twelve đọc tiếng anh là gì

Trong giờ đồng hồ anh thì số điểm là phần tuy nhiên những bạn phải lưu giữ gần giống nên học tập gần như là thứ nhất. Tất nhiên, nhiều lúc chúng ta lại quên mất mặt cơ hội viết lách, cơ hội gọi của những số điểm vô giờ đồng hồ anh. Vậy nên, nội dung bài viết này Vuicuoilen sẽ hỗ trợ chúng ta lưu giữ lại vài ba kiến thức và kỹ năng về số điểm nhé. Cụ thể nội dung bài viết này sẽ hỗ trợ chúng ta biết số 12 giờ đồng hồ anh là gì và cơ hội gọi số 12 vô giờ đồng hồ anh thế nào.

 • Số 11 giờ đồng hồ anh là gì
 • Số 10 giờ đồng hồ anh là gì
 • Số 9 giờ đồng hồ anh là gì
 • Số 8 giờ đồng hồ anh là gì
 • Con heo giờ đồng hồ anh là gì
Số 12 giờ đồng hồ anh là gì
Số 12 giờ đồng hồ anh là gì

Số 12 giờ đồng hồ anh là gì

Số 12 giờ đồng hồ anh là twelve, phiên âm gọi là /twelv/

Bạn đang xem: twelve đọc tiếng anh là gì

Twelve /twelv/

https://vieca.org.vn/wp-content/uploads/2022/06/Twelve.mp3

Số điểm vô giờ đồng hồ anh khá đọc dễ dàng nên chúng ta chỉ việc coi cơ hội vạc âm chuẩn chỉnh của kể từ twelve phía trên rồi gọi theo đòi là được. Nếu mình muốn gọi kể từ twelve chuẩn chỉnh hơn vậy thì hoàn toàn có thể coi phiên âm của số 12 kết phù hợp với cơ hội gọi chuẩn chỉnh nhằm gọi. Cách gọi phiên âm chúng ta có thể xem thêm nội dung bài viết Cách gọi phiên âm giờ đồng hồ anh nhằm làm rõ rộng lớn.

Lưu ý: Có một chú ý nhỏ vô cơ hội dùng số 12, đấy là số điểm nên ko sử dụng Khi nói đến loại hạng hoặc số trật tự. Khi dùng làm chỉ loại hạng hoặc trật tự thì số 12 sẽ có được cơ hội viết lách và cơ hội gọi không giống. Các chúng ta xem thêm thêm thắt nội dung bài viết cơ hội gọi số trật tự vô giờ đồng hồ anh nhằm làm rõ rộng lớn.

Xem thêm: vẽ tranh chủ đề bảo vệ môi trường

Số 12 giờ đồng hồ anh là gì
Số 12 giờ đồng hồ anh là gì

Xem thêm thắt những số không giống vô giờ đồng hồ anh

Sau Khi vẫn biết số 12 giờ đồng hồ anh là gì, chúng ta có thể xem thêm một vài ba số điểm không giống vô giờ đồng hồ anh nhé. thạo đâu cũng có thể có số chúng ta đang được mong muốn mò mẫm thì sao.

 • Fifty-five /ˈfɪf.ti faɪv/: số 55
 • Thirty-six /ˈθɜː.ti sɪks/: số 36
 • Fifty-eight /ˈfɪf.ti eɪt/: số 58
 • Ninety-five /ˈnaɪn.ti faɪv/: số 95
 • Forty-four /ˈfɔː.ti fɔːr/: số 44
 • Ten /ten/: số 10
 • Fifty /ˈfɪf.ti/: số 50
 • Thirty-seven /ˈθɜː.ti ˈsev.ən/: số 37
 • Sixty-seven /ˈsɪk.sti ˈsev.ən/: số 67
 • Eighty-six /ˈeɪ.ti sɪks/: số 86
 • Six /sɪks/: số 6
 • Thirty-four /ˈθɜː.ti fɔːr/: số 34
 • Forty-nine /ˈfɔː.ti naɪn/: số 49
 • Fifty-seven /ˈfɪf.ti ˈsev.ən/: số 57
 • One billion /wʌn ˈbɪl.jən/: một tỉ
 • Seventeen /ˌsev.ənˈtiːn/: số 17
 • Twenty-six /ˈtwen.ti sɪks/: số 26
 • Ninety-eight /ˈnaɪn.ti eɪt/: số 98
 • Seventy-nine /ˈsev.ən.ti naɪn/: số 79
 • Ten thousand /ten ˈθaʊ.zənd/: Số 10000
 • Ninety-two /ˈnaɪn.ti tuː/: số 92
 • Forty-one /ˈfɔː.ti wʌn/: số 41
 • Eighty-seven /ˈeɪ.ti ˈsev.ən/: số 87
 • Nineteen /ˌnaɪnˈtiːn/: số 19
 • Twelve /twelv/: số 12
 • One million /wʌn ˈmɪl.jən/: 1 triệu
 • Eighty-one /ˈeɪ.ti wʌn/: số 81
 • Twenty-seven /ˈtwen.ti ˈsev.ən/: số 27
 • Twenty-one /ˈtwen.ti wʌn/: số 21
 • Twenty-nine /ˈtwen.ti naɪn/: số 29
 • Eleven /ɪˈlev.ən/: số 11
 • Eight /eɪt/: số 8
 • Seventy-seven /ˈsev.ən.ti ˈsev.ən/: số 77
 • Eighty-eight /ˈeɪ.ti eɪt/: số 88
 • One /wʌn/: số 1
 • Seventy-five /ˈsev.ən.ti faɪv/: số 75
 • Sixty-two /ˈsɪk.sti tuː/: số 62
 • Forty-eight /ˈfɔː.ti eɪt/: số 48
 • Twenty-three /ˈtwen.ti θriː/: số 23
 • Three /θriː/: số 3
 • Fifty-three /ˈfɪf.ti θriː/: số 53
 • One thousand /wʌn ˈθaʊ.zənd/: số 1000
 • Twenty-five /ˈtwen.ti faɪv/: số 25

Như vậy, nếu như khách hàng vướng mắc số 12 giờ đồng hồ anh là gì thì câu vấn đáp rất rất giản dị, số 12 vô giờ đồng hồ anh viết lách là twelve, phiên âm gọi là /twelv/. Cách gọi của số này khá giản dị tuy vậy về kiểu cách dùng thì chúng ta cũng nên chú ý một chút ít. Khi nói đến loại hạng hoặc trật tự sẽ có được cơ hội viết lách và gọi không giống, ko sử dụng là twelve hoặc number twelve.

Xem thêm: khoa học xã hội gồm những môn nào