toán lớp 4 trang 149 luyện tập

Tài liệu giải toán lớp 4 trang 149 luyện tập chung bao gồm đáp án, lời giải chi tiết bài 1, 2, 3, 4, 5 SGK giúp các em học sinh ôn tập, luyện tập giải các dạng bài tập về tỉ số, tìm hai số khi tổng của hai số đã biết và tỉ số của hai số đó. Với cách trình bày rõ ràng, khoa học chi tiết theo từng bước, việc đọc và tham khảo nội dung bài viết còn giúp thầy cô và phụ huynh tìm ra nhiều giải pháp dạy học hay, thú vị và nâng cao hiệu quả. học Toán lớp 4 cho con.

Bài viết liên quan

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 149 luyện tập

  • Giải bài 4 trang 149, 150 SGK Toán 5
  • Giải toán lớp 4 trang 149 luyện tập
  • Giải toán lớp 5 trang 148, 149, Ôn tập về phân số
  • Giải bài 4 trang 148, 149 SGK Toán 5
  • Giải toán lớp 5 trang 72 phần luyện tập thường gặp bài 1, 2, 3, 4

=> Tham khảo thêm Lời giải Toán lớp 4 tại đây: Lời giải Toán lớp 4

Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 149 luyện tập chung (Có các phương pháp giải)

1. Giải toán 4 trang 149 Cùng luyện tập bài 1

Đề tài:

Viết tỉ số của a và b, biết:
a) a = 3, b = 4
b) a = 5m, b = 7m
c) a = 12kg, b = 3kg
d) a = 6l, b = 8l
Phương pháp giải:
Là tỷ lệ của a và ba:b hoặc a/b (b khác 0).
Hồi đáp:
a) Tỉ số của a và b là: 3/4
b) Tỉ số của a và b là: 5/7
c) Tỉ số của a và b là: 12/3 = 4
d) Tỉ số của a và b là: 6/8 = 3/4
2. Giải toán lớp 4 trang 149 Cùng luyện tập, bài 2
Đề tài:
Giải lớp 4 trang 149 sgk chung
Phương pháp giải:
Bước 1: Vẽ sơ đồ bài toán theo số phần bằng nhau
Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau
Bước 3 : Tìm giá trị của 1 phần bằng cách chia tổng hai số cho tổng số phần bằng nhau
- Bước 4: Tìm số nhỏ hơn (nhân giá trị một phần với số phần của số bé hơn)
– Bước 5: Tìm số lớn nhất (trừ tổng của hai số, v.v.)
Hồi đáp:
Giai đoạn 4 trang 149 tập chung
3. Giải toán lớp 4 có bài tập trang 149 bài 3
Đề tài:
Tổng của hai số là 1080. Tìm hai số biết rằng cứ 7 lần số thứ nhất thì được số thứ hai.
Phương pháp giải:
Bước 1 . Vẽ sơ đồ: Gọi số thứ nhất là 1 phần thì số thứ hai có 7 phần như vậy
- Bước 2 . Tìm tổng số phần bằng nhau
- Bước 3. Tìm giá trị của 1 phần bằng cách chia tổng hai số cho tổng số phần bằng nhau
- Bước 4 : Tìm giá trị số thứ nhất bằng cách nhân tổng các phần bằng nhau với 1, tìm giá trị số thứ hai bằng cách nhân tổng các phần bằng nhau với 7
Hồi đáp:
Theo đề bài biết số thứ nhất bằng 1/7 số thứ hai. Như vậy, ta có sơ đồ sau:
Giai doan 4 tap 4 tap nhau trang 149
Theo sơ đồ tổng số phần bằng nhau là: 1 + 7 = 8 (phần)
Số thứ nhất là: 1080 : 8 = 135
Số thứ hai là: 135 x 7 = 945
Trả lời: Số thứ nhất: 135
Số thứ hai: 945
Bài 4: Giải bài tập chung toán lớp 4 trang 149
Đề tài:
Một hình chữ nhật có chu vi 125m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tìm chiều dài và chiều rộng của hình.
Phương pháp giải:
Bước 1: Vẽ sơ đồ bài toán: Theo đề bài ta có: Một hình chữ nhật có chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Như vậy, gọi chiều rộng hình chữ nhật là 2 phần thì chiều dài hình chữ nhật sẽ là 3 phần như vậy,
Bước 2: Tìm tổng số phần bằng nhau
Bước 3 : Tìm chiều rộng và chiều dài của hình chữ nhật theo sơ đồ tương ứng.
Hồi đáp:
Dựa vào bài toán ta có sơ đồ sau:
Ai muốn chơi 4 game cùng nhau ở trang 149
Theo sơ đồ ta có tổng số phần bằng nhau là: 2 + 3 = 5 (phần)
Chiều rộng hình chữ nhật là: 125 : 5 x 2 = 50 (m)
Chiều dài hình chữ nhật là: 125 – 50 = 75 (m)
Trả lời: Chiều dài: 75m; Chiều rộng: 50m.

Hướng dẫn giải toán lớp 4 trang 149 luyện tập chung Tóm tắt

4 trang 149 sgk tập chung

4 trang 149 sgk tập chung

4 trang 149 sgk tập chung

Xem thêm: em ấy muốn trở thành chồng của tôi

4 trang 149 sgk tập chung

----- HẾT ------

Xem thêm: đồng bằng nào của trung quốc nằm ở hạ lưu sông trường giang

Với phần giải toán lớp 4 trang 149 luyện tập chung, các em sẽ ôn tập lại kiến ​​thức về tổng và tỉ số của hai số cũng như tham khảo cách giải bài tập tìm hai số khi biết tổng và tỉ lệ. số của hai số từ bài 1 đến bài 5. Qua đó, học sinh dễ dàng làm bài tập liên quan đến tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

Sau khi Giải Toán 4 trang 149 SGK Luyện tập chung, mời các em tham khảo phần Giải toán lớp 4 trang 149 luyện tậpđã giải quyết trước đó hoặc xem trước Giải toán lớp 4 trang 151 để học tốt môn toán lớp 4 hơn.