời: S = 500 dm 2 .

Xem thêm: nên ăn ổi vào lúc nào để giảm cân

Bài tập 4:

Một mảnh thủy tinh hình thoi có diện tích 150 cm2, chiều dài các đường chéo là 15 cm. Độ dài đường chéo còn lại của hình thoi là bao nhiêu?

Độ dài đường chéo còn lại của hình thoi là:

150 x 2 : 15 = 20 (cm)

Đáp số: a = 20cm

Bài tập 5:

Hình thoi có diện tích 360 cm2, độ dài hai đường chéo là 24 cm. Tính độ dài đường chéo thứ hai.

Độ dài đường chéo thứ hai là: 360 × 2 : 24 = 30 (cm)

Đáp số: 30cm

>> Xem thêm:

Lộ trình học tiếng Anh qua ứng dụng học tiếng Anh hiệu quả cho người mất gốc

Công thức tính chu vi hình tam giác lớp 4 đầy đủ, dễ hiểu nhất

Dạng 2: Tính diện tích hình thoi dựa vào đường cao, cạnh

Bài tập 1:

Cho hình thoi ABCD, cạnh AB = BC = CD = DA = 4 cm, chiều cao của hình thoi là 3 cm. Tính diện tích hình thoi.

Áp dụng công thức diện tích hình thoi ta có h = 3cm, a = 4cm. Chúng tôi thay thế công thức và nhận được kết quả sau:

S = a x h = 3 x 4 = 12 (cm 2 )

Đáp số: S = 12cm 2

Bài tập 2:

Tìm diện tích hình thoi có chu vi là 16dm, chiều cao là 3dm.

Hình thoi có 4 cạnh bằng nhau nên độ dài cạnh đáy bằng chu vi chia cho 4.

Cạnh đáy của hình thoi là: 16 : 4 = 4 (cm).

Diện tích hình thoi là: 3 x 4 = 12 (cm 2 )

Đáp số: 12cm 2

Bài tập 3:

Tính diện tích hình thoi biết cạnh đáy là 10 cm, chiều cao là 7 cm.

Ta có cạnh đáy a = 10 cm, Chiều cao h = 7 cm

Diện tích hình thoi là: S = a.h = 10 x 7 = 70 (cm 2 )

Đáp số: S = 70 cm 2

Bài tập 4:

Hình thoi ABCD có AB = 10 dm, AC = 16 dm. Tính diện tích hình thoi này.

Gọi E là giao điểm của hai đường chéo AC và BD => EC = AC : 2 = 16 : 2 = 8 (dm)

Tam giác vuông BEC có: BE 2 = TCN 2 – EC 2 = 10 2 - số 8 2 = 36

ĐƯỢC = 6 (dm)

Tính độ dài BD: BD = 2.BE = 2. 6 = 12 (dm)

Diện tích ABCD là: A B C D = 1⁄2 .AC.BD = 1⁄2. 12. 16 = 96 (dm 2 )

Đáp số: S = 96 dm 2

Bài tập 5:

Cho hình thoi MNPQ, biết: MP= 7 cm; NQ = 4cm. Khu vực

bài tập tính diện tích hình thoi lớp 4

Diện tích hình thoi MNPQ là: S = MP x NQ = (7 x 4) : 2 = 14 (cm .) 2 )
Đáp số: S = 14 cm 2

bản tóm tắt

Xem thêm: cuộc khởi nghĩa tiêu biểu nhất trong phong trào cần vương là cuộc khởi nghĩa nào

Diện tích hình thoi 4 là kiến ​​thức không quá khó. Chỉ cần bạn làm bài tập thường xuyên thì sẽ rất dễ nhớ công thức. Phụ huynh công nghệ hi vọng đã mang đến những kiến ​​thức bổ ích cho bạn. Chúc may mắn với các nghiên cứu của bạn!