when nghĩa là gì

Thông thông thường nhập một câu giờ Đức, những các bạn sẽ gặp gỡ những bộ phận câu như: tân ngữ thẳng, tân ngữ con gián tiếp. Tân ngữ con gián tiếp (Dativ – Cách 3) theo gót quy tắc tiếp tục đứng trước tân ngữ thẳng (Akkusativ- Cách 4) Vậy TeKaMoLo thì Tức là gì?

Bạn đang xem: when nghĩa là gì

.

Bên cạnh tê liệt nhằm bổ sung cập nhật thêm thắt ý nghĩa sâu sắc mang lại câu, tất cả chúng ta tiếp tục gặp gỡ những bộ phận không giống vào vai trò thực hiện trạng kể từ.

Có những loại trạng kể từ nào là nhập giờ Đức?

  1. Temporale Angabe – Trạng kể từ chỉ thời hạn (Wann/ Wie lange)
  2. Kausale Angabe – Trạng kể từ chỉ nguyên vẹn nhân (Warum)
  3. Modale Angabe – Trạng kể từ chỉ phương thức (Wie)
  4. Lokale Angabe – Trạng kể từ chỉ xứ sở (Wo / Wohin / Woher)

Quy tắc TeKaMoLo đó là tên thường gọi theo gót thương hiệu ghi chép tắt của tư trạng kể từ kể bên trên. Trong một câu giờ Đức thông thường, trật tự xuất hiện tại của những trạng kể từ này cũng rất được bố trí theo gót tên thường gọi tê liệt.

Ví dụ:

Ich bin heute [Te] wegen des Staus [Ka] mit dem Fahrrad [Mo] zur Arbeit [Lo] gefahren.

Trong đó:

“Heute” là trạng kể từ chỉ thời hạn. (Trả tiếng mang lại thắc mắc WANN >>> Hôm nay)

Xem thêm: hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều

“Wegen des Staus” là trạng kể từ chỉ nguyên vẹn nhân (Trả tiếng mang lại thắc mắc WARUM? >>> Do bị tắc đường)

“Mit dem Fahrrad” là trạng kể từ chỉ phương thức (Trả tiếng mang lại thắc mắc WIE >>> phẳng xe pháo đạp)

“zur Arbeit” là trạng kể từ chỉ xứ sở (Trả tiếng mang lại thắc mắc WOHIN nhập tình huống này >>> tiếp cận khu vực làm)

Xem thêm: kim loại phản ứng được với dung dịch naoh là