vở bài tập toán lớp 5 bài 109

Giải vở bài xích luyện Toán 5 luyện 2

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 bài 109

Giải vở bài xích luyện Toán 5 bài xích 109: Luyện luyện cộng đồng phần Vở bài xích luyện toán 5 luyện 2 trang 28, 29. Lời giải tại đây với đáp án rất đầy đủ cụ thể cho tới từng bài xích luyện chỉ dẫn những em học viên giải những dạng bài xích luyện về diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật và hình lập phương. Sau trên đây chào những em nằm trong xem thêm cụ thể.

>> Bài trước: Giải vở bài xích luyện Toán 5 bài xích 108: Luyện tập

Bài luyện Toán lớp 5 bài xích 109 là Hướng dẫn giải vở bài xích luyện Toán lớp 5 luyện 2 trang 28, 29. Lời giải bao hàm những thắc mắc với đáp án cụ thể cho tới từng câu nhằm những em học viên đối chiếu so sánh với bài xích thực hiện của tớ. Các bậc Phụ huynh nằm trong xem thêm chỉ dẫn con trẻ học hành ôn luyện, gia tăng tận nhà.

1. Vở bài xích luyện toán lớp 5 luyện 2 bài xích 109 Câu 1

Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật có:

a. Chiều lâu năm 1,5m, chiều rộng lớn 0,5m và độ cao 1,1m

b. Chiều lâu năm 4/5dm, chiều rộng lớn 1/3dm, độ cao 3/4dm

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức :

- Diện tích xung xung quanh = chu vi lòng × độ cao = (chiều lâu năm + chiều rộng) × 2 × độ cao .

- Diện tích toàn phần = diện tích S xung xung quanh + diện tích S nhì lòng.

Đáp án

a. Chu vi mặt mày lòng hình vỏ hộp chữ nhật là:

(1,5 + 0,5) ⨯ 2 = 4 (m)

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật là:

4 ⨯ 1,1 = 4,4 (m2)

Diện tích mặt mày lòng hình vỏ hộp chữ nhật là:

1,5 ⨯ 0,5 = 0,75 (m2)

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là:

4,4 + 2 ⨯ 0,75 = 5,9 (m2)

b. Chu vi mặt mày lòng hình vỏ hộp chữ nhật là:

Giải vở bài xích luyện Toán 5

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật là:

Giải vở bài xích luyện Toán 5

Diện tích mặt mày lòng hình vỏ hộp chữ nhật là:

Giải vở bài xích luyện Toán 5

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật là:

Giải vở bài xích luyện Toán 5

Đáp số: a. 4,4m2 ; 5,9m2;

b. \frac{17}{10}m2; \frac{67}{30}m2

2. Vở bài xích luyện toán lớp 5 luyện 2 bài xích 109 Câu 2

Một hình lập phương với cạnh 5cm. Nếu cạnh của hình lập phương cấp lên 4 đợt thì diện tích S xung quanh; diện tích S toàn phần của chính nó cấp lên từng nào lần?

Phương pháp giải:

- sít dụng những công thức:

Diện tích xung xung quanh = diện tích S một phía × 4 = cạnh × cạnh × 4.

Diện tích toàn phần = diện tích S một phía × 6 = cạnh × cạnh × 6.

- Để xác lập số đợt tạo thêm là từng nào, tao thực hiện: Lấy diện tích S xung xung quanh (toàn phần) mới nhất (sau Lúc tăng) phân tách cho tới diện tích S xung xung quanh (toàn phần) cũ (trước Lúc tăng).

Đáp án

Hình lập phương cạnh 5cm.

Tính:

Diện tích một phía hình lập phương:

5 ⨯ 5 = 25 (cm2)

Diện tích xung xung quanh hình lập phương:

25 ⨯ 4 = 100 (cm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương:

25 ⨯ 6 = 150 (cm2)

Cạnh của hình lập phương sau thời điểm tạo thêm 4 lần:

4 ⨯ 5 = trăng tròn (cm)

Diện tích một phía hình lập phương mới:

20 ⨯ trăng tròn = 400 (cm2)

Diện tích xung xung quanh hình lập phương mới:

400 ⨯ 4 = 1600 (cm2)

Diện tích toàn phần hình lập phương mới:

400 ⨯ 6 = 2400 (cm2)

Để xác lập số đợt tạo thêm là từng nào, tao thực hiện: Lấy diện tích S xung xung quanh (toàn phần) mới nhất (sau Lúc tăng) phân tách cho tới diện tích S xung xung quanh (toàn phần) cũ (trước Lúc tăng), tao được số đợt tăng lên:

1600 : 100 = 16 (lần)

2400 : 150 = 16 (lần)

Vậy nếu như cạnh của hình lập phương cấp lên 4 đợt thì diện tích S xung xung quanh cấp lên 16 lần; diện tích S toàn phần cấp lên 16 đợt.

3. Vở bài xích luyện toán lớp 5 luyện 2 bài xích 109 Câu 3

Viết số đo phù hợp vô dù trống:

Hình vỏ hộp chữ nhật

(1)

(2)

(3)

Chiều dài

3m

4/5dm

Chiều rộng

2m

0,6cm

Chiều cao

4m

1/3dm

0,5cm

Chu vi mặt mày đáy

2dm

4cm

Xem thêm: cách chữa tắc tia sữa nhanh nhất

Diện tích xung quanh

Diện tích toàn phần

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- Chu vi mặt mày lòng = (chiều lâu năm + chiều rộng) × 2.

- Nửa chu vi mặt mày lòng = chiều lâu năm + chiều rộng lớn = chu vi : 2.

- Chiều lâu năm = nửa chu vi – chiều rộng lớn.

- Chiều rộng lớn = nửa chu vi – chiều lâu năm.

- Diện tích mặt mày lòng = chiều lâu năm × chiều rộng lớn.

- Diện tích xung xung quanh = chu vi lòng × độ cao.

- Diện tích toàn phần = diện tích S xung xung quanh + diện tích S nhì lòng.

Đáp án

+) Chu vi mặt mày lòng hình vỏ hộp (1): (3 + 2) ⨯ 2 = 10m

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật (1):

10 ⨯ 4 = 40m2

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật (1):

40 + 2 ⨯ 3 ⨯ 2 = 52m2

+) Chiều rộng lớn mặt mày lòng hình vỏ hộp chữ nhật (2):

Giải vở bài xích luyện Toán 5

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật (2):

Giải vở bài xích luyện Toán 5

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật (2):

Giải vở bài xích luyện Toán 5

+) Chiều lâu năm mặt mày lòng hình vỏ hộp chữ nhật (3):

4 : 2 – 0,6 = 1,4cm

Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật (3):

4 ⨯ 0,5 = 2cm2

Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật (3):

2 + 2 ⨯ 1,4 ⨯ 0,6 = 3,68cm2

Hình vỏ hộp chữ nhật

(1)

(2)

(3)

Chiều dài

3m

4/5dm

1,4cm

Chiều rộng

2m

1/5dm

0,6cm

Chiều cao

4m

1/3dm

0,5cm

Chu vi mặt mày đáy

10m

2dm

4cm

Diện tích xung quanh

40m2

2/3dm2

2cm2

Diện tích toàn phần

52m2

74/75dm2

3,68cm2

>> Bài tiếp theo: Giải vở bài xích luyện Toán 5 bài xích 110: Thể tích của một hình

.....................

Ngoài đi ra, những em học viên lớp 5 còn hoàn toàn có thể xem thêm Giải bài xích luyện SGK Toán 5: Luyện luyện cộng đồng hoặc đề đua học tập kì 2 lớp 5  rất đầy đủ những môn học: Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Khoa học tập, Lịch sử - Địa lý tuy nhiên VnDoc.com đang được thuế tầm và tinh lọc. Hy vọng với những tư liệu này, những em học viên tiếp tục học tập chất lượng tốt môn Toán lớp 5 rộng lớn tuy nhiên ko cần thiết sách giải.

Xem thêm: sách tiếng việt lớp 3 tập 2

4. Giải bài xích luyện Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

  • Bài luyện Toán lớp 5: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
  • Toán lớp 5 trang 110: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
  • Giải vở bài xích luyện Toán 5 bài xích 105: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình chữ nhật
  • Giải vở bài xích luyện Toán 5 bài xích 106: Luyện luyện Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình chữ nhật

5. Giải bài xích luyện Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương

  • Toán lớp 5 trang 111, 112: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương
  • Giải vở bài xích luyện Toán 5 bài xích 107: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương
  • Bài luyện Toán lớp 5 - Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương