toán lớp 5 trang 176 177

Toán lớp 5 – Trang 176, 177 Luyện tập chung – Cô Hà Phương (DỄ HIỂU)
Toán lớp 5 – Trang 176, 177 Luyện tập chung – Cô Hà Phương (DỄ HIỂU)

Bài 1 trang 176 (Luyện tập chung trang 176, 177) SGK Toán 5 >

Bạn đang xem: toán lớp 5 trang 176 177

Tổng hợp đề thi vào lớp 6 các trường

Có đáp án và lời giải chi tiết

Đề tài

Tính toán

a) \(1\frac{5}{7} \times \frac{3}{4};\)

b) \(\dfrac{{10}}{{11}}:1\dfrac{1}{3};\)

c) \(3,57 \times 4,1 + 2,43 \times 4,1;\)

d) \(3,42 : 0,57 \times 8,4 – 6,8.\)

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải – Xem chi tiết

a) Chuyển hỗn số về dạng hỗn số rồi nhân hai phân số.

Để nhân hai phân số, ta nhân tử số với tử số và mẫu số với mẫu số.

b) Chuyển hỗn số về dạng hỗn số rồi nhân, chia phân số.

Muốn chia hai phân số ta nhân phân số thứ nhất với số nghịch đảo của phân số thứ hai.

Xem thêm: dung dịch vệ sinh phụ nữ tốt nhất

c) Áp dụng công thức nhân một tổng với một số: \((a+b)\times c = a \times c + b \times c\).

d) Nếu biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì phép tính nhân, chia thực hiện trước, phép cộng và phép trừ thực hiện sau.

Lời giải chi tiết

a) \(1\frac{5}{7} \times \frac{3}{4} = \frac{{12}}{7} \times \dfrac{3}{4} = \dfrac{{12 \times 3}}{{7 \times 4}}\) \( = \dfrac{{4 \times 3 \times 3}}{{7 \times 4}} = \dfrac{9}{7};\ )

b) \(\dfrac{{10}}{{11}}:1\dfrac{1}{3} = \dfrac{{10}}{{11}}:\dfrac{4}{3} = \ dfrac{{10}}{{11}} \times \dfrac{3}{4}\) \( = \dfrac{{10 \times 3}}{{11 \times 4}} = \dfrac{{5 \times 2 \times 3}}{{11 \times 2 \times 2}} = \dfrac{{15}}{{22}};\)

c) \(3,57 \times 4,1 + 2,43 \times 4,1\)

\(= (3,57 + 2,43) \times 4,1 \)

\(= 6 \times 4.1 \)

\(= 24,6 \)

d) \(3,42 : 0,57 \times 8,4 – 6,8\)

\(= 6 \times 8,4 – 6, 8\)

\(= 50,4 – 6,8\)

\(= \;43,6\)

Xem thêm: khi em vươn tay đó chính là đôi cánh

>> Xem đầy đủ Lời giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 176, 177 SGK Toán 5: Tại đây

loigiaihay.com

Bạn đang xem bài viết: “> Bài 1 trang 176 (Luyện tập chung trang 176, 177) SGK Toán 5 > . Thông tin được tạo bởi bút chì màu xanh lá cây được chọn lọc và tổng hợp cùng với các chủ đề liên quan khác.