vở bài tập toán lớp 5 trang 31

Câu 1, 2, 3, 4 trang 31 Vở bài bác luyện (SBT) Toán lớp 5 luyện 1


Cho hình H tạo ra vì như thế nhì hình chữ nhật như hình vẽ tiếp sau đây. Tìm diện tích S hình H

Đề bài

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 trang 31

1. Cứ 1kg giấy tờ vụn thì phát triển được 25 cuốn vở học viên. Hỏi hoàn toàn có thể phát triển được từng nào cuốn vở học viên từ một tạ giấy tờ vụn, từ một tấn giấy tờ vụn?

2. Một xe pháo xe hơi chuyên chở hoàn toàn có thể chở được không ít nhất là 5T, tuy nhiên người tớ vẫn hóa học lên xe pháo một lượng mặt hàng khối lượng 5T 325kg. Hỏi con xe này đã cần chở từng nào ki-lô-gam?

3. Cho hình H tạo ra vì như thế nhì hình chữ nhật như hình vẽ tiếp sau đây.

Tìm diện tích S hình H

 

4. a) Vẽ hình chữ nhật ABCD với chiều rộng lớn 3cm và chiều nhiều năm 4cm.

b) Vẽ hình chữ nhật MNPQ với nằm trong diện tích S với hình chữ nhật ABCD tuy vậy với những độ cao thấp không giống với những độ cao thấp của hình chữ nhật ABCD.

Đáp án

1. 

Tóm tắt

1kg                  : 25 cuốn vở

1 tạ, 1 tấn        :......? cuốn vở

1 tạ = 100 kg

1 tấn = 1000 kg

Bài giải

1 tạ đối với 1kg tì gấp hai số phen là:

100: 1 = 1000 (lần)

1 tạ giấy tờ vụn thì phát triển được:

25 x 100 = 2500 (cuốn vở)

1 tấn đối với 1kg thì cấp số phen là:

1000 : 1 = 1000 (lần)

1 tấn giấy tờ vụn thì phát triển được:

25 x 1000 = 25 000 (cuốn vở)

Đáp số: a) 2500 cuốn vở

             b) 25 000 cuốn vở

2. 

Bài giải

5 tấn = 5000 kg

5 tấn 325 kilogam =   5325 kg

Xem thêm: tiếng anh lớp 5 unit 6 lesson 2

Số ki-lô-gam con xe cơ vận chuyển quá tải là:

5325 – 5000 = 325 (kg)

Đáp số: 325 kg

3. 

Bài giải 

Độ nhiều năm cạnh DC = DM + MN + NC là:

3 + 4 + 3 = 10 (cm)

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

10x 3 = 30 (cm2)

Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

4 x 6 = 24 (cm2)

Diện tích chữ H là:

30 + 24 = 54 (cm2)

Đáp số: 54 cm2

4. 

Ta có:

Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

3 x 4 = 12 (cm2)

Vẽ hình chữ nhật MNPQ với nằm trong diện tích S với hình chữ nhật ABCD tuy vậy với nằm trong độ cao thấp không giống độ cao thấp ABCD.

Ta lựa chọn MN = 6cm; PQ = 2cm

Như vậy, diện tích S MNPQ:

2 x 6 = 12 (cm2)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem điều giải SGK - Toán 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: soạn sử 10 kết nối tri thức với cuộc sống