vở bài tập toán lớp 4 trang 19

Câu 1, 2, 3, 4, trang 19 Vở bài bác luyện (SBT) Toán 4 luyện 1


1. Hình vẽ bên dưới đó là 1 phần của tia số. Viết số nhập dù trống trải ứng với vạch sở hữu mũi thương hiệu.

1. Hình vẽ bên dưới đó là 1 phần của tia số. Viết số nhập dù trống trải ứng với vạch sở hữu mũi thương hiệu.

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 trang 19

2. Cho tía số 

6             1            3           

Dùng cả tía chữ số 6 ; 1 ; 3 nhằm ghi chép một số trong những nhỏ nhiều hơn 140.

                                         

3. Viết chữ số tương thích nhập khu vực trống:

a) 471....< 4711                         b) 6....524 > 68 524

c) 25 367 > .....5 367                  d) 282 828 < 282 82....

4. a) Tìm số đương nhiên x, biết: x < 3

b) Tìm số đương nhiên x, biết x là số tròn trặn chục và 28 < x < 48

Bài giải:

1. Viết số nhập dù trống trải ứng với vạch sở hữu mũi thương hiệu.

Xem thêm: đã bao lần tôi tìm về kỷ niệm năm xưa

2. Dùng cả tía chữ số 6 ; 1 ; 3 nhằm ghi chép một số trong những nhỏ nhiều hơn 140 là:

1            3            6           

3. Viết chữ số tương thích nhập khu vực trống:

a) 4710 < 4711                         b) 695 24 > 68 524

c) 25 367 > 15 367                   d) 282 828 < 282 829

4. a) Tìm số đương nhiên x, biết: x < 3

Các số nhỏ nhiều hơn 3 là : 0 ; 1 ; 2. Vậy x là : 0 ; 1 ; 2.

b) Tìm số đương nhiên x, biết x là số tròn trặn chục và 28 < x < 48

Các số tròn trặn chục và lại ở trong vòng (28 < x < 48) là : 30 ; 40. Vậy x là 30 ; 40.

Sachbaitap.com

Xem thêm: chiều hôm ấy có mưa rơi nhẹ vương mi ai

Bài tiếp theo

Xem lời nói giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý