vở bài tập lịch sử lớp 5

Bài giải những bài xích luyện vô Vở bài xích luyện Lịch sử lớp 5 được trình diễn cụ thể bám sát nội dung sách Vở bài xích luyện Lịch sử 5 gom học viên đối chiếu lời nói giải kể từ cơ biết phương pháp thực hiện và cách thức giải bài xích luyện Lịch sử 5.

Bạn đang xem: vở bài tập lịch sử lớp 5

 • Phần 1: Hơn tám mươi năm chống thực dân pháp xâm lăng và đô hộ
 • Vở bài xích luyện Lịch sử lớp 5 trang 5, 6 Bài 1: “Bình Tây Đại nguyên vẹn soái” Trương Định
 • Vở bài xích luyện Lịch sử lớp 5 trang 7, 8 Bài 2: Nguyễn Trường Tộ mong ước canh tân khu đất nước
 • Vở bài xích luyện Lịch sử lớp 5 trang 9, 10, 11 Bài 3: Cuộc phản công ở kinh trở thành Huế
 • Vở bài xích luyện Lịch sử lớp 5 trang 11, 12, 13 Bài 4: Xã hội VN cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
 • Vở bài xích luyện Lịch sử lớp 5 trang 13, 14 Bài 5: Phan Bội Châu và trào lưu Đông du
 • Vở bài xích luyện Lịch sử lớp 5 trang 15, 16, 17 Bài 6: Quyết chí rời khỏi đi tìm kiếm lối cứu giúp nước
 • Vở bài xích luyện Lịch sử lớp 5 trang 17, 18 Bài 7: Đảng Cộng sản VN rời khỏi đời
 • Vở bài xích luyện Lịch sử lớp 5 trang 19, trăng tròn Bài 8: Xô ghi chép Nghệ - Tĩnh
 • Vở bài xích luyện Lịch sử lớp 5 trang 21, 22 Bài 9: Cách mạng mùa thu
 • Vở bài xích luyện Lịch sử lớp 5 trang 23, 24 Bài 10: Bác Hồ hiểu Tuyên ngôn Độc lập
 • Vở bài xích luyện Lịch sử lớp 5 trang 24, 25, 26 Bài 11: Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lăng và đô hộ (1858 – 1945)
 • Phần 2: chỉ bảo vệ tổ chức chính quyền trẻ trung, ngôi trường kì kháng chiến chống thực dân pháp (1945 - 1954)
 • Vở bài xích luyện Lịch sử lớp 5 trang 27, 28 Bài 12: Vượt qua chuyện tình thế hiểm nghèo
 • Vở bài xích luyện Lịch sử lớp 5 trang 29, 30 Bài 13: “Thà mất mát toàn bộ, chứ chắc chắn ko chịu đựng mất mặt nước”
 • Vở bài xích luyện Lịch sử lớp 5 trang 30, 31, 32 Bài 14: Thu – tấp nập năm 1947, Việt Bắc “Mồ chôn giặc Pháp”
 • Vở bài xích luyện Lịch sử lớp 5 trang 32, 33, 34 Bài 15: Chiến thắng biên cương thu – tấp nập năm 1950
 • Vở bài xích luyện Lịch sử lớp 5 trang 35, 36, 37 Bài 16: Hậu phương trong thời gian sau chiến dịch Biên giới
 • Vở bài xích luyện Lịch sử lớp 5 trang 37, 38, 39, 40 Bài 17: Chiến thắng lịch sử vẻ vang Điện Biên Phủ
 • Vở bài xích luyện Lịch sử lớp 5 trang 40, 41 Bài 18: Ôn tập: Chín năm kháng chiến đảm bảo song lập dân tộc bản địa (1945 – 1954)
 • Phần 3: Xây dựng công ty nghĩa xã hội ở miền bắc nước ta và đấu giành giật thống nhất khu đất nước
 • Vở bài xích luyện Lịch sử lớp 5 trang 42, 43, 44 Bài 19: Nước mái ấm bị phân tách cắt
 • Vở bài xích luyện Lịch sử lớp 5 trang 44, 45, 46 Bài 20: Ga Tre đồng khởi
 • Vở bài xích luyện Lịch sử lớp 5 trang 47, 48 Bài 21: Nhà máy văn minh trước tiên của nước ta
 • Vở bài xích luyện Lịch sử lớp 5 trang 48, 49, 50 Bài 22: Đường Trường Sơn
 • Vở bài xích luyện Lịch sử lớp 5 trang 51 Bài 23: Sấm sét tối gửi gắm thừa
 • Vở bài xích luyện Lịch sử lớp 5 trang 52, 53 Bài 24: Chiến thắng “Điện Biên Phủ bên trên không”
 • Vở bài xích luyện Lịch sử lớp 5 trang 54, 55 Bài 25: Lễ kí Hiệp quyết định Pa-ri
 • Vở bài xích luyện Lịch sử lớp 5 trang 55, 56, 57 Bài 26: Tiến vô Dinh Độc Lập
 • Phần 4: Xây dựng công ty nghĩa xã hội vô cả nước
 • Vở bài xích luyện Lịch sử lớp 5 trang 58, 59 Bài 27: Hoàn trở thành thống nhất khu đất nước
 • Vở bài xích luyện Lịch sử lớp 5 trang 59, 60, 61 Bài 28: Xây dựng nhà máy sản xuất thủy năng lượng điện Hòa Bình
 • Vở bài xích luyện Lịch sử lớp 5 trang 62, 63, 64 Bài 29: Ôn tập: Lịch sử việt nam từ nửa thế kỉ XIX cho tới nay

Xem thêm: khoa học xã hội gồm những môn nào