vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 32

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 32 bài xích 111 Vở bài xích tập luyện (VBT) Toán 4 tập luyện 2. 1. Điền vết (>,=,<) nhập địa điểm chấm.

1. Điền vết (>,=,<) nhập địa điểm chấm.

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 32

a) \({6 \over {11}}...{8 \over {11}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{9 \over {15}}...{6 \over {10}}\)

b) \({8 \over 5}...{8 \over 7}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{21} \over {23}}...{{21} \over {27}}\)

c) \({7 \over 9}...{9 \over 7}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{95} \over {96}}...{{96} \over {95}}\)

2. a) Viết những phân số \({8 \over {11}};{8 \over 5};{8 \over 7}\) theo trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn:

b) Viết những phân số \({{12} \over {10}};{{15} \over {25}};{{16} \over {20}}\) theo trật tự rộng lớn cho tới bé:

3. Viết phân số với tử số, hình mẫu số là số lẻ to hơn 6 và nhỏ thêm hơn 10.

a) Phân số bại nhỏ thêm hơn 1.

b) Phân số bại vị 1.

c) Phân số bại to hơn 1.

4. Tính:

a) \({{5 \times 6 \times 7 \times 8} \over {6 \times 7 \times 8 \times 9}}\)

b) \({{42 \times 32} \over {12 \times 14 \times 16}}\)

Bài giải

1.

a) \({6 \over {11}}<{8 \over {11}}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{9 \over {15}}={6 \over {10}}\)

b) \({8 \over 5}>{8 \over 7}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{21} \over {23}}>{{21} \over {27}}\)

c) \({7 \over 9}<{9 \over 7}\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{95} \over {96}}<{{96} \over {95}}\)

2.

Xem thêm: sách tiếng việt lớp 3 tập 2

a) Theo trật tự kể từ bé xíu cho tới lớn: \({8 \over {11}};{8 \over 7};{8 \over 5}\)

b) Theo trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé: \({{12} \over {10}};{{16} \over {20}};{{15} \over {25}}\)

Rút gọn gàng những phân số bên trên tao được:

Ba phân số bên trên sau thời điểm rút gọn gàng thì với nằm trong hình mẫu số. Những phân số với nằm trong hình mẫu số, phân số này với tử to hơn thì phân số bại to hơn.

Ta được: \({6 \over 5} > {4 \over 5} > {3 \over 5}\) nên \({{12} \over {10}} > {{16} \over {20}} > {{15} \over {25}}\)

3. Phân số với tử số, hình mẫu số là số lẻ to hơn 6 và nhỏ thêm hơn 10.

Vì phân số với tử số, hình mẫu só là số lẻ to hơn 6 nhỏ rộng lớn 10. Vậy tử số bại hoàn toàn có thể là 7 và 9

a) Phân số bại nhỏ thêm hơn 1. Vậy phân số này là \({7 \over 9}\)

b) Phân số bại vị 1. Vậy phân số này là \({7 \over 7};{9 \over 9}\)

c) Phân số bại to hơn 1. Vậy phân số này là \({9 \over 7}\)

4. Tính

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem tiếng giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Xem thêm: vẽ tranh chủ đề bảo vệ môi trường

Báo lỗi - Góp ý