vở bài tập toán lớp 4 trang 45

Câu 1, 2, 3, 4 trang 45 Vở bài xích luyện (SBT) Toán 4 luyện 1


3. Hai xe hơi fake được 16T sản phẩm. Ô tô bé xíu fake được thấp hơn xe hơi rộng lớn 4 tấn sản phẩm. Hỏi từng xe hơi fake được từng nào tấn hàng?

1. Đặt tính rồi tính:

47985 + 26807                            93862 – 25836

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 trang 45

87254 + 5508                              10000 – 6565

2. Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

a) 234 + 177 + 16 + 23 = 

b) 1 + 2 + 3 + 97 + 98 + 99 =

3. Hai xe hơi fake được 16T sản phẩm. Ô tô bé xíu fake được thấp hơn xe hơi rộng lớn 4 tấn sản phẩm. Hỏi từng xe hơi fake được từng nào tấn hàng?

4. hiểu rằng 4 năm về trước, tuổi hạc của nhị bà bầu nằm trong lại vì như thế 24 tuổi hạc và tuổi hạc của chị ý rộng lớn em 8 tuổi hạc. Tính tuổi hạc của em hiện tại nay?

Bài giải:

1. 

2. 

a) 234 + 177 + 16 + 23 = (234 + 16) + (177 + 23)

                                      = 250 + 200

                                      = 450

b) 1 + 2 + 3 + 97 + 98 + 99 = (1 + 99) + (2 + 98) + (3 + 97)

                                             = 100 + 100 + 100

                                             = 300

3. 

Tóm tắt:

Bài giải

Hai phen xe hơi rộng lớn chở được là:

Xem thêm: Cách chơi Bull Bull - bí quyết hốt bạc cho anh em cược thủ

16 + 4 = trăng tròn (tấn)

Ô tô rộng lớn chở được là:

20 : 2 = 10 (tấn)

Ô tô bé xíu chở được là:

10 – 4 = 6 (tấn)

Đáp số:  Ô tô bé xíu 6 tấn

Ô tô rộng lớn 10 tấn

4. 

Tóm tắt:

Bài giải

Hai phen số tuổi hạc của em từ thời điểm cách đây 4 năm:

24 - 8 = 16 ( tuổi)

Số tuổi hạc của em từ thời điểm cách đây 4 năm là:

16 : 2 = 8 (tuổi)

Hiện ni số tuổi hạc của em là:

8 + 4 = 12 (tuổi)

Đáp số: 12 tuổi

Sachbaitap.com

Xem thêm: Sustainability in Digital Gaming: Environmental Initiatives by the Best Online Casino Singapore

Bài tiếp theo

Xem tiếng giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý