yam là gì

Chào chúng ta, nối tiếp với thể loại những loại rau củ trái cây nhập tiêng anh, ngay lập tức ngày hôm nay Vuicuoilen sẽ hỗ trợ chúng ta lần hiểu về một kể từ cũng rất không xa lạ và nhiều chúng ta vướng mắc này là củ khoai giờ đồng hồ anh là gì. Khoai có không ít loại như khoai tây, khoai y sĩ, khoai môn, khoai sọ, khoai mỡ, … Tuy nhiên, từng loại tiếp tục mang tên riêng rẽ và củ khoai phát biểu công cộng sẽ sở hữu cơ hội gọi riêng rẽ nên những bạn phải phân biệt rõ ràng nhằm tách lầm lẫn.

 • Rau mùng tơi giờ đồng hồ anh là gì
 • Rau chân vịt giờ đồng hồ anh là gì
 • Cái cây giờ đồng hồ anh là gì
 • Quả quả cà chua giờ đồng hồ anh là gì
 • Chim đà điểu giờ đồng hồ anh là gì
Củ khoai giờ đồng hồ anh là gì
Củ khoai giờ đồng hồ anh là gì

Củ khoai giờ đồng hồ anh là gì

Củ khoai giờ đồng hồ anh là yam, phiên âm hiểu là /jæm/

Bạn đang xem: yam là gì

Yam /jæm/

https://vieca.org.vn/wp-content/uploads/2022/06/yam.mp3

Để nắm vững chính kể từ này chúng ta hãy coi nội dung bài viết cơ hội hiểu phiên âm và nghe phân phát âm chuẩn chỉnh là rất có thể nắm vững ngay lập tức. Bên cạnh đó, kể từ này cũng rất cụt nên nếu như tình huống chúng ta phát biểu nhưng mà người nghe chúng ta không hiểu biết thì chịu thương chịu khó tiến công vần từng chữ đi ra nhé, chúng ta tiếp tục hiểu thôi.

Củ khoai giờ đồng hồ anh là gì
Củ khoai giờ đồng hồ anh là gì

Phân biệt với những loại khoai khác

Xem thêm: phép lai nào sau đây là phép lai phân tích

Như vừa phải phát biểu phía trên, yam tức là củ khoai tuy nhiên là củ khoai phát biểu công cộng. Tức là toàn bộ những củ khoai mặc dù là loại khoai gì rồi cũng rất có thể gọi là yam, tuy nhiên nếu như bạn thích phát biểu rõ ràng từng loại khoai thì nên gọi là thương hiệu riêng rẽ chứ không hề gọi là yam được:

 • Sweet potato /swiːt pəˈteɪ.təʊ/: củ khoai lang
 • Taro /ˈtær.əʊ/: củ khoai môn
 • Potato /pəˈteɪ.təʊ/: củ khoai tây
Củ khoai giờ đồng hồ anh là gì
Củ khoai giờ đồng hồ anh là gì

Tên gọi của một số trong những loại rau quả không giống nhập giờ đồng hồ anh

 • Yard long beans /jɑːdlɒŋ ˈbiːn/: đậu đũa
 • Black bean /ˌblæk ˈbiːn/: phân tử đậu đen
 • Fig /fig/: trái khoáy sung
 • Chickpea /ˈʧɪkpiː/: phân tử đậu gà
 • Pepper /ˈpep.ər/: phân tử tiêu
 • Peanut /ˈpiːnʌt/: phân tử lạc, đậu phộng
 • Lotus seed /ˈləʊ.təs si:d/: phân tử sen
 • Jackfruit /ˈdʒæk.fruːt/: trái khoáy mít
 • Oak /əuk/: cây sồi
 • Waterapple /ˈwɔː.tər æp.əl/: trái khoáy roi
 • Green beans /ˌɡriːn ˈbiːn/: đậu cove
 • Branch /brɑːntʃ/: cành cây
 • Watermelon /’wɔ:tə´melən/: trái khoáy dưa hấu
 • Dragon fruit /’drægənfru:t/: trái khoáy thanh long
 • Fennel /ˈfen.əl/: rau củ thì là
 • Tree /triː/: cái cây
 • Asparagus /əˈspær.ə.ɡəs/: măng tây
 • Trunk /trʌŋk/: thân thích cây
 • Lettuce /’letis/: rau củ xà lách
 • Lemongrass /ˈlem.ənˌɡrɑːs/: củ xả
 • Honeydew /ˈhʌnɪdju/: trái khoáy dưa lê
 • Mango /ˈmӕŋɡəu/: trái khoáy xoài
 • Grape /greɪp/: trái khoáy nho
 • Pineapple /ˈpainӕpl/: trái khoáy dứa
 • Adzuki /ædˈzuː.ki/: phân tử đậu đỏ
 • Zucchini /zuˈkiː.ni/: túng bấn ngòi
 • Leek /liːk/: tỏi tây
 • Pistachio /pɪˈstæʃioʊ/: phân tử dẻ cười
 • Cocoa bean /ˈkəʊkəʊ biːn/: phân tử ca-cao
 • Potato /pəˈteɪ.təʊ/: củ khoai tây
 • Carrot /ˈkær.ət/: củ cà rốt
 • Rambutan /ræmˈbuːtən/: trái khoáy chôm chôm
 • Galangal /ˈɡæl.əŋ.ɡæl/: củ riềng
 • Shitake mushroom /ʃɪˌtɑː.ki ˈmʌʃ.ruːm/: nấm hương
 • Coriander: /ˌkɒr.iˈæn.dər/: rau củ mùi

Như vậy, củ khoai nhập giờ đồng hồ anh gọi là yam, phiên âm hiểu là /jæm/. Nếu bạn thích nói tới củ khoai tóm lại thì nên người sử dụng kể từ yam này. Còn nếu như muốn nói tới một loại khoai nào là bại liệt rõ ràng thì nên người sử dụng những kể từ không giống nhằm chỉ riêng rẽ như potato – khoai tây, taro – củ khoai môn, sweet potato – củ khoai y sĩ.

Xem thêm: chuyên đề ngữ văn 10 chân trời sáng tạo