toán lớp 5 bài luyện tập chung trang 176

Bạn đang được coi nội dung bài viết Toán lớp 5: Luyện tập dượt cộng đồng (Tiếp theo) trang 176 Giải Toán lớp 5 trang 176, 177 bên trên Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn bạn hoàn toàn có thể truy vấn nhanh chóng vấn đề quan trọng bên trên phần mục lục nội dung bài viết phía bên dưới.

Bạn đang xem: toán lớp 5 bài luyện tập chung trang 176

Giải Toán lớp 5: Luyện tập dượt cộng đồng canh ty những em học viên lớp 5 xem thêm, xemgợi ý đáp án 5 bài bác tập dượt vô SGK Toán 5 trang 176, 177. Qua cơ, canh ty những em học viên ôn tập dượt, gia tăng lại kỹ năng và kiến thức, tập luyện kĩ năng giải Toán lớp 5 của tôi thiệt thuần thục.

Đồng thời, cũng canh ty thầy cô xem thêm nhằm biên soạn giáo án bài bác Luyện tập dượt cộng đồng trang 176 của Chương 5: Ôn tập dượt Toán 5 mang đến học viên của tôi. Vậy chào thầy cô và những em nằm trong theo đòi dõi nội dung bài viết tiếp sau đây của Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn nhé:

Giải bài bác tập dượt Toán 5 trang 176, 177

Bài 1

Tính:

a) 1dfrac{5}{7} times dfrac{3}{4};

c) 3,57 x 4,1 + 2,43 x 4,1;

b) dfrac{{10}}{{11}}:1dfrac{1}{3};

d) 3,42 : 0,57 x 8,4 – 6,8.

Đáp án

a)1dfrac{5}{7} times dfrac{3}{4} = dfrac{{12}}{7} times dfrac{3}{4} = dfrac{{12 times 3}}{{7 times 4}} = dfrac{{4 times 3 times 3}}{{7 times 4}} = dfrac{9}{7};

b)dfrac{{10}}{{11}}:1dfrac{1}{3} = dfrac{{10}}{{11}}:dfrac{4}{3} = dfrac{{10}}{{11}} times dfrac{3}{4} = dfrac{{10 times 3}}{{11 times 4}} = dfrac{{5 times 2 times 3}}{{11 times 2 times 2}} = dfrac{{15}}{{22}};

c) 3,57 x 4,1 + 2,43 x 4,1

= (3,57 + 2,43) x 4,1

= 6 x 4,1

= 24,6

d) 3,42 : 0,57 x 8,4 – 6,8

= 6 x 8,4 – 6,8

= 50,4 – 6,8

= 43,6

Bài 2

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) ;dfrac{{21}}{{11}} times dfrac{{22}}{{17}} times dfrac{{68}}{{63}}

b) ;dfrac{5}{{14}} times dfrac{7}{{13}} times dfrac{{26}}{{25}}

Đáp án:

a) dfrac{{21}}{{11}} times dfrac{{22}}{{17}} times dfrac{{68}}{{63}} = dfrac{{21 times 22 times 68}}{{11 times 17 times 63}}

=dfrac{{21 times 11 times 2 times 17 times 4}}{{11 times 17 times 21 times 3}}= dfrac{{2 times 4}}{3} = dfrac{8}{3}

b) dfrac{5}{{14}} times dfrac{7}{{13}} times dfrac{{26}}{{25}} = dfrac{{5 times 7 times 26}}{{14 times 13 times 25}}

= dfrac{{5 times 7 times 13 times 2}}{{7 times 2 times 13 times 5 times 5}} = dfrac{1}{5}

Bài 3

Một hồ bơi hình trạng vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 22,5m, chiều rộng lớn 19,2m. Nếu bể chứa chấp 414,72m2 nước thì mực nước vô bể lên đến mức frac{4}{5} độ cao của bể. Hỏi độ cao của bể là từng nào mét?

Đáp án:

Diện tích lòng hồ bơi là:

22,5 x 19,2 = 432 (m2)

Chiều cao mực nước vô bể là:

414,72 : 432 = 0,96m.

Vậy độ cao hồ bơi là: 0,96 : 4 x 5 = 1,2 (m)

Đáp số: 1,2m.

Ta hoàn toàn có thể lập luận Theo phong cách khác ví như sau

Vnước = chiều nhiều năm x chiều rộng lớn x độ cao của nước.

Xem thêm: tiếng anh lớp 5 unit 6 lesson 2

= diện tích S lòng bể x độ cao của nước.

Nên độ cao của nước = V : diện tích S lòng bể.

Đáy bể với chiều nhiều năm 22,5m, chiều rộng lớn 19,2m.

Diện tích lòng hồ bơi là:

22,5 x 19,2 = 432 (m2)

Thể tích của nước vô bể là 414,72m3 và diện tích S lòng bể là 432 m2

Chiều cao mực nước vô bể là:

414,72 : 432 = 0,96 (m).

Tỉ số độ cao của hồ bơi và độ cao mực nước vô bể là frac54 .

Vậy độ cao hồ bơi là:

0,96 x frac54 = 1,2 (m)

Đáp số: 1,2m.

Bài 4

Một phi thuyền chuồn với véc tơ vận tốc tức thời 7,2km/giờ Lúc nước lặng, véc tơ vận tốc tức thời của làn nước là 1 trong những,6km/giờ.

a) Nếu thuyền chuồn xuôi loại thì sau 3,5 giờ tiếp tục chuồn được từng nào ki-lô-mét?

b) Nếu thuyền chuồn ngược loại thì nên từng nào thời hạn nhằm chuồn được quãng đàng như Lúc xuôi loại vô 3,5 giờ?

Đáp án:

a) Vận tốc thuyền Lúc chuồn xuôi loại là:

7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)

Vận tốc thuyền Lúc chuồn ngược loại là:

7,2 – 1,6 = 5,6 (km/giờ)

Quãng sông thuyền chuồn xuôi loại vô 3,5 giờ là:

8,8 x 3,5 = 30,8 (km)

b) Thời gian dối thuyền chuồn ngược loại quãng sông 30,8km là:

30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ) = 5 giờ nửa tiếng.

Đáp số: a) 30,8km; b) 5 giờ nửa tiếng.

Bài 5

Tìm x:

8,75 x X + 1,25 x X = 20

Đáp án:

Áp dụng đặc điểm (a + b) x c = a x c + b x c tớ được

8,75 x X + 1,25 x X = 20

(8,75 + 1,25) x X = 20

10 x X = 20

x = đôi mươi : 10

x = 2

Cảm ơn các bạn vẫn coi nội dung bài viết Toán lớp 5: Luyện tập dượt cộng đồng (Tiếp theo) trang 176 Giải Toán lớp 5 trang 176, 177 bên trên Thptlequydontranyenyenbai.edu.vn chúng ta có thể phản hồi, coi thêm thắt những tìm hiểu thêm ở phía bên dưới và ao ước rằng sẽ hỗ trợ ích cho chính mình những vấn đề thú vị.

Xem thêm: dung dịch vệ sinh phụ nữ tốt nhất