trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21 có đáp án

5/5 - (1 bình chọn)

Cùng Tài Liệu Học Tập làm online 12 câu trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21 mức độ nhận biết cơ bản có đáp án trong bài viết này các bạn nhé. Đây là những câu hỏi đơn giản nếu bạn đã đọc, học bài 21 Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc- Đấu tranh chống Đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965). 12 câu trắc nghiệm sẽ giúp bạn ghi nhớ, củng cố lí thuyết của bài học. 12 câu trắc nghiệm trong bài 21 lịch sử lớp 12 là 1 phần quan trọng của 996 câu trắc nghiệm lịch sử 12 theo từng bài  mà Tài Liệu Học Tập biên soạn. Cùng làm nhé.

Bạn đang xem: trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21 có đáp án

Tham khảo thêm:

12 câu trắc nghiệm mức độ thông hiểu

12 câu trắc nghiệm mức độ vận dụng

10 câu trắc nghiệm mức độ vận dụng cao

Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21 mức độ nhận biết có đáp án
Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21 mức độ nhận biết có đáp án

Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21 mức độ nhận biết có đáp án

Khi làm xong các bạn nhớ xem lại đáp án để xem mình trả lời đúng được bao nhiêu câu nhé.

1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) diễn ra trong bối cảnh lịch sử

 
 
 
 

2. Nội dung “bình định miền Nam trong 2 năm” , là kế hoạch quân sự nào sau đây của Mĩ?

 
 
 
 

3. Ngày 17-1-1960 tại Bến Tre nổ  ra phong trào đấu tranh nào ?

 
 
 
 

4. Nhiệm vụ của Cách mạng miền Nam Việt Nam sau 1954 là

 
 
 
 

Xem thêm: đại học sư phạm thể dục thể thao

5. Quyết định cơ bản của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 15 (1-1959)  là gì?

 
 
 
 

6. Chiến thắng  Bình Giã (2-12-1964) là thắng lợi của quân dân miền Nam chống chiến lược chiến tranh nào của Mĩ ?

 
 
 
 

7. Âm mưu cơ bản của chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ tiến hành ở miền Nam Việt Nam là gì?

 
 
 
 

8. Một trong những sai lầm của cuộc cải cách ruộng đất (1954-1957) là

 
 
 
 

9. Sau thắng lợi của phong trào “Đồng khởi” ở miền Nam Việt Nam, Mĩ  chuyển sang chiến lược chiến tranh nào?

 
 
 
 

10. Ngày 16-05-1955  lực lượng nào rút khỏi miền Bắc nước ta?

 
 
 
 

11. Thắng lợi nào dưới đây không  góp phần làm phá sản  hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ ở miền Nam Việt Nam?

 
 
 
 

12. Thắng lợi quân sự nào của quân  dân miền Nam góp phần làm phá sản  hoàn toàn chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?

 
 
 
 


Tham gia group Tài Liệu Học Tập để lấy đề thi các bạn nhé !