vở bài tập toán lớp 4 bài 18

Câu 1, 2, 3, 4 trang đôi mươi Vở bài bác tập dượt (SBT) Toán 4 tập dượt 1. 1. Nối từng vật với số đo mến hợp:

1. Nối từng vật với số đo mến hợp:

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 bài 18

2.Viết số tương thích vô khu vực chấm:

a) 3 yến =…kg

2 yến =… kg

10 kilogam =…yến

7 yến =… kg

2 yến 5 kilogam =… kg

7 yến 2 kilogam =…kg

 b) 1 tạ = … yến  

    10 yến = … tạ

    1 tạ = … kg

    100 kilogam = … tạ

3 tạ = …yến

8 tạ = … yến

5 tạ = … kg

5 tạ 8 kilogam = … kg

c) 1 tấn = … tạ

4 tấn = … tạ

    10 tạ = … tấn

9 tấn = … tạ

    1 tấn = … kg

7 tấn = 7… kg

    1000 kilogam = … tấn

3 tấn 50 kilogam = … kg

3. Điền lốt >, <, =

5 tấn ……35 tạ

32 yến – đôi mươi yến…… 12 yến 5 kg

2 tấn 70 kilogam ……2700kg

200kg x 3 ……6 tạ

650kg …… 6 tạ rưỡi

5 tấn …………30 tạ : 6

4. Trong kho sở hữu 3 tấn 8 tạ gạo tẻ. Số gạp nếp thấp hơn số gạo tẻ 12 tạ. Hỏi vô kho sở hữu từng nào tạ gạo tẻ và gạo nếp?

1. Nối

2.Viết số mến hợp

a) 3 yến = 30 kg

2 yến = đôi mươi kg

   10 kilogam = 1 yến

Xem thêm: lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều có phương

7 yến = 70 kg

   2 yến 5 kilogam = 25 kg

7 yến 2 kilogam = 72 kg

b) 1 tạ = 10 yến

10 yến = 1 tạ

1 tạ = 100 kg

100 kilogam = 1 tạ

3 tạ = 30 yến

8 tạ = 80 yến

5 tạ = 500 kg

5 tạ 8 kilogam = 508 kg

c) 1 tấn = 10 tạ

4 tấn = 40 tạ

    10 tạ = 1 tấn

9 tấn = 90 tạ

    1 tấn = 1000kg

7 tân = 7000kg

    1000kg = 1 tấn

3 tấn 50kg = 3050kg

3. Điền >, <, =

5 tấn > 35 tạ

32 yến – đôi mươi yến < 12 yến 5 kg

2 tấn 70 kilogam < 2700kg

200kg x 3 = 6 tạ

650kg = 6 tạ rưỡi

5 tấn > 30 tạ : 6

4. 

Tóm tắt                                                                      

Gạo tẻ       : 3 tấn 8 tạ                                         

Gạo nếp thấp hơn gạo tẻ : 12 tạ                                 

Gạo tẻ và gạo nếp :…tạ ?                                     

Bài giải 

Số gạo tẻ sở hữu vô kho là:

3 tấn 8 tạ = 38 (tạ)

38 – 12 = 36 (tạ

Đáp số: 38 tạ gạo tẻ

            26 tạ gạo nếp

 

Xem thêm: xuân đã đến rồi gieo rắc ngàn